Estudis epidemiològics de tot Latinoamerica.

L’expert neuròleg Víctor Rivera, va expressar que estudis epidemiològics que es realitzen a la regió llatinoamericana, incloent Xile, demostren que la tendència de casos diagnosticats de l’Esclerosi Múltiple anirà en forma creixent.Estudios epidemiológicos de todo Latinoamerica.

El experto neurólogo Víctor Rivera, expresó que estudios epidemiológicos que se realizan en la región latinoamericana, incluyendo Chile, demuestran que la tendencia de casos diagnosticados de la Esclerosis Múltiple irá en forma creciente.

Va dir que això és a causa que els avanços tecnològics permeten un diagnòstic més ràpid a través de l’examen Ressonància Magnètica i existeix una major difusió d’informació pública, la qual cosa permet que la població prengui consciència quant a que la malaltia existeix i que no és exòtica a Llatinoamèrica.

L’esclerosi múltiple és una malaltia del sistema nerviós central que afecta al cervell, tronc de l’encèfal i a la medul·la espinal. La mielina, la substància que recobreix les fibres nervioses, resulta danyada i llavors l’habilitat dels nervis per conduir les ordres del cervell es veu interrompuda.

Així mateix afecta més a dones que a homes, a aquelles d’origen llatí i que l’edat és un factor determinant ja que els primers símptomes de la patologia poden debutar a primerenca edat: entre els 28 i 33 anys.

El facultatiu va manifestar que estudis clínics recents mostren l’eficàcia i seguretat del fingolimod, primer medicament oral que redueix de manera important les taxes de recaigudes anuals dels pacients amb Esclerosi Múltiple que utilitzen aquest tractament i a més, controla la deterioració del progrés de la malaltia.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.puranoticia.cl/front/contenido/2012/08/10/noticia-47838.php

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

 Dijo que esto es debido a que los avances tecnológicos permiten un diagnóstico más rápido a través del examen Resonancia Magnética y existe una mayor difusión de información pública, lo cual permite que la población tome conciencia en cuanto a que la enfermedad existe y que no es exótica en Latinoamérica.

 La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro, tronco del encéfalo y a la médula espinal. La mielina, la sustancia que recubre las fibras nerviosas, resulta dañada y entonces la habilidad de los nervios para conducir las órdenes del cerebro se ve interrumpida.

 Asimismo afecta más a mujeres que a hombres, a aquellas de origen latino y que la edad es un factor determinante ya que los primeros síntomas de la patología pueden debutar a temprana edad: entre los 28 y 33 años.

 El facultativo manifestó que estudios clínicos recientes muestran la eficacia y seguridad del fingolimod, primer medicamento oral que reduce de manera importante las tasas de recaídas anuales de los pacientes con Esclerosis Múltiple que utilizan este tratamiento y además, controla el deterioro del progreso de la enfermedad.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.puranoticia.cl/front/contenido/2012/08/10/noticia-47838.php

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content