En el marc del workshop organitzat per la Fundació Iberoamericana de Nutrició (FINUT) i titulat ‘Una revisió dels coneixements actuals sobre la vitamina D’ , de la sèrie “Camí al Congrés Mundial de Nutrició 2013”.En el marco del workshop organizado por la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) y titulado ‘Una revisión de los conocimientos actuales sobre la vitamina D’, de la serie “Camino al Congreso Mundial de Nutrición 2013”.

– La majoria de les cèl · lules té receptors per a la vitamina D pel que aquesta és capaç d’actuar sobre el sistema immunitari, el sistema nerviós o el sistema renina-angiotensina

– El estatus de vitamina D té més implicacions per a la salut que les conegudes tradicionalment. Els seus nivells adequats són essencials per al creixement normal, el desenvolupament i la salut durant el cicle vital 

– Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aproximadament, 1.000 milions de persones tenen nivells de vitamina D inferiors a les recomanades. A Espanya, el percentatge varia entre el 47% i el 94% de la població 

– Aquesta vitamina abunda en els peixos marins grassos com les arengades, el salmó o les sardines i fins i tot en els olis de fetge de peix

– En l’actualitat cada vegada hi ha al mercat més aliments fortificats amb vitamina D, incloses les fórmules làcties infantils, el que pot ajudar a millorar els seus nivells

– Es calcula que l’exposició de la cara i les mans a la llum solar durant 15 minuts tres vegades a la setmana pot proporcionar quantitats adequades de vitamina D, encara que també depèn de la latitud, el tipus de pell, l’edat, el gènere i el grau d’adipositat

Santiago de Compostel · la, febrer de 2013. – Els experts relacionen baixos nivells de vitamina D amb una major incidència de malalties com diferents tipus de càncer, la malaltia inflamatòria intestinal, l’esclerosi múltiple, la hipertensió, la diabetis o l’artritis reumatoide. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aproximadament, 1.000 milions de persones tenen ingestes d’aquesta vitamina inferiors a les recomanades. A Espanya, el percentatge varia entre el 47% i el 94% de la població.

L’estatus de vitamina D té més implicacions per a la salut que les conegudes tradicionalment. Els seus nivells adequats són essencials per al creixement normal, el desenvolupament i la salut durant el cicle vital.

 “Cal tenir en compte que la majoria de les cèl · lules tenen receptors per a la vitamina D, el que posa en evidència la seva important paper en el funcionament del organisme i el metabolisme “, explica la Prof ª Rosaura Leis, Professora Titular de Pediatria de la USC i Coordinadora de la Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica de l’Hospital Clínic Universitari de Santiago. “En aquest sentit-aclareix aquesta experta-la vitamina D és capaç d’actuar sobre el sistema immunitari, el sistema nerviós o el sistema renina-angiotensina. De fet, s’ha relacionat la presència de nivells baixos de vitamina D amb la major incidència de malalties com diferents tipus de càncer, la malaltia inflamatòria intestinal, l’esclerosi múltiple, la hipertensió, la diabetis o l’artritis reumatoide “.

Amb l’objectiu de dur a terme una actualització sobre la matèria, experts nacionals i internacionals es reuneixen al workshop titulat ‘Una revisió dels coneixements actuals sobre la vitamina D’, de la sèrie “Camí al Congrés Mundial de Nutrició 2013”, organitzat per la Fundació Iberoamericana de Nutrició (FINUT), amb la col · laboració de Puleva, i dirigit pel Prof Àngel Gil, Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular II de la Universitat de Granada i els professors Rosaura Leis, Professora Titular de Pediatria, i Rafael Tojo, Catedràtic de Pediatria de la Universitat de Santiago de Compostel · la. L’acte ha comptat amb la participació dels doctors Steven A. Abrams, Manuel Caamaño, José Castillo, Ibrahim Elmadfa, Juan José Gómez Regne, Rafael López, Luis Moreno, Antonio Mouriño i Román Pérez, i ha tingut lloc a l’Aula Magna Roberto Novoa Santos de l’Hospital Clínic Universitari de Santiago-Universitat de Santiago de Compostel · la.

Per tal de promoure hàbits saludables, la Fundació Iberoamericana de Nutrició organitza activitats com l’exposició “Nutrició, impuls vital”, que obrirà les portes el maig del 2013 al Parc de les Ciències de Granada, per, posteriorment, esdevenir itinerant per diferents ciutats de la resta d’Iberoamèrica. Aquesta exposició es realitzarà en el context de l’important XX IUNS Congrés Internacional de Nutrició que se celebrarà a Granada el setembre de 2013 i al qual s’espera que acudeixin al voltant de quatre mil professionals relacionats amb les ciències de la nutrició i Alimentació.

La vitamina D i seva presència en aliments

Actualment es considera que la vitamina D és més que una vitamina, una hormona. En no ser molt abundant en la dieta, se li afegeix a diversos aliments en diferents països i la seva deficiència és freqüent a l’hivern en aquells llocs on els períodes de temps sense sol són llargs “, explica el professor Àngel Gil, Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular II de la Universitat de Granada.

Referent a això, la Prof ª Rosaura Leis aclareix que “la vitamina D abunda en productes animals, concretament en els peixos marins grassos com les arengades, el salmó o les sardines i fins i tot en els olis de fetge de peix. També pot trobar-se, encara que en menor quantitat, en la carn bovina, la mantega i els olis vegetals, mentre que les plantes, les fruites i els fruits secs penes la contenen. En l’actualitat cada vegada hi ha al mercat més aliments fortificats amb vitamina D, incloses les fórmules làcties infantils, el que pot ajudar a millorar els seus nivells “.

 Tot i que el consum de vitamina D en la dieta és poc probable, els experts no descarten que es produeixin ingestes altes procedents de suplements vitamínics. “Dosi excessives de vitamina D produeixen una calcificació de teixits tous com el ronyó i el cervell, amb producció d’hipertensió arterial i / o insuficiència renal, apunta el professor Àngel Gil.

Recomanacions dels experts

La principal font de vitamina D per a la majoria dels éssers humans és l’endògena, és a dir, l’exposició diària a la llum del sol. Segons els experts, es calcula que l’exposició de la cara i les mans a la llum solar durant 15 minuts tres vegades a la setmana pot proporcionar quantitats adequades de vitamina D, encara que també depèn de la latitud, el tipus de pell, l’edat, el gènere i el grau d’adipositat.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18711/1/Expertos-relacionan-bajos-niveles-de-vitamina-D-con-una-mayor-incidencia-de-enfermedades-como-cancer-diabetes-o-esclerosis-multiple-/Page1.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

– La mayoría de las células tiene receptores para la vitamina D por lo que ésta es capaz de actuar sobre el sistema inmunitario, el sistema nervioso o el sistema renina-angiotensina
 
– El estatus de vitamina D tiene más implicaciones para la salud que las conocidas tradicionalmente. Sus niveles adecuados son esenciales para el crecimiento normal, el desarrollo y la salud durante el ciclo vital 

– Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente, 1.000 millones de personas tienen niveles de vitamina D inferiores a las recomendadas. En España, el porcentaje varía entre el 47% y el 94% de la población 

– Esta vitamina abunda en los pescados marinos grasos como los arenques, el salmón o las sardinas e incluso en los aceites de hígado de pescado
 
– En la actualidad cada vez hay en el mercado más alimentos fortificados con vitamina D, incluidas las fórmulas lácteas infantiles, lo que puede ayudar a mejorar sus niveles
 
– Se calcula que la exposición de la cara y las manos a la luz solar durante 15 minutos tres veces a la semana puede proporcionar cantidades adecuadas de vitamina D, aunque también depende de la latitud, el tipo de piel, la edad, el género y el grado de adiposidad

Santiago de Compostela, Febrero de 2013.- Los expertos relacionan bajos niveles de vitamina D con una mayor incidencia de enfermedades como distintos tipos de cáncer, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis múltiple, la hipertensión, la diabetes o la artritis reumatoide. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente, 1.000 millones de personas tienen ingestas de esta vitamina inferiores a las recomendadas. En España, el porcentaje varía entre el 47% y el 94% de la población.

El estatus de vitamina D tiene más implicaciones para la salud que las conocidas tradicionalmente. Sus niveles adecuados son esenciales para el crecimiento normal, el desarrollo y la salud durante el ciclo vital.

“Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las células tienen receptores para la vitamina D, lo que pone en evidencia su importante papel en el funcionamiento del organismo y el metabolismo”, explica la Profª Rosaura Leis, Profesora Titular de Pediatría de la USC y Coordinadora de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago. “En este sentido –aclara esta experta- la vitamina D es capaz de actuar sobre el sistema inmunitario, el sistema nervioso o el sistema renina-angiotensina. De hecho, se ha relacionado la presencia de niveles bajos de vitamina D con la mayor incidencia de enfermedades como distintos tipos de cáncer, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis múltiple, la hipertensión, la diabetes o la artritis reumatoide”.

Con el objetivo de llevar a cabo una actualización sobre la materia, expertos nacionales e internacionales se reúnen en el workshop titulado ‘Una revisión de los conocimientos actuales sobre la vitamina D’, de la serie “Camino al Congreso Mundial de Nutrición 2013”, organizado por la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT), con la colaboración de Puleva, y dirigido por el Prof. Ángel Gil, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular II de la Universidad de Granada y los profesores Rosaura Leis, Profesora Titular de Pediatría, y Rafael Tojo, Catedrático de Pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela. El acto ha contado con la participación de los doctores Steven A. Abrams, Manuel Caamaño, José Castillo, Ibrahim Elmadfa, Juan José Gómez Reino, Rafael López, Luis Moreno, Antonio Mouriño y Román Pérez, y ha tenido lugar en el Aula Magna Roberto Novoa Santos del Hospital Clínico Universitario de Santiago-Universidad de Santiago de Compostela.

Con el fin de promover hábitos saludables, la Fundación Iberoamericana de Nutrición organiza actividades como la exposición “Nutrición, impulso vital”, que abrirá sus puertas en mayo del 2013 en el Parque de las Ciencias de Granada, para, posteriormente, convertirse en itinerante por distintas ciudades del resto de Iberoamérica. Esta exposición se realizará en el contexto del importante XX IUNS Congreso Internacional de Nutrición que se celebrará en Granada en septiembre de 2013 y al que se espera que acudan alrededor de cuatro mil profesionales relacionados con las Ciencias de la Nutrición y Alimentación.

La vitamina D y su presencia en alimentos

Actualmente se considera que la vitamina D es más que una vitamina, una hormona. Al no ser muy abundante en la dieta, se le añade a varios alimentos en distintos países y su deficiencia es frecuente en invierno en aquellos lugares en los que los períodos de tiempo sin sol son largos”, explica el Prof. Ángel Gil, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular II de la Universidad de Granada.

A este respecto, la Profª Rosaura Leis aclara que “la vitamina D abunda en productos animales, concretamente en los pescados marinos grasos como los arenques, el salmón o las sardinas e incluso en los aceites de hígado de pescado. También puede encontrarse, aunque en menor cantidad, en la carne bovina, la mantequilla y los aceites vegetales, mientras que las plantas, las frutas y los frutos secos apenas la contienen. En la actualidad cada vez hay en el mercado más alimentos fortificados con vitamina D, incluidas las fórmulas lácteas infantiles, lo que puede ayudar a mejorar sus niveles”.

Aunque el consumo de vitamina D en la dieta es poco probable, los expertos no descartan que se produzcan ingestas altas procedentes de suplementos vitamínicos. “Dosis excesivas de vitamina D producen una calcificación de tejidos blandos como el riñón y el cerebro, con producción de hipertensión arterial y/o insuficiencia renal, apunta el Prof. Ángel Gil.

Recomendaciones de los expertos

La principal fuente de vitamina D para la mayoría de los seres humanos es la endógena, es decir, la exposición diaria a la luz del sol. Según los expertos, se calcula que la exposición de la cara y las manos a la luz solar durante 15 minutos tres veces a la semana puede proporcionar cantidades adecuadas de vitamina D, aunque también depende de la latitud, el tipo de piel, la edad, el género y el grado de adiposidad.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content