oferim una nova activitat amb el nom de facioterapia.

La facioterapia consisteix en una tècnica reflexológica sobre el rostre o la resta del cos, que detecta punts dolorosos sense danyar la pell, estimulandola amb ajuda de pequenas eines i efectuant petits massatges durant uns minuts. El beneficiari descriu on té el dolor o el problema, amb l’objectiu de que i! professional esculli l’eina adequada i el punt exacte sobre el qual actuar. Per aquesta raó es manté un dialogo permanent amb el beneficiari ja que el professional s’ha de basar sempre en les respostes d’aquest.
Després d’uns minuts d’estimulació, el beneficiari evaluarà la millora i l’alleujament del dolor. Existeixen un total de 240 punts sobre els quals es pot treballar.


Malgrat que no és una activitat que tingui una àmplia trajectòria, els nostres socis estan molt acontentis dels resultats que han anat obtenint en el transcurs d’aquests mesos.

Ofrecemos una nueva actividad con el nombre de facioterapia.

La facioterapia consiste en una tècnica reflexológica sobre el rostro o el resto del cuerpo, que detecta puntos dolorosos sin dañar la piel, estimulandola con  ayuda de pequenas herramientas y efectuando pequeños masajes durante unos minutos. El beneficiario describe dónde tiene el dolor o el problema, con el objetivo de que e! profesional escoja la herramienta adecuada y el punto exacto sobre el cual actuar. Por esta razón se mantiene un dialogo permanente con el beneficiario ya que el profesional debe basarse siempre en las respuestas de éste.

Después de unos minutos de estimulación, el beneficiario evaluarà la mejoría y el alivio del dolor. Existen un total de 240 puntos sobre los cuales se puede trabajar.

A pesar de que no es una actividad que tenga una amplia trayectoria, nuestros socios estan muy contentos de los resultados que han ido obteniendo en el transcurso de estos meses.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut