La Càmera en el Contenciós Administratiu li va ordenar al Subsidi de Salut a brindar les cobertures mèdiques requerides pel pacient. Per Juan Manuel Posse. La Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó al Subsidio de Salud a brindar las coberturas médicas requeridas por el paciente. Por Juan Manuel Posse.

Per sentència de data 4 de juliol, la Sala I de la Càmera en el Contenciós Administratiu va disposar dictar una mesura cautelar per la qual ordena al Subsidi de Salut de l’Institut de Previsió i Seguretat Social de Tucumán brindar les cobertures mèdiques requerides per un pacient afiliat amb Esclerosi Múltiple en estat avançat.

La mesura judicial, que porta el vot del vocal Horacio Ricardo Castellanos, disposa que l’obra social provincial “es faci càrrec de la totalitat de les despeses que irrogue la rehabilitació domiciliària intensiva a les àrees de kinesiología, fonoaudiología i teràpia ocupacional per al jove C. J. A., a més de la realització de ressonàncies magnètiques (RGM) d’encèfal, columna cervical, dorsal i lumbar reforçada amb anestèsia, per al seguiment i el control de la droga que li és administrada…”.

Sobre aquest tema cap destacar que en data 10 d’abril el mateix tribunal s’havia pronunciat en la mateixa causa ordenant les cobertures de la droga d’alt cost amb la qual és actualment tractat el jove, una cadira de rodes, cuidador domiciliari i les despeses d’allotjament i viáticos durant la permanència en Bs. As. on se li administra mensualment la medicació a l’Hospital Gral. d’Aguts Ramos Mejías. L’accionante és representat per l’advocat Juan Manuel Posse.

Opinió

Amb tot això s’aspira a millorar la qualitat de vida del jove buscant aprofitar totes aquelles eines que possibilitin fer-ho, estant les obres socials obligades al seu compliment, havent d’acudir-se en aquest com en altres casos a la via judicial per al respecte dels drets i la dignitat de la persona.

En molts casos la tardança a assessorar-se i acudir a l’òrgan jurisdiccional, senzillament comporta al fet que després el tema en discussió en tribunals, sigui ja la pròpia conservació de la vida.

Per això és summament important concientizar en tot moment sobre els drets de les persones amb discapacitat i no solament quan “les papes cremen”, i part d’aquesta tasca és la que tracto de dur a terme tots els dies des de la meva professió. Moltes gràcies.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.eldiario24.com/nota/259561/fallo-a-favor-de-coberturas-de-un-joven-con-esclerosis-multiple.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Por sentencia de fecha 4 de julio, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dispuso dictar una medida cautelar por la que ordena al Subsidio de Salud del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán brindar las coberturas médicas requeridas por un paciente afiliado con Esclerosis Múltiple en estado avanzado. 

 La medida judicial, que lleva el voto del vocal Horacio Ricardo Castellanos, dispone que la obra social provincial “se haga cargo de la totalidad de los gastos que irrogue la rehabilitación domiciliaria intensiva en las áreas de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional para el joven C. J. A., además de la realización de resonancias magnéticas (RGM) de encéfalo, columna cervical, dorsal y lumbar reforzada con anestesia, para el seguimiento y el control de la droga que le viene siendo administrada…”. 

 Al respecto cabe destacar que en fecha 10 de abril el mismo tribunal se había pronunciado en la misma causa ordenando las coberturas de la droga de alto costo con la que es actualmente tratado el joven, una silla de ruedas, cuidador domiciliario y los gastos de alojamiento y viáticos durante la permanencia en Bs. As. donde se le administra mensualmente la medicación en el Hospital Gral. de Agudos Ramos Mejías. El accionante es representado por el abogado Juan Manuel Posse.

 Opinión

 Con todo ello se aspira a mejorar la calidad de vida del joven buscando aprovechar todas aquellas herramientas que posibiliten hacerlo, estando las obras sociales obligadas a su cumplimiento, debiendo acudirse en este como en otros casos a la vía judicial para el respeto de los derechos y la dignidad de la persona. 

 En muchos casos la tardanza en asesorarse y acudir al órgano jurisdiccional, lisa y llanamente conlleva a que luego el tema en discusión en tribunales, sea ya la propia conservación de la vida.

 Por ello es sumamente importante  concientizar en todo momento sobre los derechos de las personas con discapacidad y no solo cuando “las papas queman”, y parte de esa tarea es la que trato de llevar a cabo todos los días desde mi profesión. Muchas gracias.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.eldiario24.com/nota/259561/fallo-a-favor-de-coberturas-de-un-joven-con-esclerosis-multiple.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content