Fampyra (Fampridina) està indicat per al seu ús en l’esclerosi múltiple per millorar la marxa en pacients que tenen una discapacitat per caminar (EDSS 4-7).

Fampyra (Fampridina) está indicado para su uso en la esclerosis múltiple para mejorar la marcha en pacientes que tienen una discapacidad para caminar (EDSS 4-7).

Farmacologia

Fampridine és un bloqueador dels canals de potassi. Es perllonga la repolarització del canal que augmenta la formació del potencial d’acció en els axons de mielina, la qual cosa millora la funció neurològica. 1

Els estudis clínics

L’eficàcia de Fampridina per millorar la marxa es va establir en dos estudis doble cec en el qual els pacients amb esclerosi múltiple van ser aleatorizados i van rebre 10 mg dues vegades al dia Fampridina o placebo. La terminació d’un temps de 25 peus caminar es va utilitzar com a variable principal d’eficàcia en tots dos estudis. Els pacients que van mostrar una major velocitat en caminar almenys en 3 de cada 4 ocasions, en comparació de la seva velocitat en caminar abans del tractament, es considera que han respost al tractament. 1,2
En un estudi (n = 296), el 34,8% dels pacients que prenen Fampridina van respondre al tractament, amb un increment mitjà en la velocitat en caminar del 26,3% enfront de 5,3% en el grup placebo (p <0,001). L’altre estudi (n = 237) van mostrar resultats similars, amb un 42,9% respon al tractament i un augment en la velocitat en caminar del 25,3% enfront del 7,8% (p <0,001). 1-3

El tractament ha de ser iniciat i supervisat per un metge especialista amb experiència en el maneig de l’esclerosi múltiple. El tractament ha de ser limitat a dues setmanes pel qual qualsevol benefici clínic hauria d’haver estat identificats. Una prova de la marxa programada s’ha d’utilitzar per avaluar la millorança després de dues setmanes. Si no s’observen beneficis, Fampyra ha d’interrompre’s. 1

Referències

1. Fampyra Resum de les Característiques del Producte, 2011. 2. Goodman et al. Lancet 2009; 373:. 732-8 . 3 Goodman et al. Ann Neurol 2010; 68: 494-502.

Font: MIMS Online © Haymarket Publicacions 1957 – 2011 (04/11/11)

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductorFarmacología

Fampridine es un bloqueador de los canales de potasio. Se prolonga la repolarización del canal que aumenta la formación del potencial de acción en los axones de mielina, lo que mejora la función neurológica. 1

Los estudios clínicos

La eficacia de Fampridina para mejorar la marcha se estableció en dos estudios doble ciego en el que los pacientes con esclerosis múltiple fueron aleatorizados y recibieron  10 mg dos veces al día Fampridina o placebo. La terminación de un tiempo de 25 pies caminar se utilizó como variable principal de eficacia en ambos estudios. Los pacientes que mostraron una mayor velocidad al caminar por lo menos en 3 de cada 4 ocasiones, en comparación con su velocidad al caminar antes del tratamiento, se considera que han respondido al tratamiento. 1,2

En un estudio (n = 296), el 34,8% de los pacientes que toman Fampridina respondieron al tratamiento, con un incremento medio en la velocidad al caminar del 26,3% frente a 5,3% en el grupo placebo (p <0,001). El otro estudio (n = 237) mostraron resultados similares, con un 42,9% responde al tratamiento y un aumento en la velocidad al caminar del 25,3% frente al 7,8% (p <0,001). 1-3

El tratamiento debe ser iniciado y supervisado por un médico especialista con experiencia en el manejo de la esclerosis múltiple. El tratamiento debe ser limitado a dos semanas por el cual cualquier beneficio clínico debería haber sido identificados. Una prueba de la marcha programada se debe utilizar para evaluar la mejoría después de dos semanas. Si no se observan beneficios, Fampyra debe interrumpirse. 1

Referencias

1. Fampyra Resumen de las Características del Producto, 2011. 2. Goodman et al. Lancet 2009; 373:. 732-8 . 3 Goodman et al. Ann Neurol 2010; 68: 494-502.

Fuente: MIMS Online © Haymarket Publicaciones 1957 – 2011 (04/11/11)

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content