Col·labora amb nosaltres: FESPLAY!

FESPLAY és una campanya organitzada per la Fundació La Llar de l’Afectat de l’Esclerosi Múltiple amb l’objectiu col·laborar amb l’Associació a fer visible a les persones amb esclerosi múltiple, i conscienciar a empreses i societat en general, de la necessitat de millorar la qualitat de vida dels afectats i treballar en aspectes com la rehabilitació física, la part emocional i la integració social.

FESPLAY  vol aconseguir recursos i finançament privat tant d’empreses com de particulars per a que la Llar pugui seguir donant servei i fent la vida més amable als afectats per l’esclerosi múltiple, així com els seus familiars.

Amb FESPLAY, oferim a les empreses impulsar la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC), augmentant la seva visibilitat dins del teixit associatiu i social de la ciutat, i apostant per una visió socialment responsable. Junts treballarem per a que la tasca de la Llar i les empreses col·laboradores sigui encara més visibles a la ciutat i mitjans de comunicació.

Cada cop més, les empreses tenen una necessitat creixent d’arrelar-se al seu territori i el teixit associatiu juga un paper clau en aquesta nova dimensió. Associacions com La Llar són fonamentals per millorar i treballar en el benestar de les persones i aconseguir millorar la seva qualitat de vida.

Avantatges

Socials:

 • Formar part d’un projecte que engloba salut, cultura i societat.
 • Recolzar i impulsar serveis i activitats en benefici de les persones afectades per esclerosis múltiple i altres malalties neurodegeneratives, així com als seus familiars i al entorn.
 • Impulsar la RSC suposa incrementar el reconeixement social, prestigi i reputació de l’empresa. I en fem resó a través dels nostres mitjans de difusió.

Fiscals:

La Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i els incentius fiscals del mecenatge, fa que empreses i particulars puguin tenir beneficis fiscals per col·laboració en diferents ONG’s,  ja siguin donatius, esponsorització, participació en programes de suport o assumint les despeses amb finalitats d’interès general. Pregunta’ns per conèixer més!

Activitats

La prioritat dels serveis que oferim és millorar la qualitat de vida dels afectats d’esclerosi múltiple, potenciant la salut física, mental i la integració social dels afectats. Treballem en diverses àrees:

Àrea de Salut:

 • Rehabilitació física.
 • Natació Adaptada.
 • Quiromassatge.
 • Logopèdia.
 • Psicologia grupal i individual.
 • Tallers ocupacionals.
 • Altres teràpies: acupuntura.

Àrea Social:

 • Tallers ocupacionals: pintura i ceràmica.
 • Servei d’Assistència Jurídica.
 • Servei d’Assistència Social.

Àrea de Cultura:

 • Sortides culturals i de lleure.
 • Conferencies informatives.
 • Participació stands, fires, etc.

Com col·laborar?

 • Patrocini d’actes puntuals.
 • Donacions o aportacions a les despeses de l’Associació.
 • Finançament total o parcial de projectes de l’Associació.
 • Convenis de col·laboració per a l’engegada d’activitats de caire cultural o social.
 • Voluntariat social.
 • Llegats.

Com fer una donació?

Logo PDFLa Caixa 2100 0802 46 0200639268.
Si necessites rebut oficial envia’ns un correu amb la fotocopia del donatiu a: lallar@lallar.org