Guanyar força per frenar els efectes de l’esclerosi múltiple sobre les persones afectades és l’objectiu principal del programa d’entrenament dirigit pel professor de la Universitat de León, José Antonio de Paz.   Ganar fuerza para frenar los efectos de la esclerosis múltiple sobre las personas afectadas es el objetivo principal del programa de entrenamiento dirigido por el profesor de la Universidad de León, José Antonio de Paz.

L’aplicació terapèutica de l’exercici en persones amb esclerosi múltiple és el resultat d’una investigació iniciada fa gairebé una dècada en la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, que ja ha servit com a base a quatre tesis doctorals i forma part dels projectes d’investigació de l’Institut de Biomedicina (Inbiomed).

Es va iniciar en Ponferrada amb nou persones voluntàries afectades per aquesta malaltia que deteriora el sistema nerviós central i va continuar en León amb l’associació Aldem. Es va comprovar que el guany en la força que proporcionava el treball amb autocargas (elàstics de tres resistències) redundava en una millora de la qualitat de vida d’aquestes persones.

En el 2009, una altra tesi doctoral va demostrar que les persones que realitzaven l’entrenament pautat «guanyaven força sense que hi hagués hipertròfia de la massa muscular a causa de la millora que produeix l’exercici en la funció cerebral», explica José Antonio de Paz. El treball de recerca, subvencionat per la Conselleria de Sanitat de la Junta de Castella i Lleó, es va oferir llavors a pacients de tota la Comunitat. Amb els diners de la Junta, la Universitat de León va adquirir un aparell de musculación per preparar els entrenaments i el que era una investigació bàsica s’ha transferit a la societat com a investigació traslacional.

Actualment participen al programa d’entrenament 183 persones amb esclerosi múltiple de vuit associacions de Zamora, Salamanca, Burgos, Miranda d’Ebre, Ponferrada, Valladolid i Palencia. Un totsal de 220 han estat avaluades al llarg d’aquests anys d’experimentació.

L’equip del professor José Antonio de Pau es desplaça a totes aquestes localitats a principi de curs per realitzar l’avaluació inicial a cada persona. A partir d’aquesta informació es pautan uns exercicis en taula i repòs adaptats a les característiques i situació de cada persona, que es van modificant en funció de l’evolució al llarg del temps. Els participants emplenen les fitxes en les quals es detalla l’entrenament efectiu que realitzen els dos dies a la setmana fixats.
A més de la força, actualment també s’avalua l’equilibri en una plataforma que controla aquesta variable que sol ser afectada per l’esclerosi amb la persona col·locada sobre una base, amb els ulls tancats i amb un coixinet per evitar la propocepción (sensibilitat dels peus).

En una tercera fase es va incorporar també una avaluació nutricional i consell dietètic de les persones afectades per esclerosi múltiple. «Hi ha una tendència entre aquestes persones a retirar la llet de la dieta i tenen un dèficit d’ingesta de calci i vitamina D, alguna cosa que està relacionat pèrdua de massa muscular», explica De Paz.

La investigació ha estudiat també el que passa quan es produeix desentrenamiento i ha conclòs que els pacients «perden força en potència muscular però no en l’equilibri». De manera que s’ha esbrinat que «l’entrenament de força no millora l’equilibri, però els que entrenen ho mantenen i els que no entrenen perden equilibri», matisa el director de la investigació.

El programa explica també amb un densitométro en el qual s’avalua la pèrdua de massa òssia pel dèficit de calci i vitamina D. S’han realitzat proves a 87 persones de la Comunitat i s’ha comprovat que com a conseqüència dels hàbits dietéticios i la tendència al sedentarisme que produeix la malaltia presenten densitats òssies més baixes que la que correspon a la seva edat i sexe. D’acord amb la pèrdua d’os hi ha una pèrdua de múscul.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/fuerza-para-esclerosis_656899.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

La aplicación terapéutica del ejercicio en personas con esclerosis múltiple es el resultado de una investigación iniciada hace casi una década en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que ya ha servido como base a cuatro tesis doctorales y forma parte de los proyectos de investigación del Instituto de Biomedicina (Inbiomed).

Se inició en Ponferrada con nueve personas voluntarias afectadas por esta enfermedad que deteriora el sistema nervioso central y continuó en León con la asociación Aldem. Se comprobó que la ganancia en la fuerza que proporcionaba el trabajo con autocargas (elásticos de tres resistencias) redundaba en una mejora de la calidad de vida de estas personas.

En el 2009, otra tesis doctoral demostró que las personas que realizaban el entrenamiento pautado «ganaban fuerza sin que hubiera hipertrofia de la masa muscular debido a la mejora que produce el ejercicio en la función cerebral», explica José Antonio de Paz. El trabajo de investigación, subvencionado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, se ofreció entonces a pacientes de toda la Comunidad. Con el dinero de la Junta, la Universidad de León adquirió un aparato de musculación para preparar los entrenamientos y lo que era una investigación básica se ha transferido a la sociedad como investigación traslacional.

Actualmente participan en el programa de entrenamiento 183 personas con esclerosis múltiple de ocho asociaciones de Zamora, Salamanca, Burgos, Miranda de Ebro, Ponferrada, Valladolid y Palencia. Un totsal de 220 han sido evaluadas a lo largo de estos años de experimentación.

El equipo del profesor José Antonio de Paz se desplaza a todas estas localidades a principio de curso para realizar la evaluación inicial a cada persona. A partir de esta información se pautan unos ejercicios en tabla y reposo adaptados a las características y situación de cada persona, que se van modificando en función de la evolución a lo largo del tiempo. Los participantes cumplimentan las fichas en las que se detalla el entrenamiento efectivo que realizan los dos días a la semana fijados.

Además de la fuerza, actualmente también se evalúa el equilibrio en una plataforma que controla esta variable que suele ser afectada por la esclerosis con la persona colocada sobre una base, con los ojos cerrados y con una almohadilla para evitar la propocepción (sensibilidad de los pies).

En una tercera fase se incorporó también una evaluación nutricional y consejo dietético de las personas afectadas por esclerosis múltiple. «Hay una tendencia entre estas personas a retirar la leche de la dieta y tienen un déficit de ingesta de calcio y vitamina D, algo que está relacionado pérdida de masa muscular», explica De Paz.

La investigación ha estudiado también lo que pasa cuando se produce desentrenamiento y ha concluido que los pacientes «pierden fuerza en potencia muscular pero no en el equilibrio». De manera que se ha averiguado que «el entrenamiento de fuerza no mejora el equilibrio, pero los que entrenan lo mantienen y los que no entrenan pierden equilibrio», matiza el director de la investigación.

El programa cuenta también con un densitométro en el que se evalúa la pérdida de masa ósea por el déficit de calcio y vitamina D. Se han realizado pruebas a 87 personas de la Comunidad y se ha comprobado que como consecuencia de los hábitos dietéticios y la tendencia al sedentarismo que produce la enfermedad presentan densidades óseas más bajas que la que corresponde a su edad y sexo. En consonancia con la pérdida de hueso hay una pérdida de músculo.

  INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/fuerza-para-esclerosis_656899.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content