Un estudi clínic realitzat en 30 pacients adults amb esclerosi múltiple (EM), dut a terme per la Universitat de Califòrnia, en Sant Diego, ha demostrat que el cànnabis fumat pot ser un tractament efectiu per l’espasticidad -un símptoma freqüent i invalidant d’aquesta malaltia neurològica-. L’assaig, controlat amb placebo, també va donar lloc a una percepció reduïda del dolor, encara que els participants també van informar, a curt termini, d’efectes cognitius adversos i augment de la fatiga. L’estudi ha estat publicat en el ‘Canadian Medical Association Journal’.Un estudio clínico realizado en 30 pacientes adultos con esclerosis múltiple (EM), llevado a cabo por la Universidad de California, en San Diego, ha demostrado que el cannabis fumado puede ser un tratamiento efectivo para la espasticidad -un síntoma frecuente e invalidante de esta enfermedad neurológica-. El ensayo, controlado con placebo, también dio lugar a una percepción reducida del dolor, aunque los participantes también informaron, a corto plazo, de efectos cognitivos adversos y aumento de la fatiga. El estudio ha sido publicado en el ‘Canadian Medical Association Journal’.

La investigadora principal, Jody Corey-Bloom, professora de Neurociencia, i directora del Centre d’Esclerosi Múltiple de la Universitat de Califòrnia, en Sant Diego, i els seus col·laboradors, van dividir aleatòriament als participants en dos grups d’intervenció; en un d’ells, els integrants van fumar cànnabis una vegada al dia, durant tres dies, i en el grup control, van fumar cigarrets de placebo idèntics, també una vegada al dia, durant tres dies. Després d’un interval d’11 dies, els participants van canviar de grup.
“Observem que fumar cànnabis superava al placebo en la reducció dels símptomes i el dolor en pacients amb espasticidad resistent al tractament, o amb contraccions excessives del múscul”, afirma Corey-Bloom.

Cinc estudis amb resultats positius

Informes anteriors ja havien suggerit que els compostos actius de la marihuana medicinal són potencialment eficaces en el tractament de malalties neurològiques, però la majoria dels estudis se centraven en els cannabinoides administrats per via oral.

No obstant això, aquest estudi utilitza un mesurament més objectiu, l’Escala Modificada d’Ashworth, que qualifica la intensitat del to muscular mitjançant el mesurament de, entre unes altres, la resistència en el rang de moviment i rigidesa.

El resultat secundari, el dolor, es va mesurar utilitzant una escala analògica visual. Els investigadors també van estudiar el rendiment físic (amb un passeig cronometrat) i la funció cognitiva, i van preguntar als pacients per avaluar la seva sensació.

Encara que generalment va ser ben tolerat, fumar cànnabis va tenir efectes lleus sobre l’atenció i la concentració. Els investigadors van anotar que estudis més amplis, i a llarg termini, són necessaris per confirmar les seves troballes, i determinar si dosis més baixes poden resultar en efectes beneficiosos amb menys impacte cognitiu.

L’estudi actual és la cinquena prova clínica sobre la possible eficàcia del cànnabis per a ús clínic, reportat pel Centre d’Investigació del Cànnabis Medicinal (CICM) de la Universitat de Califòrnia. Altres quatre estudis en humans, sobre el control del dolor neuropático, també van reportar resultats positius.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/05/14/neurociencia/1337020090.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

La investigadora principal, Jody Corey-Bloom, profesora de Neurociencia, y directora del Centro de Esclerosis Múltiple de la Universidad de California, en San Diego, y sus colaboradores, dividieron aleatoriamente a los participantes en dos grupos de intervención; en uno de ellos, los integrantes fumaron cannabis una vez al día, durante tres días, y en el grupo control, fumaron cigarrillos de placebo idénticos, también una vez al día, durante tres días. Después de un intervalo de 11 días, los participantes cambiaron de grupo.

“Observamos que fumar cannabis superaba al placebo en la reducción de los síntomas y el dolor en pacientes con espasticidad resistente al tratamiento, o con contracciones excesivas del músculo”, afirma Corey-Bloom.

 Cinco estudios con resultados positivos

Informes anteriores ya habían sugerido que los compuestos activos de la marihuana medicinal son potencialmente eficaces en el tratamiento de enfermedades neurológicas, pero la mayoría de los estudios se centraban en los cannabinoides administrados por vía oral.

Sin embargo, este estudio utiliza una medición más objetiva, la Escala Modificada de Ashworth, que califica la intensidad del tono muscular mediante la medición de, entre otras, la resistencia en el rango de movimiento y rigidez.

El resultado secundario, el dolor, se midió utilizando una escala analógica visual. Los investigadores también estudiaron el rendimiento físico (con un paseo cronometrado) y la función cognitiva, y preguntaron a los pacientes para evaluar su sensación.

Aunque generalmente fue bien tolerado, fumar cannabis tuvo efectos leves sobre la atención y la concentración. Los investigadores anotaron que estudios más amplios, y a largo plazo, son necesarios para confirmar sus hallazgos, y determinar si dosis más bajas pueden resultar en efectos beneficiosos con menos impacto cognitivo.

El estudio actual es la quinta prueba clínica sobre la posible eficacia del cannabis para uso clínico, reportado por el Centro de Investigación del Cannabis Medicinal (CICM) de la Universidad de California. Otros cuatro estudios en humanos, sobre el control del dolor neuropático, también reportaron resultados positivos.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/05/14/neurociencia/1337020090.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content