La més important Fundació francesa que es dedica a la gestió de fons per al desenvolupament de l’esclerosi múltiple ha triat al Grup de Neurobiología del Desenvolupament-GNDe de l’Hospital de Parapléjicos de Toledo per investigar nous tractaments de la malaltia.La más importante Fundación francesa que se dedica a la gestión de fondos para el desarrollo de la esclerosis múltiple ha elegido al Grupo de Neurobiología del Desarrollo-GNDe del Hospital de Parapléjicos de Toledo para investigar nuevos tratamientos de la enfermedad.

Així, els consells d’administració de la Fundació Aide à la Recherche sud la Sclérose en Plaques (ARSEP) i l’Associació Francesa contra les Miopaties (AFM) han decidit assignar 175.000 euros per al projecte, que es distribuiran en dos anys, i els treballs dels quals comencen aquest mes, segons explica una nota de la Junta.

El triat Grup de Neurobiología de l’Hospital toledà durà a terme el projecte transnacional d’investigació titulat ‘Actuació sobre la interacció tPA/NMDA com un nova estratègia de immunointervención en l’esclerosi múltiple’.

El projecte ho dirigirà el doctor Diego Clemente, investigador del Grup de Neurobiología que lidera el doctor Fernando de Castro, en col·laboració amb els doctors Fabián Docagne i Richard Macrez, del INSERM O919, Centri Cyceron, en Cauen (França) i Arie Reijerkerk, del VU University Medical Center d’Amsterdam (Holanda).

El doctor Clement ha explicat que el projecte finançat per la ARSEP consisteix a analitzar l’efecte terapèutic d’un anticòs que bloqueja l’acció de l’enzim anomenat tPA, present en el cervell i una de les protagonistes d’un fenomen conegut com excitotoxicidad, dany produït en les cèl·lules del teixit nerviós per un excés en la producció del neurotransmissor glutamato.

Fernando de Castro, cap del Grup on es va a realitzar aquesta investigació, ha va reconèixer que ser triats per ARSEP suposa un reconeixement a l’esforç a buscar “un benefici terapèutic” per als pacients afectats d’esclerosi múltiple.

Ressenyar que el Grup de Neurobiología del Desenvolupament de Parapléjicos també s’ha integrat en la European School of Neuroscience, exclusiva xarxa de laboratoris per a la formació de neurocientífics estudiants de doctorat.

La European School està integrada per universitats de Berlín, Edimburg, París i Budapest, a més del Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat Autònoma de Madrid.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1120057

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Así, los consejos de administración de la Fundación Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP) y la Asociación Francesa contra las Miopatías (AFM) han decidido asignar 175.000 euros para el proyecto, que se distribuirán en dos años, y cuyos trabajos empiezan este mes, según explica una nota de la Junta.

El elegido Grupo de Neurobiología del Hospital toledano llevará a cabo el proyecto transnacional de investigación titulado ‘Actuación sobre la interacción tPA/NMDA como un nueva estrategia de immunointervención en la esclerosis múltiple’.

El proyecto lo dirigirá el doctor Diego Clemente, investigador del Grupo de Neurobiología que lidera el doctor Fernando de Castro, en colaboración con los doctores Fabián Docagne y Richard Macrez, del INSERM U919, Centre Cyceron, en Caen (Francia) y Arie Reijerkerk, del VU University Medical Center de Amsterdam (Holanda).

El doctor Clemente ha explicado que el proyecto financiado por la ARSEP consiste en analizar el efecto terapéutico de un anticuerpo que bloquea la acción de la enzima llamada tPA, presente en el cerebro y una de las protagonistas de un fenómeno conocido como excitotoxicidad, daño producido en las células del tejido nervioso por un exceso en la producción del neurotransmisor glutamato.

Fernando de Castro, jefe del Grupo donde se va a realizar esta investigación, ha reconoció que ser elegidos por ARSEP supone un reconocimiento al esfuerzo en buscar “un beneficio terapéutico” para los pacientes afectados de esclerosis múltiple.

Reseñar que el Grupo de Neurobiología del Desarrollo de Parapléjicos también se ha integrado en la European School of Neuroscience, exclusiva red de laboratorios para la formación de neurocientíficos estudiantes de doctorado.

La European School está integrada por universidades de Berlín, Edimburgo, París y Budapest, además del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1120057

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content