Fundació Faem

La Fundació d’Afectats d’Esclerosi Múltiple LA LLAR és una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1992. La seva principal acció, des de que es va implantar la Llei de la Dependència, ha consistit en promoure, ajudar a construir y gestionar un Centre de Dia d’atenció i rehabilitació per al tractament de l’esclerosi múltiple i altres malalties degeneratives.

Qui som?

Els patrons inicials de la Fundació son tots afectats d’esclerosi múltiple o bé familiars d’aquests, que es un altra manera de ser afectat. Un petit grup d’associats s’encarrega de tota la paperassa i de aportar el fons fundacional, sense mes ajuts que les correccions tècniques del departament de Justícia .
D’entre les finalitats generals que consten als estatuts citem textualment: “Promoure tota mena d’iniciatives i accions destinades a resoldre, o fer mes lleugers, els problemes específics originats per l’esclerosi múltiple i altres malalties semblants. Per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts i llurs familiars”. El primer problema que volíem i volem resoldre es el de la Dependència que aquests tipus de malalties originen en persones joves i que progressivament augmenta amb l’edat. Hi ha un buit en quant ais equipaments que consideràvem idonis per la solució del problema d’un cert tipus de situació de dependència: quan en una família, entesa esta en el sentit mes ample de la paraula, (posem una parella de edat mitjana 30, 40, 50, 60 anys) un membre arriba a patir una dependència severa i l’altre resta vàlid, es crea un problema greu i que no es advertit en general en tota la seva magnitud perquè sempre hi ha casos mes desesperants. Quan la persona dependent no pot ser atesa al domicili els equipaments actuals no donen mes solució que la separació de la parella i el internament de la persona dependent en una residència clàssica fora del entom familiar i amb la pèrdua de llibertat que això comporta, la qual cosa deteriora més la seva salut ja que afegeix al trauma físic de la malaltia el trauma psicològic de la separació (penseu en un pare o mare joves que s’han de separar de la dona i deis fills).
Per això, als últims anys s’han realitzat les gestions oportunes i al Setembre del 2016 es posarà en marxa el CENTRE DE DIA LA LLAR, obert a totes les persones sòcies de l’Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple i que serà gestionat per FAEM.

La Fundació d’Afectats d’Esclerosi Múltiple La Llar treballa conjuntament amb l’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple, amb la finalitat de:

  • Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia o una altre de caràcter neurodegeneratiu i la dels seus familiars.
  • Desenvolupar serveis especialitzats en el tractament de les conseqüències de la malaltia incloent els aspectes físics, psicològics i socials .
  • Generar un canvi de mentalitat a la societat on la discapacitat s’entén com una circumstància de la persona i afavoreixi  a la inclusió

Objectius específics

  • Realitzar els tràmits oportuns ( realitzar un seguiment) en relació a la construcció del centre d’atenció diürna que properament es posarà en funcionament.
  • Evitar l’aïllament social que pot provocar la malaltia, mitjançant un espai on relacionar-se.
  • Proporcionar als socis diferents eines necessàries per fer front a la seva situació.
  • Orientar e informar dels recursos existents.
  • Garantir l’accés tant els recursos com a les diferents prestacions socials.
  • Reduir el nivell de càrrega dels familiars-cuidadors.
  • Normalitzar les persones amb discapacitat a la societat.