A través D’INHIBIDORS D’INTERACCIÓ TCR-NCK EN LIMFÒCITS T

La Fundació Genoma Espanya ha transferit a l’empresa valenciana Bioncotech Therapeutics la família de patents d’un dels seus projectes de cartera tecnològica que, en aquesta ocasió, està dirigit al desenvolupament d’inhibidors de la interacció TCR-Nck en limfòcits T per al tractament de malalties d’origen autoinmune.A TRAVÉS DE INHIBIDORES DE INTERACCIÓN TCR-NCK EN LINFOCITOS T

La Fundación Genoma España ha transferido a la empresa valenciana Bioncotech Therapeutics la familia de patentes de uno de sus proyectos de cartera tecnológica que, en esta ocasión, está dirigido al desarrollo de inhibidores de la interacción TCR-Nck en linfocitos T para el tratamiento de enfermedades de origen autoinmune.

Els inhibidors, útils per al tractament de malalties d’origen autoinmune, com l’esclerosi múltiple o la artrítis reumatoide, han estat desenvolupats pel grup d’investigació liderat pel doctor Balbino Alarcón, del Centre de Biologia Molecular Sever Ochoa, pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

L’acord contempla un projecte d’investigació de tres anys associat a la llicència, pel qual el grup continuarà treballant en l’estudi del mecanisme d’acció i avaluació dels compostos. Per la seva banda, Bioncotech engegarà els estudis preclínicos i clínics amb els inhibidors.

Segons ha explicat el director de Bioncotech, Damià Tormo, “existeix una gran oportunitat en aquest sector, ja que centres d’investigació capdavanters estan desenvolupant projectes molt avançats científicament, i que estan en fase òptima per a la seva transferència empresarial”.

En aquest sentit, ha afegit que tant Bioncotech com la comunitat de les malalties autoinmunes estám “molt il·lusionats” a desenvolupar el potencial terapèutic d’aquest producte”, ja que el seu perfil d’especificitat i les dades sobre la seva eficàcia són “particularment atractius”.

“Esperem que aquesta col·laboració acadèmia-empresa permeti donar resposta a necessitats mèdiques no cobertes que afecten a un gran nombre de pacients”, ha explicat.

La tecnologia va ser avaluada per Genoma Espanya al començament de 2008 i, a partir d’aquest moment, es va engegar un projecte per a l’optimització, millora química, proves de concepte i estudis de toxicitat dels compostos, així com per a la realització d’accions de comercialització”, ha comentat Rafael Camacho, director general de Genoma Espanya, que ha reconegut que la inversió total per al seu desenvolupament ha estat de 200.000 euros.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-genoma-espana-transfiere-bioncotech-patentes-proyecto-tratamiento-enfermedades-autoinmunes-20120423183011.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

   Los inhibidores, útiles para el tratamiento de enfermedades de origen autoinmune, como la esclerosis múltiple o la artrítis reumatoide, han sido desarrollados por el grupo de investigación liderado por el doctor Balbino Alarcón, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

   El acuerdo contempla un proyecto de investigación de tres años asociado a la licencia, por el que el grupo continuará trabajando en el estudio del mecanismo de acción y evaluación de los compuestos. Por su parte, Bioncotech pondrá en marcha los estudios preclínicos y clínicos con los inhibidores.

   Según ha explicado el director de Bioncotech, Damià Tormo, “existe una gran oportunidad en este sector, ya que centros de investigación punteros están desarrollando proyectos muy avanzados científicamente, y que están en fase óptima para su transferencia empresarial”.

   En este sentido, ha añadido que tanto Bioncotech como la comunidad de las enfermedades autoinmunes estám “muy ilusionados” en desarrollar el potencial terapéutico de este producto”, ya que su perfil de especificidad y los datos sobre su eficacia son “particularmente atractivos”.

   “Esperamos que esta colaboración academia-empresa permita dar respuesta a necesidades médicas no cubiertas que afectan a un gran número de pacientes”, ha explicado.

   La tecnología fue evaluada por Genoma España a comienzos de 2008 y, a partir de ese momento, se puso en marcha un proyecto para la optimización, mejora química, pruebas de concepto y estudios de toxicidad de los compuestos, así como para la realización de acciones de comercialización”, ha comentado Rafael Camacho, director general de Genoma España, que ha reconocido que la inversión total para su desarrollo ha sido de 200.000 euros.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-genoma-espana-transfiere-bioncotech-patentes-proyecto-tratamiento-enfermedades-autoinmunes-20120423183011.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content