El fàrmac de Novartis redueix un 31 per cent l’índex d’atròfia cerebral en un any.

El primer tractament oral per a l’esclerosi múltiple ha estat un dels protagonistes del congrés de la SEN a causa que ja s’ha aprovat i està disponible a Espanya. Gilenya (fingolimod DCI), de Novartis, és un modulador del receptor de la esfingosina 1 fosfat (S1PR) que ofereix un mecanisme dual i és capaç de reduir entre un 61 i un 74 per cent la taxa anual de recaigudes en els casos de gran activitat, en comparació de interferón beta-1a, segons ho dades obtingudes en els estudis fase III Freedoms i Transforms. El fármaco de Novartis reduce un 31 por ciento el índice de atrofia cerebral en un año. 

El primer tratamiento oral para la esclerosis múltiple ha sido uno de los protagonistas del congreso de la SEN debido a que ya se ha aprobado y está disponible en España. Gilenya (fingolimod DCI), de Novartis, es un modulador del receptor de la esfingosina 1 fosfato (S1PR) que ofrece un mecanismo dual y es capaz de reducir entre un 61 y un 74 por ciento la tasa anual de recaídas en los casos de gran actividad, en comparación con interferón beta-1a, según lo datos obtenidos en los estudios fase III Freedoms y Transforms.

A més, confereix una reducció del 31 per cent en l’índex d’atròfia cerebral durant el primer any de tractament —amb independència de la malaltia prèvia— en comparació de interferón beta, i permet que el 83 per cent dels casos estigui lliure de brots en aquest temps.

Com va destacar Xavier Montalbán, director de Neurociencias i del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, fingolimod és un fàrmac lipofídico que impedeix que els limfòcits abandonin els ganglis limfàtics i passin al SNC, evitant així que provoquin lesions i brots.

Està indicat com a teràpia única per als pacients amb elevada activitat de la malaltia no respondedores a interferón beta, i per a aquells amb malaltia remitent recurrent greu d’evolució ràpida. Una indicació que, segons el parer de Guillermo Izquierdo, coordinador de la Unitat de EM de l’Hospital Verge Macarena de Sevilla, és una miqueta “limitant” a causa de l’eficàcia demostrada del fàrmac.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.elglobal.net/articulo.aspx?idart=570834&idcat=782&tipo=2

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Además, confiere una reducción del 31 por ciento en el índice de atrofia cerebral durante el primer año de tratamiento —con independencia de la enfermedad previa— en comparación con interferón beta, y permite que el 83 por ciento de los casos esté libre de brotes en ese tiempo.

 Como destacó Xavier Montalbán, director de Neurociencias y del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, fingolimod es un fármaco lipofídico que impide que los linfocitos abandonen los ganglios linfáticos y pasen al SNC, evitando así que provoquen lesiones y brotes.

 Está indicado como terapia única para los pacientes con elevada actividad de la enfermedad no respondedores a interferón beta, y para aquellos con enfermedad remitente recurrente grave de evolución rápida. Una indicación que, a juicio de Guillermo Izquierdo, coordinador de la Unidad de EM del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, es un tanto “limitante” debido a la eficacia demostrada del fármaco.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.elglobal.net/articulo.aspx?idart=570834&idcat=782&tipo=2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content