Resum: Els autors han avaluat els efectes del ginkgo biloba sobre la funció cognitiva en persones amb EM amb deterioració cognitiva. Un règim de tractament de ginkgo 120 mg dues vegades al dia no va millorar el rendiment cognitiu en persones amb EM.   Resumen: Los autores han evaluado los efectos del ginkgo biloba sobre la función cognitiva en personas con EM con deterioro cognitivo. Un régimen de tratamiento de ginkgo 120 mg dos veces al día no mejoró el rendimiento cognitivo en personas con EM.
Objectiu:
Determinar si l’extracte de Ginkgo biloba (Ginkgo) millora la funció cognitiva en persones amb esclerosi múltiple (EM).
MÈTODES:
Les persones amb EM a partir de la Seattle i Portland VA clíniques i comunitats adjacents que va marcar 1 D’o més per sota de la mitjana en una de les 4 proves neuropsicológicas (Stroop Test, Califòrnia Verbal Learning Test II [CVLT-II], Word oral controlada Test d’Associació [COWAT] auditiu, i es va passejar de Tasques Addició seriï [PASAT]) van ser assignats a l’atzar per rebre ja sigui una tableta de 120 mg de ginkgo (EGb-761; Willmar Schwabe GmbH & Co, Alemanya) o una tableta de placebo dues vegades al dia durant 12 setmanes . Com el resultat primari, es van comparar els resultats dels 2 grups en les 4 proves en la sortida després d’ajustar pel rendiment de referència.

RESULTATS:
Cinquanta-nou pacients van rebre placebo i 61 van rebre ginkgo, un participant que rep placebo i 3 ginkgo recepció es van perdre durant el seguiment. Dos esdeveniments adversos greus (AA) (infart de miocardi i la depressió severa) creu que estar relacionat amb el tractament van ocórrer en el grup de ginkgo, en cas contrari, no es van observar diferències significatives en els esdeveniments adversos. Les diferències (ginkgo – placebo) en la sortida de les puntuacions z per a les proves cognitives van ser les següents: PASAT -0,2 (interval de confiança 95% [IC]: -0,5 a 0,1), prova de Stroop -0,5 (IC 95%: -0,9 a – 0,1); COWAT 0,0 (95%: -0,2 a 0,3), i CVLT II-0.0 (95%: -0,3 a 0,3); cap va anar estadísticament significativa.

Conclusions:
El tractament amb ginkgo 120 mg dues vegades al dia no va millorar el rendiment cognitiu en persones amb MS.Classification de comprovació: Aquest estudi proporciona evidència de classe I que el tractament amb ginkgo 120 mg dues vegades al dia durant 12 setmanes no millora el rendiment cognitiu en persones amb MS.
Autors: JF Lovera, Kim I, I Heriza, M Fitzpatrick, J Hunziker, AP Turner, Adams J, T Stover, A Sangeorzan, A Sloan, Howieson D, K Wild, J Haselkorn, Bourdette D.

Font: Neurologia. 2012 Sep 5 i Pubmed PMID: 22955125 (11/09/12)

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Objetivo:
Determinar si el extracto de Ginkgo biloba (Ginkgo) mejora la función cognitiva en personas con esclerosis múltiple (EM).

MÉTODOS:
Las personas con EM a partir de la Seattle y Portland VA clínicas y comunidades adyacentes que marcó 1 DE o más por debajo de la media en una de las 4 pruebas neuropsicológicas (Stroop Test, California Verbal Learning Test II [CVLT-II], Word oral controlada Test de Asociación [COWAT] auditivo, y se paseó de Tareas Adición serie [PASAT]) fueron asignados al azar para recibir ya sea una tableta de 120 mg de ginkgo (EGb-761; Willmar Schwabe GmbH & Co, Alemania) o una tableta de placebo dos veces al día durante 12 semanas . Como el resultado primario, se compararon los resultados de los 2 grupos en las 4 pruebas en la salida después de ajustar por el rendimiento de referencia.

RESULTADOS:
Cincuenta y nueve pacientes recibieron placebo y 61 recibieron ginkgo, un participante que recibe placebo y 3 ginkgo recepción se perdieron durante el seguimiento. Dos eventos adversos graves (AA) (infarto de miocardio y la depresión severa) cree que estar relacionado con el tratamiento ocurrieron en el grupo de ginkgo, de lo contrario, no se observaron diferencias significativas en los eventos adversos. Las diferencias (ginkgo – placebo) en la salida de las puntuaciones z para las pruebas cognitivas fueron las siguientes: PASAT -0,2 (intervalo de confianza 95% [IC]: -0,5 a 0,1), prueba de Stroop -0,5 (IC 95%: -0,9 a – 0,1); COWAT 0,0 (95%: -0,2 a 0,3), y CVLT II-0.0 (95%: -0,3 a 0,3); ninguna fue estadísticamente significativa.

Conclusiones:
El tratamiento con ginkgo 120 mg dos veces al día no mejoró el rendimiento cognitivo en personas con MS.Classification de comprobación: Este estudio proporciona evidencia de clase I que el tratamiento con ginkgo 120 mg dos veces al día durante 12 semanas no mejora el rendimiento cognitivo en personas con MS.

Autores: JF Lovera, Kim E, E Heriza, M Fitzpatrick, J Hunziker, AP Turner, Adams J, T Stover, A Sangeorzan, A Sloan, Howieson D, K Wild, J Haselkorn, Bourdette D.

Fuente: Neurología. 2012 Sep 5 y Pubmed PMID: 22955125 (11/09/12)

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content