Els investigadors de la Universitat de Califòrnia en Irvine (UCI) han descobert recentment que és possible utilitzar la teràpia metabòlica per abordar les malalties autoinmunes com l’esclerosi múltiple. L’equip va aconseguir desenvolupar un suplement semblat a la glucosamina que sembla bastant prometedor.

Los investigadores de la Universidad de California en Irvine (UCI) han descubierto recientemente que es posible utilizar la terapia metabólica para abordar las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. El equipo logró desarrollar un suplemento parecido a la glucosamina que parece bastante prometedor.

El suplement dietètic és aparentment molt eficient a suprimir la resposta immune d’aquesta classe de desencadenador de condicions en el cos humà. Les malalties autoinmunes es caracteritzen pel fet que les defenses de l’organisme s’inciten en atacar les cèl·lules i els òrgans sans, pensant que són perjudicials.

L’esclerosi múltiple (MS) mostra els mateixos trets, i els científics han estat treballant en una forma de reduir la gravetat dels seus efectes implacables durant molts anys. Ara, sembla que l’equip de la UCI va aconseguir un important avanç amb implicacions de llarg abast.
La clau per detenir la MS és calmar les cèl·lules T anormals, uns agents presents en el sistema immunològic que erròniament dirigeixen totes les defenses de l’organisme contra els òrgans sans. El nou suplement, cridat N-acetilglucosamina (GlcNAc), pot inhibir el creixement i la funció d’aquestes cèl·lules.

En aquesta malaltia, el sistema immunològic ataca i destrueix el teixit fonamental del sistema nerviós central. El seu objectiu principal és la beina de mielina que cobreix la superfície de les cèl·lules nervioses, aïllant-les perquè els impulsos elèctrics puguin ser transmesos sense pèrdua.

Els detalls de la nova investigació apareixen en l’edició en línia més recent de la publicació Journal of Biological Chemistry. L’estudi va ser dirigit pel Dr. Michael Demetriou, neuròleg i director del centre d’investigació d’esclerosi múltiple de la UCI.

El seu equip també inclou a l’investigador Grigorian Ani d’UCI. “Aquest suplement basat en sucre corregeix un defecte genètic que obliga a les cèl·lules atacar el cos en MS”, diu Demetriou, qui també és professor associat de Neurologia, Microbiologia i Genètica Molecular a la universitat.

“Això converteix la teràpia metabòlica en un enfocament racional que difereix considerablement dels tractaments actualment disponibles”, va dir el líder de l’equip. En l’estudi, es va determinar que la GlcNAc disminueix la hiperactivitat dels limfòcits T anòmals i redueix la resposta autoinmune en general.

“Aquestes troballes identifiquen la teràpia metabòlica usant suplements dietètics, com la GlcNAc, com a possible tractament per a malalties autoinmunes”, explica Demetriou. Un altre estudi també va determinar que aquest tipus de teràpia pot utilitzar-se per tractar la malaltia inflamatoria autoinmune resistent al tractament.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://news.softpedia.com/es/Los-ataques-de-esclerosis-multiple-pueden-ser-suprimidos-224880.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

 El suplemento dietético es aparentemente muy eficiente en suprimir la respuesta inmune de esta clase de desencadenador de condiciones en el cuerpo humano. Las enfermedades autoinmunes se caracterizan por el hecho de que las defensas del organismo se incitan al atacar las células y los órganos sanos, pensando que son perjudiciales.

La esclerosis múltiple (MS) muestra los mismos rasgos, y los científicos han estado trabajando en una forma de reducir la gravedad de sus efectos implacables durante muchos años. Ahora, parece que el equipo de la UCI logró un importante avance con implicaciones de largo alcance.

La clave para detener la MS es calmar las células T anormales, unos agentes presentes en el sistema inmunológico que erróneamente dirigen todas las defensas del organismo contra los órganos sanos. El nuevo suplemento, llamado N-acetilglucosamina (GlcNAc), puede inhibir el crecimiento y la función de estas células.

En esta enfermedad, el sistema inmunológico ataca y destruye el tejido fundamental del sistema nervioso central. Su objetivo principal es la vaina de mielina que cubre la superficie de las células nerviosas, aislándolas para que los impulsos eléctricos puedan ser transmitidos sin pérdida.

Los detalles de la nueva investigación aparecen en la edición en línea más reciente de la publicación Journal of Biological Chemistry. El estudio fue dirigido por el Dr. Michael Demetriou, neurólogo y director del centro de investigación de esclerosis múltiple de la UCI.

Su equipo también incluye al investigador Grigorian Ani de UCI. “Este suplemento basado en azúcar corrige un defecto genético que obliga a las células atacar el cuerpo en MS”, dice Demetriou, quien también es profesor asociado de Neurología, Microbiología y Genética Molecular en la universidad.

“Esto convierte la terapia metabólica en un enfoque racional que difiere considerablemente de los tratamientos actualmente disponibles”, dijo el líder del equipo. En el estudio, se determinó que la GlcNAc disminuye la hiperactividad de los linfocitos T anómalos y reduce la respuesta autoinmune en general.

“Estos hallazgos identifican la terapia metabólica usando suplementos dietéticos, como la GlcNAc, como posible tratamiento para enfermedades autoinmunes”, explica Demetriou. Otro estudio también determinó que este tipo de terapia puede utilizarse para tratar la enfermedad inflamatoria autoinmune resistente al tratamiento.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://news.softpedia.com/es/Los-ataques-de-esclerosis-multiple-pueden-ser-suprimidos-224880.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content