Què em dóna dret disposar d’un grau de discapacitat igual o superior al 33%? Em poden acomiadar per estar de baixa a causa de la meva malaltia? … Si tens EM i vols defensar els teus drets, coneix quins són.  ¿A qué me da derecho disponer de un grado de discapacidad igual o superior al 33%? ¿Me pueden despedir por estar de baja a causa de mi enfermedad?… Si tienes EM y quieres defender tus derechos, conoce cuáles son.

L’ objectiu d’ aquesta nova publicació és ajudar a les persones amb Esclerosi Múltiple (EM) a superar dubtes o temors a en funció de la normativa vigent – en el que es desenvolupen les persones amb EM.

Per això , la ” Guía Jurídica para la defensa de los derechos de las personas con Esclerosis Múltiplees dirigeix a totes aquelles persones que hagin d’enfrontar-se a situacions tals com passar un tribunal mèdic , demanar 1 valoració de la seva situació de dependència o grau de discapacitat , etc., des del convenciment i la llibertat d’ elecció , afavorir 01:00 ple desenvolupament personal, així com 1 efectiva igualtat d’oportunitats.

Els continguts tractats en la Guia són:

Així mateix, es descriuen les línies d’actuació respecte a reivindicació i acció política en què ESCLEROSI MÚLTIPLE ESPANYA – FELEM està treballant en l’actualitat, dirigides a afavorir modificacions normatives futures que responguin als interessos i drets de les persones amb EM. Concretament es detallen les actuacions en els següents temes: accés a medicaments i tecnologies sanitàries, reconeixement del 33% de discapacitat amb el diagnòstic de la malaltia i l’Esclerosi Múltiple en relació a l’obtenció i renovació del carnet de conduir.

En la presentació de la ” Guía Jurídica para la defensa de los derechos de las personas con Esclerosis Múltiple “, D. Luis Cayo Pérez Bueno, president del CERMI estatal, afirma: ” Proveir d’eines pràctiques, clares, senzilles, com és aquesta Guia, que ajudin i orientin a cada persona amb discapacitat ia cada família on es doni una situació de discapacitat a activar els seus drets , és una contribució de gran mèrit “.

Aquesta Guia Jurídica ha estat elaborada per Esclerosi Múltiple Espanya – FELEM amb el suport en consultoria i assistència tècnica d’Alter Civites, i la col · laboració de Teva Neuroscience.

 La ” Guía Jurídica para la defensa de los derechos de las personas con Esclerosis Múltiple“està disponible a www.esclerosismultiple.com  ( enllaç ). Per més informació Visiteu la entitats membres d’Esclerosi Múltiple Espanya, en elles pot ser assessorat per professionals especialitzats en la matèria.

Guia Jurídica

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.esclerosismultiple.com/noticias/detalle.php?id_not=324

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

El objetivo de esta nueva publicación es ayudar a las personas con Esclerosis Múltiple (EM) a superar dudas o temores a la hora de reclamar sus derechos, así como de las posibles actuaciones y cauces generales para ejercerlos, ofreciendo una primera información y orientación sobre el marco jurídico más destacado- en función de la normativa vigente- en el que se desenvuelven las personas con EM.

Por ello, la “Guía Jurídica para la defensa de los derechos de las personas con Esclerosis Múltiplese dirige a todas aquellas personas que deban enfrentarse a situaciones tales como pasar un tribunal médico, pedir una valoración de su situación de dependencia o grado de discapacidad, etc., desde el convencimiento y la intención de mejorar sus competencias para posibilitar una vida lo más autónoma posible, practicar el ejercicio de la libertad de elección, favorecer un pleno desarrollo personal, así como una efectiva igualdad de oportunidades.

Los contenidos tratados en la Guía son:

Asimismo, se describen las líneas de actuación respecto a reivindicación y acción política en las que ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA – FELEM está trabajando en la actualidad, dirigidas a favorecer modificaciones normativas futuras que respondan a los intereses y derechos de las personas con EM. Concretamente se detallan las actuaciones en los siguientes temas: acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, reconocimiento del 33% de discapacidad con el diagnóstico de la enfermedad y la  Esclerosis Múltiple en relación a la obtención y renovación del  carné de conducir.

En la presentación de la “Guía Jurídica para la defensa de los derechos de las personas con Esclerosis Múltiple”, D. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI Estatal, afirma: “Proveer de herramientas prácticas, claras, sencillas, como es esta Guía, que ayuden y orienten a cada persona con discapacidad y a cada familia donde se dé una situación de discapacidad a activar sus derechos, es una contribución de gran mérito”.

Esta Guía Jurídica ha sido elaborada por Esclerosis Múltiple España – FELEM con el apoyo en consultoría y asistencia técnica de Alter Civites, y la colaboración de Teva Neuroscience.

La “Guía Jurídica para la defensa de los derechos de las personas con Esclerosis Múltiple” está disponible en www.esclerosismultiple.com (enlace). Para más información, diríjase a las entidades miembros de Esclerosis Múltiple España; en ellas puede ser asesorado por profesionales especializados en la materia.

Guía Jurídica

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.esclerosismultiple.com/noticias/detalle.php?id_not=324

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content