L’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple és una entitat formada per persones afectades per aquesta malaltia crònica i altres malalties de caràcter neurodegeneratiu.

A l’any 1987 un petit grup de persones que patien una malaltia d’aquestes característiques, van crear al districte de Sants- Montjuïc de Barcelona, la Delegació Territorial de l’Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple a Catalunya amb l’objectiu de, millorar la qualitat de vida dels afectats d’esclerosi múltiple i malalties similars.

Posteriorment, a l’any 1992, es va constituir com Associació “LA LLAR”, sense ànim de lucre i estatuts propis.

Es va portar a terme un procés de planificació racional, creatiu i intuïtiu on van reflexionar s’utilitzarien. Van realitzar un anàlisis estratègic, un anàlisis de l’entorn, un anàlisis intern i un anàlisis DAFO per posar en funcionament a l’entitat, tenint en comte que podrien hi haver diferents canvis en la societat que els obligaria anar adaptant-se.

Des de els seus inicis i fins al moment, malgrat de que moltes vegades la malaltia ha volgut impedir-ho, l’entitat ha treballat diàriament la problemàtica que l’esclerosi múltiple i les malalties neurodegeneratives comporten, no sent gens fàcil.

L’entitat va néixer amb l’objectiu de fer front a una necessitat existent en aquells moments , la falta de recursos on persones amb una malaltia neurodegenerativa poguessin acudir i rebre diverses prestacions per cobrir diferents de les necessitats que patien a conseqüència de la malaltia.

Segons els estatuts, l’entitat mai podrà perseguir una finalitat lucrativa.

Millorar la qualitat de vida dels afectats d’esclerosi múltiple i malalties similars de caràcter neurodegeneratiu i la dels seus familiars, va ser i és la prioritat marcada, un objectiu ampli que te amb la finalitat de poder treballar diferents aspectes com son la rehabilitació física, la part emocional i l’ integració social del malalt.

En reconeixement a tota la seva trajectòria, a l’any 1993 va ser declarada d’utilitat pública per el Ministeri de l’Interior i, en el 2007 va rebre la medalla d’honor de la ciutat de Barcelona.

L’horari d’atenció al públic és de 15,30 a 19,30 hores.


 

Donacions

Pots fer la teva donació a través del següent compte:

 • La Caixa 2100 0802 46 0200639268
 •   La Asociación Catalana “LA LLAR” del Afectado de Esclerosis Múltiple es una entidad formada por persones afectadas por esta enfermedad crónica y otras enfermedades de carácter neurodegenerativo.

  En el año 1987 características, crearon en el distrito de Sants- Montjuic de Barcelona, la Delegación Territorial de la Asociación Española de esclerosis Múltiple en Cataluña con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los afectados de esclerosis múltiple i enfermedades similares.

  Posteriormente, en el año 1992, se constituyo como Asociación “LA LLAR”, sin ánimo de lucro y estatutos propios

  Se llevo a cabo un proceso de planificación racional, creativo i intuitivo donde reflexionaron y decidieron, cual sería el futuro y que acciones se utilizarían. Realizaron un análisis estratégico, un análisis del entorno, un análisis interno y un análisis DAFO para poner en funcionamiento a la entidad, teniendo en cuenta que podrían haber diferentes cambios en la sociedad que les obligaría a ir adaptándose.

  Des de sus inicios y hasta el momento, a pesar de que muchas veces la enfermedad ha querido impedirlo, la entidad ha trabajado diariamente la problemática que la esclerosis múltiple y las enfermedades neurodegenerativas conllevan, no siendo nada fácil.

  La entidad nació con el objetivo de hacer frente a una necesidad existente en aquellos momentos, la falta de recursos donde personas con una enfermedad neurodegenerativa pudieses acudir y recibir diversas prestaciones para cubrir diferentes de las necesidades que padecían a consecuencia de la enfermedad.

  Según los estatutos, la entidad nunca perseguirá una finalidad lucrativa

  Mejorar la calidad de vida de los afectados de esclerosis múltiple y enfermedades similares de carácter neurodegenrativo y la de sus familiares, fue y es la prioridad marcada, un objetivo amplio que tiene la finalidad de poder trabajar diferentes aspectos como son al rehabilitación física, la parte emocional y la integración social del enfermo.

  En reconocimiento a toda su trayectoria, en el año 1993 fue declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior y , en el 2007 recibió la medalla de honor de la ciudad de Barcelona un pequeño grupo de personas que padecían una enfermedad de estas.

  El horario de atención al público es de 15,30 a 19,30 horas.