L’Hospital General Universitari de Ciutat Real, dependent del Servei de Salut de Castella-la Manxa (Sescam), acull l’exposició emocionar-te, una iniciativa de l’Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple (AEDEM) a la província de Ciutat Real per fer visible el costat emocional i afectiu de les persones diagnosticades d’aquesta patologia.

El Hospital General  Real, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), acoge la exposición EmocionArte, una iniciativa de Asociación Española de Esclerosis Múltiple (Aedem) en la provincia de Ciudad Real para hacer visible el lado emocional y afectivo de las personas diagnosticadas de esta patología.

L’objectiu d’aquesta activitat és posar la mirada en l’aspecte humà de l’assistència sanitària, de manera que “situem al pacient, la persona, al centre de tot activitat i no a la malaltia”, ha subratllat el director provincial de Sanitat durant la presentació de les activitats, .Aquest és un dels pilars bàsics sobre els quals treballa la Conselleria de Sanitat de Castella-la Manxa per a humanitzar l’assistència sanitària, un valor que ha de ser intrínsec a la tasca de tots els professionals, ha matisat García.

En aquest sentit, la conjunció entre els sanitaris i les associacions de pacients seran la plataforma sobre la qual se sustentin els projectes d’educació per a la salut en els quals s’emmarquen les Escoles de Pacients. Una iniciativa “molt valuosa que unirà en l’empatia i el coneixement de la malaltia als pacients, afavorint l’autogestió de les seves cures i creant una xarxa d’ajuda mútua”, ha subratllat el director provincial de Sanitat, ha informat el Sescam en un comunicat .

L’esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune que afecta el sistema nerviós central i pot resultar incapacitant, donat el seu caràcter crònic dels pacients que són diagnosticats d’aquesta patologia “visiten moltes vegades l’hospital i és important que empaticemos amb ells i potenciem les seves aptituds en la mesura de les possibilitats de cadascú, independent de que els tractem les seves dolències “, ha explicat el director mèdic de l’àrea de Ciutat Real, .

UNA MIRADA A L’EMOCIÓ

La mostra emocionar-te, que penjarà a la sala del piano de l’Hospital fins al 17 de juliol, pretén reflectir la disparitat en l’evolució de l’esclerosi múltiple, coneguda com la malaltia de “les mil cares”, ha explicat Mònica López-Camacho, presidenta d’AEDEM Ciutat Real, durant la presentació de les activitats.

L’objectiu és que es pugui conèixer aquesta “realitat des de l’emoció i l’art”.D’aquesta manera i amb la col·laboració del col·lectiu de fotografia RAW “ens mostrem sense prejudicis i sense etiquetes socials ni sanitàries”.

L’exposició fotogràfica consta de 26 instantànies realitzades a tretze membres de l’associació que presenten el seu costat més personal, les seves emocions i la seva lluita diària per superar el pas del temps a través de l’art. Tot això, apel·lant als sentiments, però “fugint de la llàstima i la simple compassió”, ha matisat López-Camacho.

Aquesta ha estat la intenció dels fotògrafs del col·lectiu RAW en dur a terme el projecte, “mostrar que en el dolor també pot haver bellesa que neix de l’afany de superació i de la lluita per la dignitat”, segons la presidenta d’AEDEM.

El objetivo de esta actividad es poner la mirada en el aspecto humano de la asistencia sanitaria, de forma que “situemos al paciente, a la persona, en el centro de todo actividad y no a la enfermedad”, ha subrayado el director provincial de Sanidad durante la presentación de las actividades, . Este es uno de los pilares básicos sobre los que trabaja la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha para humanizar la asistencia sanitaria, un valor que debe ser intrínseco a la labor de todos los profesionales, ha matizado García.

En este sentido, la conjunción entre los sanitarios y las asociaciones de pacientes serán la plataforma sobre la que se sustenten los proyectos de educación para la salud en los que se enmarcan las Escuelas de Pacientes. Una iniciativa “muy valiosa que unirá en la empatía y el conocimiento de la enfermedad a los pacientes, favoreciendo la autogestión de sus cuidados y creando una red de ayuda mutua”, ha subrayado el director provincial de Sanidad, ha informado el Sescam en un comunicado.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central y puede resultar incapacitante, dado su carácter crónico los pacientes que son diagnosticados de esta patología “visitan muchas veces el hospital y es importante que empaticemos con ellos y potenciemos sus aptitudes en la medida de las posibilidades de cada cual, independiente de que les tratemos sus dolencias”, ha explicado el director médico del área de Ciudad Real, .

UNA MIRADA A LA EMOCIÓN

La muestra EmocionArte, que colgará en la sala del piano del Hospital hasta el 17 de julio, pretende reflejar la disparidad en la evolución de la esclerosis múltiple, conocida como la enfermedad de “las mil caras”, ha explicado Mónica López-Camacho, presidenta de Aedem Ciudad Real, durante la presentación de las actividades.

El objetivo es que se pueda conocer esta “realidad desde la emoción y el arte”. De esta forma y con la colaboración del colectivo de fotografía RAW “nos mostramos sin prejuicios y sin etiquetas sociales ni sanitarias”.

La exposición fotográfica consta de 26 instantáneas realizadas a trece miembros de la asociación que presentan su lado más personal, sus emociones y su lucha diaria para superar el paso del tiempo a través del arte. Todo ello, apelando a los sentimientos, pero “huyendo de la lástima y la simple compasión”, ha matizado López-Camacho.

Esta ha sido la intención de los fotógrafos del colectivo RAW al llevar a cabo el proyecto, “mostrar que en el dolor también puede haber belleza que nace del afán de superación y de la lucha por la dignidad”, según la presidenta de Aedem.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/hospital_ciudad_real_
muestra_enfermedad_paciente_esclerosis_multiple-316647-1.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/hospital_ciudad_real_
muestra_enfermedad_paciente_esclerosis_multiple-316647-1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content