La Fundació Basca Esclerosi Múltiple inaugurarà EMLABS virtual games el dia 7 de març, dimecres, a les 11.30 hores a Bilbao. (C/ Ibarrekolanda, 17 – posterior). • L’empresa Virtualware, capdavantera en el sector dels serious games, ha desenvolupat en col·laboració amb experts en neurologia i rehabilitació de la Fundació EM i ADEMBI una innovadora eina, amb tecnologia de captura de moviment amb Kinect (Microsoft®), per a la rehabilitació de persones amb Esclerosi Múltiple.La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple inaugurará EMLABS virtual games el día 7 de marzo, miércoles, a las 11.30 horas en Bilbao. (C/ Ibarrekolanda, 17 – trasera). • La empresa Virtualware, líder en el sector de los serious games, ha desarrollado en colaboración con expertos en neurología y rehabilitación de la Fundación EM y ADEMBI una innovadora herramienta, con tecnología de captura de movimiento con Kinect (Microsoft®), para la rehabilitación de personas con Esclerosis Múltiple.

• Aquest Centre, el primer a Europa d’aquestes característiques, serà un laboratori de proves de nous productes i tecnologia multimèdia de rehabilitació neurològica, física i cognitiva.
• Es realitzarà una visita guiada i una demostració de l’ús de la nova tecnologia amb pacients. La Fundació Basca d’Esclerosi Múltiple Eugenia Epalza, inaugurarà el dia 7 de març, dimecres, a les 11.30 hores “EMLABS virtual games”, el primer espai a Europa, de rehabilitació virtual per a persones amb Esclerosi Múltiple. Un innovador projecte per a la rehabilitació dels pacients a través de tecnologies multimèdia, realitat virtual i els “serious games”, que hem desenvolupat en col·laboració, amb l’empresa Virtualware.

Virtualware, amb l’assessorament de terapeutes de la Fundació EM i de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Bizkaia (ADEMBI), experts en neurologia i rehabilitació, ha desenvolupat VirtualRehab Esclerosi Múltiple, un sistema de rehabilitació virtual que combina entorns 3D i tecnologia Kinect (Microsoft®). Mitjançant aquest sistema de captura de moviment, els pacients amb esclerosi múltiple poden exercitar diferents moviments sense necessitat de cap dispositiu o controlador. Aquesta eina, disposa d’un mòdul d’anàlisi i informes que permet al terapeuta fer un seguiment dels progressos de cada usuari, tot això per mitjà de gràfics i informes detallats individualitzats.

Tots els pacients es poden beneficiar de la rehabilitació virtual, ja que és vàlid per a tots els graus de discapacitat, es programa i s’adapta a les necessitats de cada usuari. Es treballen diversos símptomes com l’equilibri, la espasticidad, la força, la fatiga…amb el component lúdic que aporta un videojoc. El terapeuta realitza un seguiment de cada usuari a través d’un seguiment personalitzat i anàlisis gràfiques de progressos, evolució per cada extremitat tractada.

Els beneficis més importants que els pacients aconsegueixen amb la rehabilitació virtual són: millores en la marxa, la resistència, l’equilibri i la coordinació i enfortiment muscular, que repercuteix en una millorança de la fatiga, símptoma comú, i molt discapacitador en Esclerosi Múltiple.

El nou Centre serà també, un laboratori de proves de noves tecnologies, en el qual treballaran conjuntament un equip interdisciplinari format per investigadors, neuròlegs, rehabilitadores i tecnòlegs. Amb l’objectiu final d’ajudar a millorar la qualitat de vida dels pacients, es convertirà en un espai amb la innovació com a eix central, on es testaran nous productes i videojocs enfocats a la rehabilitació física i cognitiva per adaptar-los a les necessitats dels usuaris.

En la inauguració estaran presents, la Diputada d’Acció Social, Pilar Ardanza; el director d’Obra Social de BBK, Jorge Morquecho, entitat que ha finançat les instal·lacions de EMLABS; el cap del Servei de Neurologia de l’Hospital de Basurto, Alfredo Antiguitat; i representants del Departament de Sanitat de Govern Basc, Ajuntament de Bilbao, la Fundació Basca EM, Virtualware, Microsoft, Universitat de Deusto, investigadors de la UPV, Tecnalia, Biogen Idec i Almirall, entre uns altres.

DADES DE L’ESCLEROSI MÚLTIPLE: capritxosa i desconeguda
– L’Esclerosi Múltiple és la malaltia neurològica més freqüent entre adults joves, es diagnostica habitualment entre els 18 i els 35 anys.
– Afecta més a dones que a homes.
– És la segona causa de discapacitat en persones joves, per darrere dels accidents de trànsit.
– És una malaltia incurable, crònica, que pot donar lloc a seqüeles que limiten la qualitat de vida, per la qual cosa té un gran impacte social i laboral.
– NO és una malaltia contagiosa. NO es pot prevenir. NO és mortal.

Els símptomes més comuns són:
– Trastorns sensitius, de l’equilibri i del parla
– Tremolors, debilitat dels membres i en casos més greus paràlisis dels mateixos.
– Espasticidad, alteracions urológicas, vertigen, fatiga, hormigueos i alteracions visuals.

2.200 persones pateixen Esclerosi Múltiple a Euskadi
50.000 persones en l’Estat tenen EM
CADA 5 HORES ES DIAGNOSTICA UN NOU CAS A ESPANYA

http://www.asturi.as/noticias/32278/inauguracion_primer_ espacio_rehabilitacion_virtual_personas_esclerosis_multiple_europa/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

• Este Centro, el primero en Europa de estas características, será un laboratorio de pruebas de nuevos productos y tecnología multimedia de rehabilitación neurológica, física y cognitiva.
• Se realizará una visita guiada y una demostración del uso de la nueva tecnología con pacientes.  La Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, inaugurará el día 7 de marzo, miércoles, a las 11.30 horas “EMLABS virtual games”, el primer espacio en Europa, de rehabilitación virtual para personas con Esclerosis Múltiple. Un innovador proyecto para la rehabilitación de los pacientes a través de tecnologías multimedia, realidad virtual y los “serious games”, que hemos desarrollado en colaboración, con la empresa Virtualware.

Virtualware, con el asesoramiento de terapeutas de la Fundación EM y de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia (ADEMBI), expertos en neurología y rehabilitación, ha desarrollado VirtualRehab Esclerosis Múltiple, un sistema de rehabilitación virtual que combina entornos 3D y tecnología Kinect (Microsoft®). Mediante este sistema de captura de movimiento, los pacientes con esclerosis múltiple pueden ejercitar diferentes movimientos sin necesidad de ningún dispositivo o controlador. Esta herramienta, dispone de un módulo de análisis e informes que permite al terapeuta hacer un seguimiento de los progresos de cada usuario, todo ello por medio de gráficos e informes detallados individualizados.

Todos los pacientes se pueden beneficiar de la rehabilitación virtual, ya que es válido para todos los grados de discapacidad, se programa y se adapta a las necesidades de cada usuario. Se trabajan diversos síntomas como el equilibrio, la espasticidad, la fuerza, la fatiga…con el componente lúdico que aporta un videojuego. El terapeuta realiza un seguimiento de cada usuario a través de un seguimiento personalizado y análisis gráficos de progresos, evolución por cada extremidad tratada.

Los beneficios más importantes que los pacientes consiguen con la rehabilitación virtual son: mejoras en la marcha, la resistencia, el equilibrio y la coordinación y fortalecimiento muscular, que repercute en una mejoría de la fatiga, síntoma común, y muy discapacitador en Esclerosis Múltiple.

El nuevo Centro será también, un laboratorio de pruebas de nuevas tecnologías, en el que trabajarán conjuntamente un equipo interdisciplinar formado por investigadores, neurólogos, rehabilitadores y tecnólogos. Con el objetivo final de ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, se convertirá en un espacio con la innovación como eje central, donde se testarán nuevos productos y videojuegos enfocados a la rehabilitación física y cognitiva para adaptarlos a las necesidades de los usuarios.

En la inauguración estarán presentes, la Diputada de Acción Social, Pilar Ardanza; el director de Obra Social de BBK, Jorge Morquecho, entidad que ha financiado las instalaciones de EMLABS; el jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Basurto, Alfredo Antigüedad; y representantes del Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Vasca EM, Virtualware, Microsoft, Universidad de Deusto, investigadores de la UPV, Tecnalia, Biogen Idec y Almirall, entre otros.

DATOS DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE: caprichosa y desconocida
– La Esclerosis Múltiple es la enfermedad neurológica más frecuente entre adultos jóvenes, se diagnostica habitualmente entre los 18 y los 35 años.
– Afecta más a mujeres que a hombres.
– Es la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes, por detrás de los accidentes de tráfico.
– Es una enfermedad incurable, crónica, que puede dar lugar a secuelas que limitan la calidad de vida, por lo que tiene un gran impacto social y laboral.
– NO es una enfermedad contagiosa. NO se puede prevenir. NO es mortal.

Los síntomas más comunes son:
– Trastornos sensitivos, del equilibrio y del habla
– Temblores, debilidad de los miembros y en casos más graves parálisis de los mismos.
– Espasticidad, alteraciones urológicas, vértigo, fatiga, hormigueos y alteraciones visuales.

2.200 personas padecen Esclerosis Múltiple en Euskadi
50.000 personas en el Estado tienen EM
CADA 5 HORAS SE DIAGNOSTICA UN NUEVO CASO EN ESPAÑA

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

 

http://www.asturi.as/noticias/32278/inauguracion_primer_ espacio_rehabilitacion_virtual_personas_esclerosis_multiple_europa/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content