L’esclerosi múltiple és una malaltia que cursa a brots i és fonamental que els afectats aprenguin a identificar-los ia saber què fer davant d’ells.

La esclerosis múltiple es una enfermedad que cursa en brotes y es fundamental que los afectados aprendan a identificarlos y a saber qué hacer ante ellos.

El coneixement d’una malaltia crònica és vital per a la persona que la pateix i els seus familiars, i comptar amb el suport dels professionals sanitaris és fonamental. Fa més de 20 anys, les professionals d’Infermeria de les consultes de Neurologia de la Gerència d’Atenció Integrada d’Albacete formen diàriament als seus pacients amb esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple és una malaltia caracteritzada per l’aparició de lesions desmielinitzants, neurodegeneratives i cròniques del sistema nerviós central. Es desconeixen les causes que la produeixen encara que se sap que hi ha diversos mecanismes autoimmunitaris implicats.

Encara que, de moment, no hi ha una curació, hi ha diversos tipus de tractaments que permeten un millor control de la malaltia, reduint els brots, i millorant la qualitat la vida dels pacients. Són tractaments molt específics, que actuen sobre el sistema immunitari, i que per això poden provocar efectes secundaris, pel que és fonamental que els pacients rebin una formació adequada al respecte.

Des de 1995 existeix al Complex Hospitalari Universitari d’Albacete una Unitat d’Esclerosi Múltiple amb una consulta especialitzada d’infermeria, atesa per infermera Mila Serrano, precursora de la unitat, i, des de fa un any, també per Ana Naranjo. En aquesta Unitat s’educa a pacients i familiars en la malaltia i es controla que tot el tractament es segueixi de forma adequada. Des del moment en què un pacient és diagnosticat d’esclerosi múltiple passa a ser controlat per les infermeres que, de forma setmanal, segueixen la seva evolució.

L’esclerosi múltiple és una malaltia que cursa a brots. A la consulta, les infermeres, els ensenyen a identificar-los ia saber què fer davant d’ells, segons del tipus que siguin. A més, són elles les encarregades d’ensenyar al pacient a acte-administrar-se la medicació, quan el seu tractament així ho permet i són elles les que els recorden i els ofereixen les recomanacions que han de seguir: rotar els punts de punció, mantenir una bona higiene, no perdre els hàbits de vida saludables. Aquests pacients tenen contacte directe amb les infermeres, tant personal com a via telefònica. La proximitat és un senyal d’identitat d’aquesta Unitat, molt ben valorada pels propis pacients.

El conocimiento de una enfermedad crónica es vital para la persona que la sufre y sus familiares, y contar con el apoyo de los profesionales sanitarios es fundamental. Desde hace más de 20 años, las profesionales de Enfermería de las consultas de Neurología de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete forman a diario a sus pacientes con esclerosis múltiple.

La esclerosis múltiple es una enfermedad caracterizada por la aparición de lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Se desconocen las causas que la producen aunque se sabe que hay diversos mecanismos autoinmunitarios implicados.

Aunque, por el momento, no existe una curación, hay varios tipos de tratamientos que permiten un mejor control de la enfermedad, reduciendo los brotes, y mejorando la calidad la vida de los pacientes. Son tratamientos muy específicos, que actúan sobre el sistema inmunitario, y que por ello pueden provocar efectos secundarios, por lo que es fundamental que los pacientes reciban una formación adecuada al respecto.

Desde 1995 existe en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete una Unidad de Esclerosis Múltiple con una consulta especializada de enfermería, atendida por enfermera Mila Serrano, precursora de la Unidad, y, desde hace un año, también por Ana Naranjo. En esta Unidad se educa a pacientes y familiares en la enfermedad y se controla que todo el tratamiento se siga de forma adecuada. Desde el momento en que un paciente es diagnosticado de esclerosis múltiple pasa a ser controlado por las enfermeras quienes, de forma semanal, siguen su evolución.

La esclerosis múltiple es una enfermedad que cursa en brotes. En la consulta, las enfermeras, les enseñan a identificarlos y a saber qué hacer ante ellos, según del tipo que sean. Además, son ellas las encargadas de enseñar al paciente a auto-administrarse la medicación, cuando su tratamiento así lo permite y son ellas quienes les recuerdan y les ofrecen las recomendaciones que deben seguir: rotar los puntos de punción, mantener una buena higiene, no perder los hábitos de vida saludables. Estos pacientes tienen contacto directo con las enfermeras, tanto personal como vía telefónica. La cercanía es una seña de identidad de esta Unidad, muy bien valorada por los propios pacientes.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://eldiadigital.es/not/183753/enfermeras-de-neurologia-forman-a-pacientes-con-esclerosis-multiple-para-mejorar-el-conocimiento-de-su-patologia/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME:

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://eldiadigital.es/not/183753/enfermeras-de-neurologia-forman-a-pacientes-con-esclerosis-multiple-para-mejorar-el-conocimiento-de-su-patologia/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content