Investigacions desenvolupades en el servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari Miguel Servet (HUMS) de Saragossa han permès confirmar la valideu de la tomografia de coherència òptica (OCT) en determinadesmalalties oftalmológicas, així com l’aplicació d’aquesta tecnologia com a eina de recolzo en el diagnòstic, pronòstic i control de tractaments de patologies d’altres especialitats, com a Neurologia i Psiquiatria. Investigaciones desarrolladas en el servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza han permitido confirmar la validad de la tomografía de coherencia óptica (OCT) en determinadas enfermedades oftalmológicas, así como la aplicación de esta tecnología como herramienta de apoyo en el diagnóstico, pronóstico y control de tratamientos de patologías de otras especialidades, como Neurología y Psiquiatría.

Aquests estudis es van a presentar en el 88 Congrés de la Societat Espanyola d’Oftalmologia, que se celebra des d’avui i fins al dissabte a Barcelona, segons ha informat el Departament de Sanitat, Benestar Social i Família.

Un d’aquests grups d’investigació, en el qual participen científics de l’Institut Aragonés de Ciències de la Salut, Universitat de Saragossa i HUMS, ha publicat els seus últims estudis en la revista ‘Ophthalmology’ en el mes d’agost i de juny, articles en els quals es mostrava la capacitat d’aquest mètode per detectar alteracions en el nervi òptic indicadores d’esclerosi múltiple i malaltia de Parkinson, respectivament. En anteriors treballs ja va demostrar la seva eficàcia per al diagnòstic d’altres patologies oftalmológicas.

L’OCT és una tecnologia d’última generació que permet realitzar de forma no agressiva l’estudi del nervi òptic i de totes les capes de la retina, i que ha suposat un canvi molt important en l’àmbit oftalmológico, tant a l’àrea d’investigació com en la pròpia assistència al pacient.

“El nombre de proves invasivas que realitzàvem fa uns cinc anys s’ha reduït dràsticament perquè aquests aparells ens permeten fer un diagnòstic molt més precís i sense necessitat de sotmetre al pacient a exploracions que poden tenir complicacions”, apunta el doctor Luis Pablo Júlvez, cap de servei d’Oftalmologia de l’HUMS.

El doctor Pablo assembla aquesta prova a la d’una ecografia però mentre aquesta última utilitza el so i analitza com rebota en els teixits, l’OCT envia ones de llum i recull com aquesta llum travessa els teixits. Amb aquesta informació, es reconstrueix l’ull per capes, de manera que l’aparell permet realitzar “una reconstrucció pseudohistológica”.

Ha afegit que “és com si extraguéssim l’ull, el poguéssim tallar i després mirar-ho al microscopi.Però amb aquesta tecnologia podem fer la prova en un subjecte en viu i sense causar cap dany: no es fa cap tall, no s’emet radiació, no és una prova invasiva, per tant és una eina molt útil”.

El doctor Luis Pablo Júlvez insisteix que tots aquests treballs han estat possibles gràcies a la investigació duta a terme en grups multidisciplinaris, el nucli dels quals són especialistes de diversos serveis del Servet, però treballant braç a braç amb investigadors de la Universitat de Saragossa, de l’Institut de Ciències de la Salut, de la Facultat de Ciències, del Clínic i de l’Institut d’Investigació Sanitària, entre altres institucions, a més d’una simbiosi amb la indústria que desenvolupa tota aquesta tecnologia.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/20120927/54351935286/investigadores-confirman-la-validez-de-la-tomografia-del-nervio-optico-en-determinadas-enfermedades-.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Dichos estudios se van a presentar en el 88 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, que se celebra desde hoy y hasta el sábado en Barcelona, según ha informado el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.

Uno de estos grupos de investigación, en el que participan científicos del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Universidad de Zaragoza y HUMS, ha publicado sus últimos estudios en la revista ‘Ophthalmology’ en el mes de agosto y de junio, artículos en los que se mostraba la capacidad de este método para detectar alteraciones en el nervio óptico indicadoras de esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson, respectivamente. En anteriores trabajos ya demostró su eficacia para el diagnóstico de otras patologías oftalmológicas.

La OCT es una tecnología de última generación que permite realizar de forma no agresiva el estudio del nervio óptico y de todas las capas de la retina, y que ha supuesto un cambio muy importante en el ámbito oftalmológico, tanto en el área de investigación como en la propia asistencia al paciente.

“El número de pruebas invasivas que realizábamos hace unos cinco años se ha reducido drásticamente porque estos aparatos nos permiten hacer un diagnóstico mucho más preciso y sin necesidad de someter al paciente a exploraciones que pueden tener complicaciones”, apunta el doctor Luis Pablo Júlvez, jefe de servicio de Oftalmología del HUMS.

El doctor Pablo asemeja esta prueba a la de una ecografía pero mientras esta última utiliza el sonido y analiza como rebota en los tejidos, la OCT envía ondas de luz y recoge cómo esa luz atraviesa los tejidos. Con esta información, se reconstruye el ojo por capas, de forma que el aparato permite realizar “una reconstrucción pseudohistológica”.

Ha añadido que “es como si extrajéramos el ojo, lo pudiéramos cortar y luego mirarlo al microscopio.Pero con esta tecnología podemos hacer la prueba en un sujeto en vivo y sin causar ningún daño: no se hace ningún corte, no se emite radiación, no es una prueba invasiva, por lo tanto es una herramienta muy útil”.

El doctor Luis Pablo Júlvez insiste en que todos estos trabajos han sido posibles gracias a la investigación llevada a cabo en grupos multidisciplinares, cuyo núcleo son especialistas de diversos servicios del Servet, pero trabajando codo con codo con investigadores de la Universidad de Zaragoza, del Instituto de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Ciencias, del Clínico y del Instituto de Investigación Sanitaria, entre otras instituciones, además de una simbiosis con la industria que desarrolla toda esta tecnología.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/20120927/54351935286/investigadores-confirman-la-validez-de-la-tomografia-del-nervio-optico-en-determinadas-enfermedades-.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content