La companyia Bionure, una ‘spin-off’ de l’Institut d’Investigacions August Pi i Sunyer i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), ha anunciat que començarà els assajos clínics en humans d’un nou fàrmac neuroprotector per a l’esclerosi múltiple al començament de 2013, un any abans del previst, després d’haver d’aconseguit el finançament que necessitava.   La compañía Bionure, una ‘spin-off’ del Instituto de Investigaciones August Pi i Sunyer y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha anunciado que comenzará los ensayos clínicos en humanos de un nuevo fármaco neuroprotector para la esclerosis múltiple a comienzos de 2013, un año antes de lo previsto, después de haber de conseguido la financiación que necesitaba.

Aquesta nova molècula, coneguda com a G79, presenta com a principal novetat que és capaç de “ralentir i fins i tot frenar la progressió d’aquesta malaltia neurodegenerativa”, segons ha explicat al Servei d’Informació i Notícies Científiques (SINC) Albert Zamora, conseller delegat d’aquesta signatura.

Per això, i una vegada obtinguts 2,2 milions d’euros procedents de fons públics i privats, l’objectiu de Bionure és portar fins a la fase 2 aquest fàrmac, etapa en la qual el nou medicament ha de demostrar que és segur i eficaç en pacients.

Una vegada superada aquesta fase, la companyia planeja llicenciar el nou medicament a una companyia farmacèutica que ho porti al mercat.

El G79, ha assenyalat Zamora, és diferent a tot el que hi ha fins ara al mercat per tractar l’esclerosi múltiple, ja que “els medicaments actuals, coneguts com inmunomoduladores, l’única cosa que fan és ‘atontar’ d’alguna manera a les defenses, o, dit d’una altra manera, modular la seva activitat perquè no ataquin a les neurones”.

No obstant això, segons ha detallat, el mecanisme del G79 és completament diferent, ja que la seva missió és protegir a les neurones dels atacs de les defenses i ho aconsegueix perquè té la mateixa activitat que els factors neurotróficos, que són molècules naturals que fan possible la supervivència de les neurones.

Una altra novetat del nou fàrmac és que serà un dels primers que s’administrarà de forma oral, en lloc de per via intravenosa o subcutània, habitual en els tractaments actuals.

A més, Zamora ha avançat que el G79 té activitat potencial contra qualsevol malaltia neurodegenerativa, incloent Párkinson i Alzheimer.

La companyia també està desenvolupant un kit de pronòstic primerenc de l’esclerosi múltiple en col·laboració amb les signatures espanyoles Digna Biotech i Owl Genomics.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-investigadores-espanoles-aceleran-desarrollo-neuroprotector-contra-esclerosis-multiple-20120528140353.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

   Esta nueva molécula, conocida como G79, presenta como principal novedad que es capaz de “ralentizar e incluso frenar la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa”, según ha explicado al Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) Albert Zamora, consejero delegado de esta firma.

   Por ello, y una vez obtenidos 2,2 millones de euros procedentes de fondos públicos y privados, el objetivo de Bionure es llevar hasta la fase 2 este fármaco, etapa en la que el nuevo medicamento tiene que demostrar que es seguro y eficaz en pacientes.

   Una vez superada esta fase, la compañía planea licenciar el nuevo medicamento a una compañía farmacéutica que lo lleve al mercado.

   El G79, ha señalado Zamora, es diferente a todo lo que hay hasta ahora en el mercado para tratar la esclerosis múltiple, ya que “los medicamentos actuales, conocidos como inmunomoduladores, lo único que hacen es ‘atontar’ de alguna manera a las defensas, o, dicho de otro modo, modular su actividad para que no ataquen a las neuronas”.

   Sin embargo, según ha detallado, el mecanismo del G79 es completamente distinto, ya que su misión es proteger a las neuronas de los ataques de las defensas y lo consigue porque tiene la misma actividad que los factores neurotróficos, que son moléculas naturales que hacen posible la supervivencia de las neuronas.

   Otra novedad del nuevo fármaco es que será uno de los primeros que se administrará de forma oral, en lugar de por vía intravenosa o subcutánea, habitual en los tratamientos actuales.

   Además, Zamora ha avanzado que el G79 tiene actividad potencial contra cualquier enfermedad neurodegenerativa, incluyendo Párkinson y Alzhéimer.

   La compañía también está desarrollando un kit de pronóstico temprano de la esclerosis múltiple en colaboración con las firmas españolas Digna Biotech y Owl Genomics.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-investigadores-espanoles-aceleran-desarrollo-neuroprotector-contra-esclerosis-multiple-20120528140353.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content