L’objectiu de la reunió, que va tenir lloc en el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) ahir divendres 14 de setembre, va ser compartir coneixements i determinar les bases per al futur de la investigació i l’assistència en esclerosi múltiple. La genètica, la immunologia, el diagnòstic i les teràpies van ser alguns dels aspectes tractats en les ponències que van reunir a 40 experts en esclerosi múltiple.El objetivo de la reunión, que tuvo lugar en el Centro de Esclerosis Múltiple de  Cataluña (Cemcat) ayer viernes 14 de septiembre, fue compartir conocimientos y  determinar las bases para el futuro de la investigación y la asistencia en esclerosis  múltiple. La genética, la inmunología, el diagnóstico y las terapias fueron algunos  de los aspectos tratados en las ponencias que reunieron a 40 expertos en  esclerosis múltiple.

El Dr. José Navas, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Dr. Xavier Montalban, Cap de Servei de Neurologia/Neuroinmunología de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i Director del Cemcat, van anar els encarregats d’obrir la jornada.

Alastair Compston, professor i cap del Departament de Neurociencias Clíniques de la Universitat de Cambridge (Regne Unit), va moderar la primer, que va obrir el Dr. Jerry Wolinsky, professor de Neurologia de l’Health Science Center a la Universitat de Texas (Estats Units). Wolinsky es va centrar a repassar els objectius assolits en la investigació al llarg dels últims quaranta anys. En els setanta l’atenció al pacient i el diagnòstic de l’EM eren molt complexos ja que no existien tractaments eficaços ni mètodes diagnòstics de suport al neuròleg. Com a dada rellevant de la dècada dels setanta, esmentar la irrupció de la ressonància magnètica, que va permetre un millor diagnòstic.

El Dr. Wolinsky també va parlar dels anys vuitanta i va destacar l’avanç en els criteris diagnòstics. Ja en els noranta, neix la teràpia amb interferón, la qual va implicar un pas substancial a contenir els efectes de la malaltia. Finalment, el Dr. Wolinsky va recordar la importància dels factors mediambientals en la prevalença de l’esclerosi múltiple, que és superior en l’hemisferi nord i entre les dones.

Seguidament, el Dr. Jorge Oksenberg de la Universitat de Califòrnia en Sant Francisco (Estats Units) es va centrar en els aspectes genètics de l’esclerosi múltiple. Oksenberg va destacar que s’han hagut d’esperar quaranta anys per poder arribar a completar un estudi genómico complet dels pacients amb esclerosi múltiple i els seus trets diferencials amb els individus sense la malaltia. Una fita resultada d’un estudi internacional amb la participació de 10.000 pacients. Oksenberg va emfatitzar que es pot establir el nivell de risc genètic de cada individu. D’aquesta manera, una persona amb antecedents familiars a Europa del Nord té un risc genètic d’entre un 0,1 i un 0,2%, mentre que una persona amb un familiar amb esclerosi múltiple incrementa el seu risc de forma rellevant.

El Dr. Reinhard Hohlfeld del Max Planck Institute de la Universitat Ludwig Maximilians de Munic (Alemanya) va abundar en les troballes fins al moment i en el futur de la investigació en la immunologia de l’esclerosi múltiple, la qual es basa en estudis d’immunologia humana, neuropatológicos i en el model animal de l’esclerosi múltiple, l’encefalomielitis autoinmune experimental. Hohlfeld va apuntar a possibles mecanismes pels quals el tabac es podria veure implicat en un augment del risc d’esclerosi múltiple.

Per la seva banda, el Professor Fred Lublin de l’Hospital Munti Sinaí de Nova York (Estats Units) va abordar les controvèrsies sobre la definició de les formes clíniques de l’esclerosi múltiple (en brots o progressives) i va proposar nous criteris per classificar-les.

El Professor Giancarlo Comi de l’Hospital Sant Raffaele de Milà (Itàlia) va ser l’encarregat de moderar la segona part de la sessió. El diagnòstic va ser el tema central de la primera ponència de la tarda, a càrrec del Professor Chris Polman, de la Free University d’Amsterdam, Holanda. Polman va insistir en la importància de la ressonància magnètica i va focalitzar el seu discurs en la definició dels criteris diagnòstics, que en el futur podrien incorporar aspectes tals com les lesions en l’escorça cerebral i els marcadors sanguinis o de líquid cefaloraquidi. També va explicar que han llançat des de la Free University d’Amsterdam l’aplicació gratuïta per Smartphones ‘MS Diagnosi’ que permet, entre altres coses, aplicar els criteris diagnòstics de l’esclerosi múltiple

A continuació, el Professor Ludwig Kappos del Departament de Neurologia i Biomedicina de l’Hospital Universitari de Basilea (Suïssa) va analitzar les teràpies existents, i la seva adaptació a les característiques de cada pacient. Kappos va presentar els nous fàrmacs orals i anticossos monoclonales. També va insistir en les teràpies per a les formes progressives de la malaltia en les quals encara queda camí per recórrer.

Per concloure la jornada científica, el Professor Michael Clanet, del Complex Hospitalari Universitari de Tolosa de Llenguadoc (França) i president d’ECTRIMS, va parlar dels diferents models d’organització en l’atenció a persones amb esclerosi múltiple i va destacar les diferències del cost d’aquesta atenció entre els diferents països europeus, subratllant la variació entre els components d’aquest cost (directes metges, indirectes socials i intangibles).

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.informativos.net/salud/jornada-cientifica-internacional-en-barcelona-para-hablar-del-futuro-de-la-esclerosis-multiple_54059.aspx

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

El Dr. José Navas, gerente del Hospital Universitario Vall d’Hebron y el Dr. Xavier Montalban, Jefe de Servicio de Neurología/Neuroinmunología del Hospital Universitario Vall d’Hebron y Director del Cemcat, fueron los encargados de abrir la jornada.

Alastair Compston, profesor y jefe del Departamento de Neurociencias Clínicas de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), moderó la primer, que abrió el Dr. Jerry Wolinsky, profesor de Neurología del Health Science Center en la Universidad de Texas (Estados Unidos). Wolinsky se centró en repasar los objetivos logrados en la investigación a lo largo de los últimos cuarenta años. En los setenta la atención al paciente y el diagnóstico de la EM eran muy complejos ya que no existían tratamientos eficaces ni métodos diagnósticos de apoyo al neurólogo. Como dato relevante de la década de los setenta, mencionar la irrupción de la resonancia magnética, que permitió un mejor diagnóstico.

El Dr. Wolinsky también habló de los años ochenta y destacó el avance en los criterios diagnósticos. Ya en los noventa, nace la terapia con interferón, la cual implicó un paso sustancial en contener los efectos de la enfermedad. Finalmente, el Dr. Wolinsky recordó la importancia de los factores medioambientales en la prevalencia de la esclerosis múltiple, que es superior en el hemisferio norte y entre las mujeres.

Seguidamente, el Dr. Jorge Oksenberg de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) se centró en los aspectos genéticos de la esclerosis múltiple. Oksenberg destacó que se han tenido que esperar cuarenta años para poder llegar a completar un estudio genómico completo de los pacientes con esclerosis múltiple y sus rasgos diferenciales con los individuos sin la enfermedad. Un hito resultado de un estudio internacional con la participación de 10.000 pacientes. Oksenberg enfatizó que se puede establecer el nivel de riesgo genético de cada individuo. De esta manera, una persona con antecedentes familiares en Europa del Norte tiene un riesgo genético de entre un 0,1 y un 0,2%, mientras que una persona con un familiar con esclerosis múltiple incrementa su riesgo de forma relevante.

El Dr. Reinhard Hohlfeld del Max Planck Institute de la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich (Alemania) abundó en los hallazgos hasta el momento y en el futuro de la investigación en la inmunología de la esclerosis múltiple, la cual se basa en estudios de inmunología humana, neuropatológicos y en el modelo animal de la esclerosis múltiple, la encefalomielitis autoinmune experimental. Hohlfeld apuntó a posibles mecanismos por los cuales el tabaco se podría ver implicado en un aumento del riesgo de esclerosis múltiple.

Por su parte, el Profesor Fred Lublin del Hospital Monte Sinaí de Nueva York (Estados Unidos) abordó las controversias sobre la definición de las formas clínicas de la esclerosis múltiple (en brotes o progresivas) y propuso nuevos criterios para clasificarlas.

El Profesor Giancarlo Comi del Hospital San Raffaele de Milán (Italia) fue el encargado de moderar la segunda parte de la sesión. El diagnóstico fue el tema central de la primera ponencia de la tarde, a cargo del Profesor Chris Polman, de la Free University de Amsterdam, Holanda. Polman insistió en la importancia de la resonancia magnética y focalizó su discurso en la definición de los criterios diagnósticos, que en el futuro podrían incorporar aspectos tales como las lesiones en la corteza cerebral y los marcadores sanguíneos o de líquido cefalorraquídeo. También explicó que han lanzado desde la Free University de Amsterdam la aplicación gratuita para Smartphones ‘MS Diagnosis’ que permite, entre otras cosas, aplicar los criterios diagnósticos de la esclerosis múltiple

A continuación, el Profesor Ludwig Kappos del Departamento de Neurología y Biomedicina del Hospital Universitario de Basilea (Suiza) analizó las terapias existentes, y su adaptación a las características de cada paciente. Kappos presentó los nuevos fármacos orales y anticuerpos monoclonales. También insistió en las terapias para las formas progresivas de la enfermedad en las que aún queda camino por recorrer.

Para concluir la jornada científica, el Profesor Michael Clanet, del Complejo Hospitalario Universitario de Toulouse (Francia) y presidente de ECTRIMS, habló de los distintos modelos de organización en la atención a personas con esclerosis múltiple y destacó las diferencias del coste de esta atención entre los distintos países europeos, subrayando la variación entre los componentes de este coste (directos médicos, indirectos sociales e intangibles).

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.informativos.net/salud/jornada-cientifica-internacional-en-barcelona-para-hablar-del-futuro-de-la-esclerosis-multiple_54059.aspx

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content