El tractament de la insuficiència venosa cerebroespinal (Ccsvi, per les seves sigles en anglès) mitjançant angioplastia de les venes àzigs i yugular sembla ser un procediment segur que millora la qualitat de vida dels pacients amb esclerosi múltiple, segons dos treballs presentats en la XXXVII Reunió anual de la Societat de Radiologia Intervencionista nord-americana, en Sant FranciscoEl tratamiento de la insuficiencia venosa cerebroespinal (Ccsvi, por sus siglas en inglés) mediante angioplastia de las venas ácigos y yugular parece ser un procedimiento seguro que mejora la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple, según dos trabajos presentados en la XXXVII Reunión anual de la Sociedad de Radiología Intervencionista estadounidense, en San Francisco.

 En un dels treballs, exposat al congrés per Kenneth Mandat, del Centre Mèdic de Albany, a Nova York, es mostra una millorança física evident, així com psíquica: els pacients amb esclerosi múltiple primària progressiva van obtenir avanços en un 75 i 70 per cent respectivament dels test sobre aquestes àrees, mentre que en els quals sofrien la forma secundària progressiva de la malaltia l’avanç va aconseguir unes taxes del 59 i 50 per cent, per a cadascuna de les citades àrees.

El treball s’ha realitzat sobre 213 individus tractats amb angioplastia (tres d’ells, combinada amb endoprótesis), dels quals 192 (72 homes, amb una edat mitjana de 49 anys) van contestar a una sèrie de qüestionaris que avaluaven la qualitat de vida, en els quals s’observaven elements de la seva salut física i psíquica.

Estudi retrospectiu

L’altre estudi, exposat en la reunió científica per Hector Ferral, de la Universitat NorthShore, en Evanston (Illinois), és una anàlisi retrospectiva que examinava els resultats de 105 procediments angioplásticos duts a terme en 94 individus amb esclerosi múltiple (35 homes de 26 a 67 anys). La angioplastia es va realitzar en les venes yugular i àzigs.

El grup de Ferral va constatar una millorança simptomàtica en el 55 per cent dels pacients tractats; el 38 per cent no van presentar millorança alguna, i el 7 per cent restant no va completar els qüestionaris de seguiment del tractament.

El grup més beneficiat de malalts pel tractament (un 60 per cent) va ser l’afectat per l’esclerosi múltiple remitent recurrent.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/angioplastia-ccsvi-util-esclerosis-multiple

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

El tratamiento de la insuficiencia venosa cerebroespinal (Ccsvi, por sus siglas en inglés) mediante angioplastia de las venas ácigos y yugular parece ser un procedimiento seguro que mejora la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple, según dos trabajos presentados en la XXXVII Reunión anual de la Sociedad de Radiología Intervencionista estadounidense, en San Francisco.

Redacción   |  26/03/2012 00:00

En uno de los trabajos, expuesto en el congreso por Kenneth Mandato, del Centro Médico de Albany, en Nueva York, se muestra una mejoría física evidente, así como psíquica: los pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva obtuvieron avances en un 75 y 70 por ciento respectivamente de los test sobre estas áreas, mientras que en los que sufrían la forma secundaria progresiva de la enfermedad el avance alcanzó unas tasas del 59 y 50 por ciento, para cada una de las citadas áreas.

El trabajo se ha realizado sobre 213 individuos tratados con angioplastia (tres de ellos, combinada con endoprótesis), de los que 192 (72 hombres, con una edad media de 49 años) contestaron a una serie de cuestionarios que evaluaban la calidad de vida, en los que se observaban elementos de su salud física y psíquica.

Estudio retrospectivo
El otro estudio, expuesto en la reunión científica por Hector Ferral, de la Universidad NorthShore, en Evanston (Illinois), es un análisis retrospectivo que examinaba los resultados de 105 procedimientos angioplásticos llevados a cabo en 94 individuos con esclerosis múltiple (35 varones de 26 a 67 años). La angioplastia se realizó en las venas yugular y ácigos.

El grupo de Ferral constató una mejoría sintomática en el 55 por ciento de los pacientes tratados; el 38 por ciento no presentaron mejoría alguna, y el 7 por ciento restante no completó los cuestionarios de seguimiento del tratamiento.

El grupo más beneficiado de enfermos por el tratamiento (un 60 por ciento) fue el afectado por la esclerosis múltiple remitente recurrente.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/angioplastia-ccsvi-util-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content