L’Obra Social La Caixa dóna suport amb un ajut de 12.000 euros un projecte de l’Associació Val·lisoletana d’Esclerosi Múltiple que promou la vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida d’aquests malalts.

La Obra Social La Caixa apoya con una ayuda de 12.000 euros un proyecto de la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple que promueve la vida independiente, la autonomía y la calidad de vida de estos enfermos.

La col·laboració entre ambdues entitats ha estat materialitzada mitjançant la signatura d’un conveni.Aquesta ajuda econòmica anirà destinada íntegrament al projecte ‘Rehabilitació Integral: Promoció de l’Autonomia Personal en afectats d’Esclerosi Múltiple’, amb el qual es donarà una atenció multidisciplinar als afectats d’EM de Valladolid, per tal de preservar les seves capacitats físiques i cognitives el màxim temps possible, evitant els estats de dependència.

Es realitzarà a través d’intervencions individualitzades que s’adaptin a les necessitats específiques de cada afectat per dotar-lo de la màxima autonomia personal possible.

La AVEM és una entitat d’utilitat pública que té com a missió la millora de la qualitat de vida de les persones afectades d’esclerosi múltiple i les seves famílies.

L’associació es crea al febrer de 1995 per un grup d’afectats que veien la necessitat de reivindicar la creació d’estructures adequades d’atenció i el desenvolupament de programes de rehabilitació i suport psicosocial, tant per l’afectat com per a la família, i en l’actualitat compta amb 321 associats.

A Espanya hi ha 50.000 persones, més de 600 de Valladolid, amb aquesta malaltia neurològica, degenerativa i crònica, que es manifesta principalment en adults joves, majoritàriament dones. Encara no es coneix la causa ni la seva cura.

La colaboración entre ambas entidades ha sido materializada mediante la firma de un convenio. Esta ayuda económica irá destinada íntegramente al proyecto ‘Rehabilitación Integral: Promoción de la Autonomía Personal en afectados de Esclerosis Múltiple’, con el que se dará una atención multidisciplinar a los afectados de EM de Valladolid, con el fin de preservar sus capacidades físicas y cognitivas el máximo tiempo posible, evitando los estados de dependencia.

Se realizará a través de intervenciones individualizadas que se adapten a las necesidades específicas de cada afectado para dotarle de la máxima autonomía personal posible.

La AVEM es una entidad de utilidad pública que tiene como misión la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas de esclerosis múltiple y sus familias.

La asociación se crea en febrero de 1995 por un grupo de afectados que veían la necesidad de reivindicar la creación de estructuras adecuadas de atención y el desarrollo de programas de rehabilitación y apoyo psicosocial, tanto para el afectado como para la familia, y en la actualidad cuenta con 321 asociados.

En España hay 50.000 personas, más de 600 de Valladolid, con esta enfermedad neurológica, degenerativa y crónica, que se manifiesta principalmente en adultos jóvenes, en su mayoría mujeres. Aún no se conoce su causa ni su cura.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7641075/06/16/La-Caixa-apoya-con-12000-euros-un-proyecto-de-AVEM-que-promueve-un-proyecto-de-vida-independiente.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7641075/06/16/La-Caixa-apoya-con-12000-euros-un-proyecto-de-AVEM-que-promueve-un-proyecto-de-vida-independiente.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content