En l’actualitat més de 70 malalties poden ser tractades amb cèl·lules mare, la majoria d’elles hematológicas. No obstant això, la conservació de les cèl·lules mare de la sang i el teixit del cordó umbilical del bebè és un servei privat i no està a l’abast de totes les butxaques.  En la actualidad más de 70 enfermedades pueden ser tratadas con células madre, la mayoría de ellas hematológicas. Sin embargo, la conservación de las células madre de la sangre y el tejido del cordón umbilical del bebé es un servicio privado y no está al alcance de todos los bolsillos.

Crio-Cord, banc familiar de conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical líder a Espanya, ha engegat un programa per ajudar a aquelles famílies amb membres que pateixen malalties tractables amb cèl·lules mare del cordó. Donació Familiar Gratuïta contempla tot el procés necessari perquè pugui generar-se el trasplantament: les imprescindibles anàlisis que necessita la mostra per assegurar que és compatible amb el familiar a tractar, així com la coordinació del tractament i l’enviament de la mostra, des del Banc de Conservació del Grup amb seu a Bèlgica, a l’hospital on es durà a terme el tractament, tot de forma gratuïta dins de la Unió Europea.
Per poder acollir-se al Programa Donació Familiar Gratuïta el familiar diagnosticat ha de tenir un parentiu de primer grau i comptar amb l’opinió d’un oncólogo o hematólogo que recomani el tractament amb cèl·lules mare.
Els trasplantaments amb cèl·lules mare del cordó umbilical s’han convertit en una alternativa consolideu al trasplantament de medul·la òssia, i s’han realitzat fins a la data més de 25.000 a tot el món. A més, s’estan duent a terme assajos clínics per tractar altres malalties com la diabetis, l’infart de miocardi, la paràlisi cerebral o l’esclerosi múltiple. En l’actualitat es tracten amb cèl·lules mare més de 70 malalties, la majoria d’elles hematológicas com a leucèmies, limfomes o anèmies aplásicas, malalties greus que afecten a la producció de cèl·lules sanguínies

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.prnoticias.com/index.php/salud/762-prsalud/20119460-la-conservacion-de-celulas-madre-un-poco-mas-cerca-de-todos-los-bolsillos

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Crio-Cord, banco familiar de conservación de células madre del cordón umbilical líder en España, ha puesto en marcha un programa para ayudar a aquellas familias con miembros que padecen enfermedades tratables con células madre del cordón. Donación Familiar Gratuita contempla todo el proceso necesario para que pueda generarse el trasplante: los imprescindibles análisis que necesita la muestra para asegurar que es compatible con el familiar a tratar, así como la coordinación del tratamiento y el envío de la muestra, desde el Banco de Conservación del Grupo con sede en Bélgica, al hospital donde se llevará a cabo el tratamiento, todo de forma gratuita dentro de la Unión Europea.

Para poder acogerse al Programa Donación Familiar Gratuita el familiar diagnosticado debe tener un parentesco de primer grado y contar con la opinión de un oncólogo o hematólogo que recomiende el tratamiento con células madre.

Los trasplantes con células madre del cordón umbilical se han convertido en una alternativa consolidad al trasplante de médula ósea, y se han realizado hasta la fecha más de 25.000 en todo el mundo. Además, se están llevando a cabo ensayos clínicos para tratar otras enfermedades como la diabetes, el infarto de miocardio, la parálisis cerebral o la esclerosis múltiple. En la actualidad se tratan con células madre más de 70 enfermedades, la mayoría de ellas hematológicas como leucemias, linfomas o anemias aplásicas, enfermedades graves que afectan a la producción de células sanguíneas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.prnoticias.com/index.php/salud/762-prsalud/20119460-la-conservacion-de-celulas-madre-un-poco-mas-cerca-de-todos-los-bolsillos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content