Tots dos acords han estat aprovats amb anterioritat a la Junta de Govern Loca  Ambos acuerdos han sido aprobados con anterioridad en la Junta de Gobierno Local.

La delegada d’Esports, Felisa Rosado, ha signat aquesta setmana, a la seu de la Delegació, dos convenis de col · laboració, el primer d’ells amb la directora de l’Associació Gaditana d’Esclerosi Múltiple i el segon amb Maria Angeles Contreras Jiménez, presidenta de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer, que permetrà la pràctica a d’activitats esportives a la piscina coberta.

  L’associació Gaditana d’Esclerosi Múltiple té com entre altres objectius augmentar la qualitat de vida de l’afectat / a, pal · liar l’impacte del diagnòstic, tant en l’afectat com a la família oferint suport psicològic i social, així com mantenir l’estat funcional dels afectats i fomentar la convivència i contacte d’aquí la importància de la pràctica d’esports.

Aquest conveni amb AGDEM estarà vigent durant la celebració d’activitats a la temporada 2013 i permetrà la realització d’activitats esportives a la piscina coberta, de febrer a juny, els dimecres i divendres als matins (piscina petita) de 12,30 a 13, 15 hores. La signatura comportarà la constitució d’una comissió mixta de seguiment i control del conveni, format per dos tècnics del Servei d’Esports i un representant de l’Associació Gaditana d’Esclerosi Múltiple.

El segon s’ha signat amb l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer, que té com a objectiu ajudar els familiars a suportar aquesta càrrega el millor possible. Aquest conveni permetrà a la mateixa la realització de diferents activitats a la Piscina Coberta: de febrer a juny, els dilluns al matí (piscina petita) de 12:30 a 14:30 hores.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.jerezdelafrontera.info/17/02/2013/la-delegada-de-deportes-firma-convenios-con-las-asociaciones-de-esclerosis-m%C3%BAltiple-y-alz

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La delegada de Deportes, Felisa Rosado, ha firmado esta semana, en la sede de la Delegación, dos convenios de colaboración, el primero de ellos con la directora de la Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple y el segundo con María Angeles Contreras Jiménez, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que permitirá la práctica a de actividades deportivas en la piscina cubierta.

La asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple tiene como entre otros objetivos aumentar la calidad de vida del afectado/a, paliar el impacto del diagnóstico, tanto en el afectado como en la familia ofreciendo apoyo psicológico y social, así como mantener el estado funcional de los afectados y fomentar la convivencia y contacto de ahí la importancia de la práctica de deportes.

Este convenio con AGDEM estará vigente durante la celebración de actividades en la temporada 2013 y permitirá la realización de actividades deportivas en la piscina cubierta, de febrero a junio, los miércoles y viernes por las mañanas (piscina pequeña) de 12,30 a 13,15 horas. La firma conllevará la constitución de una comisión mixta de seguimiento y control del convenio, formado por dos técnicos del Servicio de Deportes y un representante de la Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple.

El segundo se ha firmado con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que tiene como objetivo ayudar a los familiares a sobrellevar esta carga lo mejor posible. El presente convenio permitirá a la misma la realización de diferentes actividades en la Piscina Cubierta: de febrero a junio, los lunes por las mañanas (piscina pequeña) de 12:30 a 14:30 horas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.jerezdelafrontera.info/17/02/2013/la-delegada-de-deportes-firma-convenios-con-las-asociaciones-de-esclerosis-m%C3%BAltiple-y-alz

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content