Les lesions corticals desmielinizats són comunes en etapes primerenques de l’esclerosi múltiple (EM), segons es publica recentment en la revista The New England Journal of Medicine. Utilitzant el teixit cortical obtingut durant la biòpsia cerebral de malalts de EM, els investigadors van trobar que les lesions corticals eren freqüents i estaven fortament associades amb la inflamació meníngea. Aquesta troballa suggereix que el procés inflamatori que condueix a la EM en la matèria blanca també es produeix en la matèria grisa. Las lesiones corticales desmielinizantes son comunes en etapas tempranas de la esclerosis múltiple (EM), según se publica recientemente en la revista The New England Journal of Medicine. Utilizando el tejido cortical obtenido durante la biopsia cerebral de enfermos de EM, los investigadores encontraron que las lesiones corticales eran frecuentes y estaban fuertemente asociadas con la inflamación meníngea. Este hallazgo sugiere que el proceso inflamatorio que conduce a la EM en la materia blanca también se produce en la materia gris.

De 563 mostres, la desmielinizatció cortical estava present en el 38% dels pacients. Vint-i-cinc pacients amb desmielinizatció cortical mostraven EM definida, la qual cosa representa el 81% de 33 pacients, i 33 pacients que no mostraven desmielinizatció cortical si tenien EM definida.

L’equip va trobar que el 82% de les lesions van mostrar cèl·lules T CD3 + infiltrades, i el 41% de les lesionis macròfags associats a la desmielinización. També van trobar que la inflamació de les meninges es va associar amb desmielinizatció cortical en els pacients dels quals es disposava de suficient teixit meníngeo per a l’estudi.

La presència d’inflamació meníngea està fortament associada amb una major probabilitat de desmielinizatció, de gairebé 45 vegades una major probabilitat.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3249

De 563 muestras, la desmielinización cortical estaba presente en el 38% de los pacientes. Veinticinco pacientes con desmielinización cortical mostraban EM definida, lo que representa el 81% de 33 pacientes, y 33 pacientes que no mostraban desmielinización cortical si tenían EM definida.

El equipo encontró que el 82% de las lesiones mostraron células T CD3 + infiltradas, y el 41% de las lesiones macrófagos asociados a la desmielinización. También encontraron que la inflamación de las meninges se asoció con desmielinización cortical en los pacientes de los que se disponía de suficiente tejido meníngeo para el estudio.

La presencia de inflamación meníngea está fuertemente asociada con una mayor probabilidad de desmielinización, de casi 45 veces una mayor probabilidad.

  INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3249

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut