A Espanya, en canvi, les vendes es van desplomar un 27%, fins els 283.100.000, xifra que contrasta amb el creixement del 33,8% a Amèrica.En España, en cambio, las ventas se desplomaron un 27 %, hasta los 283,1 millones, cifra que contrasta con el crecimiento del 33,8 % en América

Barcelona (EUROPA PRESS). – La farmacèutica catalana Almirall va guanyar 76.290.000 d’euros el 2012, un 9,35% menys que el 2011 a causa de la caiguda de vendes a Espanya (- 27%) per les reformes sanitàries aprovades pel Govern i la competència dels genèrics .

En una comunicació al regulador borsari, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la farmacèutica controlada per la família Gallardo precisa que va tenir un resultat abans d’impostos de 48,8 milions d’euros, un 32,1% menys que el 2011 .

Les vendes netes d’aquesta farmacèutica que cotitza en borsa van sumar 682.800.000 l’any passat, enfront dels 768.400.000 de 2011, fet que suposa un 11,13% menys, tot i que la companyia catalana confia que el seu medicament estrella contra la malaltia pulmonar obstructiva crònica, Eklira, doni un impuls a les vendes el 2013.

En un comunicat, el conseller delegat d’Almirall, Eduardo Sanchiz , ha augurat que 2013 serà “un any d’inflexió” perquè la companyia prepara 30 llançaments de productes, i ha destacat que el 2012 es van posar “les bases per entrar en un important període de creixement “.

L’any passat la companyia va cancel · lar el seu deute financer i destinar importants inversions al llançament de nous productes, de manera que el 2013 espera “reprendre” en creixement en vendes, encara que dóna per fet que el resultat net es veurà afectat per les inversions fetes en aquests llançaments.

Encara que les vendes de medicaments van caure un 11% l’any passat, la companyia subratlla que els ingressos totals van créixer un 3,1%, fins als 900.200.000 d’euros, i remarca que les vendes internacionals suposen ja gairebé un 60% del total i que van augmentar un 5%.

A Espanya, en canvi, les vendes es van desplomar un 27%, fins els 283.100.000, xifra que contrasta amb el creixement del 33,8% a Amèrica, Àsia i Àsia Pacífic, on la companyia ja factura 97.600.000. En la seva nota, que inclou dades arrodonides, Almirall situa el benefici net en 76.400.000 i ressalta que el benefici net normalitzat va arribar als 77.800.000, un 20,5% menys que el 2011.

Respecte al benefici brut d’explotació, va sumar el 2012 un total de 124 milions d’euros (un 22,5% menys que l’any anterior), mentre que el marge brut va arribar als 420.700.000, un 11,9% menys “a tot i les contínues pressions a Espanya “, remarca la companyia.

Almirall, propietària de medicaments com Almax i Ebastel , va llançar a finals de l’any passat la seva fàrmac per a la malaltia pulmonar obstructiva crònica en països tan importants com els EUA, el Regne Unit o Alemanya-a Espanya es va començar a vendre a mitjans de gener-i té també grans esperances posades en dos medicaments enguany.

Es tracta d’ Sativex , per l’espasticitat en esclerosi múltiple, i Constella, que tracta la síndrome de l’intestí irritable amb restrenyiment.

Quant a l’àrea dermatològica, va representar gairebé un 20% de les vendes netes l’any passat i va créixer un 8%, mentre que el 2012 Almirall també va iniciar la promoció d’un anticoagulant per a la prevenció de l’ictus en fibril · lació auricular.

El 2012, la companyia va invertir en investigació i desenvolupament un total de 159.500.000 d’euros, un 10% més que el 2011, una despesa que equival al 23% de les vendes.

Respecte al desenvolupament corporatiu, Almirall, que té més de 3.000 treballadors a tot el món, va obrir el 2012 una nova filial al Canadà i ja suma 14 filials arreu del món i representació comercial en 22 països.

Així mateix, Almirall va prendre l’any passat una participació en la biotecnològica catalana AB-Biotics, especialitzada en test farmacogenètics.

D’altra banda, el consell d’administració de la farmacèutica proposarà a la junta general d’accionistes del 3 de maig un dividend de 0,15 euros per acció, que podrà cobrar en efectiu o bé en accions.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/economia/20130227/54367202240/almirall-gano-menos.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE
 

Barcelona (EFECOM).- La farmacéutica catalana Almirall ganó 76,29 millones de euros en 2012, un 9,35 % menos que en 2011 debido a la caída de ventas en España (- 27 %) por las reformas sanitarias aprobadas por el Gobierno y la competencia de los genéricos.

En una comunicación al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la farmacéutica controlada por la familia Gallardo precisa que tuvo un resultado antes de impuestos de 48,8 millones de euros, un 32,1 % menos que en 2011.

Las ventas netas de esta farmacéutica que cotiza en Bolsa sumaron 682,8 millones el año pasado, frente a los 768,4 millones de 2011, lo que supone un 11,13 % menos, si bien la compañía catalana confía en que su medicamento estrella contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Eklira, dé un impulso a las ventas en 2013.

En un comunicado, el consejero delegado de Almirall, Eduardo Sanchiz, ha augurado que 2013 será “un año de inflexión” porque la compañía prepara 30 lanzamientos de productos, y ha destacado que en 2012 se pusieron “las bases para entrar en un importante período de crecimiento”.

El año pasado la compañía canceló su deuda financiera y destinó importantes inversiones al lanzamiento de nuevos productos, por lo que en 2013 espera “retomar” en crecimiento en ventas, aunque da por supuesto que el resultado neto se verá afectado por las inversiones hechas en esos lanzamientos.

Aunque las ventas de medicamentos cayeron un 11 % el año pasado, la compañía subraya que los ingresos totales crecieron un 3,1 %, hasta los 900,2 millones de euros, y remarca que las ventas internacionales suponen ya casi un 60 % del total y que aumentaron un 5 %.

En España, en cambio, las ventas se desplomaron un 27 %, hasta los 283,1 millones, cifra que contrasta con el crecimiento del 33,8 % en América, Asia y Asia Pacífico, donde la compañía ya factura 97,6 millones.En su nota, que incluye datos redondeados, Almirall sitúa el beneficio neto en 76,4 millones y resalta que el beneficio neto normalizado alcanzó los 77,8 millones, un 20,5 % menos que en 2011.

Respecto al beneficio bruto de explotación, sumó en 2012 un total de 124 millones de euros (un 22,5 % menos que el año anterior), mientras que el margen bruto alcanzó los 420,7 millones, un 11,9 % menos “a pesar de las continuas presiones en España”, remarca la compañía.

Almirall, propietaria de medicamentos como Almax y Ebastel, lanzó a finales del año pasado su fármaco para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en países tan importantes como EEUU, el Reino Unido o Alemania -en España se empezó a vender a mediados de enero- y tiene también grandes esperanzas puestas en otros dos medicamentos este año.

Se trata de Sativex, para la espasticidad en esclerosis múltiple, y Constella, que trata el síndrome del intestino irritable con estreñimiento.

En cuanto al área dermatológica, representó casi un 20 % de las ventas netas el año pasado y creció un 8 %, mientras que en 2012 Almirall también inició la promoción de un anticoagulante para la prevención del ictus en fibrilación auricular.

En 2012, la compañía invirtió en investigación y desarrollo un total de 159,5 millones de euros, un 10 % más que en 2011, un gasto que equivale al 23 % de las ventas.

Respecto al desarrollo corporativo, Almirall, que tiene más de 3.000 empleados en todo el mundo, abrió en 2012 una nueva filial en Canadá y ya suma 14 filiales en todo el mundo y representación comercial en 22 países.

Asimismo, Almirall tomó el año pasado una participación en la biotecnológica catalana AB-Biotics, especializada en test farmacogenéticos.

Por otra parte, el consejo de administración de la farmacéutica propondrá a la junta general de accionistas del 3 de mayo un dividendo de 0,15 euros por acción, que podrá cobrarse en efectivo o bien en acciones.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/economia/20130227/54367202240/almirall-gano-menos.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content