Investigadors del Servei de Neurologia de l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, liderats per José Manuel García Domínguez, han rebut de mans de Fernando Royo, president de la Fundació Genzyme una beca de suport a la seva investigació al voltant de l’esclerosi múltiple. Investigadores del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, liderados por José Manuel García Domínguez, han recibido de manos de Fernando Royo, presidente de la Fundación Genzyme una beca de apoyo a su investigación en torno a la esclerosis múltiple.

En concret el projecte que porta a terme García i el seu equip té per objectiu determinar quin paper juga una proteïna (SMAD7) en l’esclerosi múltiple i la seva funció com a biomarcador.
Com ha explicat el mateix García “la rellevància d’aquest estudi és elevada donat l’interès de la comunitat científica internacional per determinar nous biomarcadors. Si es confirma la hipòtesi de treball podria modificar els nostres coneixements sobre el pronòstic de la malaltia i la necessitat de tractar a els pacients, el que repercuteix de forma directa no només en aquests, sinó també en la planificació sanitària “.

Les beques concedides per la Fundació Genzyme en aquesta ia la seva quarta convocatòria, van dirigides a professionals de Ciències de la Salut que desenvolupen la seva tasca en institucions espanyoles i porten a terme projectes d’investigació centrats en aquesta malaltia, tenen com a objectiu principal millorar el coneixement, diagnòstic i tractament d’aquesta malaltia. Els projectes becats es lliuren aquest any i corresponen a la convocatòria de 2015.

El Comitè Científic de la Fundació Genzyme va rebre 24 projectes d’alt nivell científic, dels quals sis han estat seleccionats. Al costat del Hospital General Universitari Gregorio Marañón, també han estat guardonats l’Institut de Neurociències de la UAB, les Unitats de Neuroimmunologia dels serveis de Neurologia de l’Hospital Universitari Porta de Ferro de Madrid i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona i el Servei de Neurorehabilitació i Dany Cerebral de l’Hospital NISA València al Mar.

En concreto el proyecto que lleva a cabo García y su equipo tiene por objetivo determinar qué papel juega una proteína (SMAD7) en la esclerosis múltiple y su función como biomarcador.
Como ha explicado el mismo García “la relevancia de este estudio es elevada dado el interés de la comunidad científica internacional por determinar nuevos biomarcadores. Si se confirma la hipótesis de trabajo podría modificar nuestros conocimientos sobre el pronóstico de la enfermedad y la necesidad de tratar a los pacientes, lo que repercute de forma directa no sólo en éstos, sino también en la planificación sanitaria”.

Las becas concedidas por la Fundación Genzyme en esta ya su cuarta convocatoria, van dirigidas a profesionales de Ciencias de la Salud que desarrollan su labor en instituciones españolas y llevan a cabo proyectos de investigación centrados en esta enfermedad, tienen como objetivo principal mejorar el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Los proyectos becados se entregan este año y corresponden a la convocatoria de 2015.

El Comité Científico de la Fundación Genzyme recibió 24 proyectos de alto nivel científico, de los cuales seis han sido seleccionados. Junto al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, también han sido galardonados el Instituto de Neurociencias de la UAB, las Unidades de Neuroinmunología de los servicios de Neurología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y del Hospital Universitario Vall D’Hebron de Barcelona y el Servicio de Neurorrehabilitación y Daño Cerebral del Hospital NISA Valencia al Mar.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-17/especializada/la-fundacion-genzyme-entrega-una-beca-de-investigacion-al-gregorio-maranon-para-la-investigacion-en-em/pagina.aspx?idart=982289&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-17/especializada/la-fundacion-genzyme-entrega-una-beca-de-investigacion-al-gregorio-maranon-para-la-investigacion-en-em/pagina.aspx?idart=982289&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content