La Fundación Salud 2000 ha lliurat de les Ajudes Merck Serono d’Investigació 2012, que aquest any celebren el seu XX aniversari, a projectes d’Alergología, Cardiometabolismo, Endocrinologia, Malalties Rares, Esclerosi Múltiple, Fertilitat i Oncologia, que han rebut 20.000 euros cadascun.    La Fundación Salud 2000 ha hecho entrega de las Ayudas Merck Serono de Investigación 2012, que este año celebran su XX aniversario, a proyectos de Alergología, Cardiometabolismo, Endocrinología, Enfermedades Raras, Esclerosis Múltiple, Fertilidad y Oncología, que han recibido 20.000 euros cada uno.

“El nostre objectiu és continuar al costat dels professionals sanitaris, apostant per projectes d’investigació de gran qualitat que es converteixin en importants avanços mèdics”, ha assenyalat el president del Patronat de la Fundació Salut 2000, Rogelio Ambrosi.

Per la seva banda, la presidenta Executiva de la Fundació Salut 2000, Carmen González Madrid, ha afirmat que continuaran recolzant la innovació biomèdica a Espanya per contribuir a la millora en la qualitat de vida dels pacients que pateixen malalties tan prevalentes, com el càncer o l’esclerosi múltiple.

Les Ajudes Merck Serono d’Investigació, concedides des de 1991, tenen com a objectiu finançar projectes d’investigació inèdits, presentats per investigadors espanyols i que puguin desenvolupar-se a Espanya.

ALERGÍA A l’OU

En concret, a l’Àrea d’Investigació Clínica en Alergología ha estat guardonada la doctora Inmaculada Pérez Rangel de l’Hospital Infantil Universitari Nen Jesús de Madrid, pel seu projecte ‘Immunoteràpia oral amb ou en al·lèrgia

intervinguda per IgE en població infantil amb al·lèrgia a ou persistent: estudi i seguiment mitjançant test d’activació de basófilos, alliberament de leucotrienos per basófilos i producció ‘in vitro’ de citoquinas’.

Mentre que, a l’Àrea d’Investigació Clínica en Cardiometabolismo, ha rebut el premi el doctor David Filgueiras Rama de l’Hospital Universitari La Pau de Madrid, pel projecte ‘Caracterització ecocardiográfica de l’activitat auricular elèctrica i mecànica de pacients amb fibril·lació auricular paróxistica i persistent, així com el seu valor predictiu en cardioversión farmacològica’.

Així mateix, a l’Àrea d’Investigació Clínica en Endocrinologia la doctora Susan Webb Youdale de la Universitat Autònoma de Barcelona ha estat agraciada pel projecte ‘Etiopatogenia de la cardiopatia en l’acromegalia i la seva relació amb la composició corporal’.

Per la seva banda, el doctor Manel Esteller Badosa de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge de Barcelona ha estat reconegut pel projecte ‘Caracterització epigenética del Sindrome de Sotos. Avaluació de l’ús de tractaments farmacològics dirigits a potenciar l’expressió de microRNAs’,

enquadrat a l’Àrea d’Investigació en bases moleculars de les Malalties Rares i les seves implicacions clíniques.

Dins de l’Àrea d’Investigació Clínica en Esclerosi Múltiple, el doctor Rafael Rierol González de l’Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid ha rebut ajudes gràcies al projecte ‘Estudio epigenético dels patrons de metilación dels promotors que controlen la transcripció del gen que codifica per al factor de transcripció C2TA en pacients amb esclerosi múltiple’.

Finalment, a l’Àrea d’Investigació Clínica en Fertilitat i en el d’Investigació Clínica en Oncologia han estat premiades la doctora Francisca Martínez San Andrés de l’Hospital Salut de la Dona Dexeus de Barcelona, pel projecte ‘Potencial evolutiu d’embrions obtinguts després de l’estimulació en fase lútea’ i el doctor Francisco Ayala de la Penya de l’Hospital Universitari Morales Meseguer de Múrcia, pel projecte ‘Paper dels microRNA en l’angiogénesis del càncer de mama i en la resposta angiogénica a la quimioteràpia’.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria-00666/noticia-fundacion-salud-2000-entrega-ayudas-merck-serono-investigacion-2012-20120628143640.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

   “Nuestro objetivo es continuar al lado de los profesionales sanitarios, apostando por proyectos de investigación de gran calidad que se conviertan en importantes avances médicos”, ha señalado el presidente del Patronato de la Fundación Salud 2000, Rogelio Ambrosi.

   Por su parte, la presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, Carmen González Madrid, ha afirmado que continuarán apoyando la innovación biomédica en España para contribuir a la mejora en la calidad de vida de los pacientes que padecen enfermedades tan prevalentes, como el cáncer o la esclerosis múltiple.

   Las Ayudas Merck Serono de Investigación, concedidas desde 1991, tienen como objetivo financiar proyectos de investigación inéditos, presentados por investigadores españoles y que puedan desarrollarse en España.  

ALERGÍA AL HUEVO

   En concreto, en el Área de Investigación Clínica en Alergología ha sido galardonada la doctora Inmaculada Pérez Rangel del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, por su proyecto ‘Inmunoterapia oral con huevo en alergia mediada por IgE en población infantil con alergia a huevo persistente: estudio y seguimiento mediante test de activación de basófilos, liberación de leucotrienos por basófilos y producción ‘in vitro’ de citoquinas’.

   Mientras que, en el Área de Investigación Clínica en Cardiometabolismo, ha recibido el premio el doctor David Filgueiras Rama del Hospital Universitario La Paz de Madrid, por el proyecto ‘Caracterización ecocardiográfica de la actividad auricular eléctrica y mecánica de pacientes con fibrilación auricular paróxistica y persistente, así como su valor predictivo en cardioversión farmacológica’.

   Asimismo, en el Área de Investigación Clínica en Endocrinología la doctora Susan Webb Youdale de la Universitat Autónoma de Barcelona ha sido agraciada por el proyecto ‘Etiopatogenia de la cardiopatía en la acromegalia y su relación con la composición corporal’.

   Por su parte, el doctor Manel Esteller Badosa del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge de Barcelona ha sido reconocido por el proyecto ‘Caracterización epigenética del Sindrome de Sotos. Evaluación del uso de tratamientos farmacológicos dirigidos a potenciar la expresión de microRNAs’, encuadrado en el Área de Investigación en bases moleculares de las Enfermedades Raras y sus implicaciones clínicas.

   Dentro del Área de Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple, el doctor Rafael Arroyo González del Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha recibido ayudas gracias al proyecto ‘Estudio epigenético de los patrones de metilación de los promotores que controlan la transcripción del gen que codifica para el factor de transcripción C2TA en pacientes con esclerosis múltiple’.

   Por último, en el Área de Investigación Clínica en Fertilidad y en el de Investigación Clínica en Oncología han sido premiadas la doctora Francisca Martínez San Andrés del Hospital Salut de la Dona Dexeus de Barcelona, por el proyecto ‘Potencial evolutivo de embriones obtenidos tras la estimulación en fase lútea’ y el doctor Francisco Ayala de la Peña del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, por el proyecto ‘Papel de los microRNA en la angiogénesis del cáncer de mama y en la respuesta angiogénica a la quimioterapia’.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

 

http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria-00666/noticia-fundacion-salud-2000-entrega-ayudas-merck-serono-investigacion-2012-20120628143640.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content