Després de la epilèpsia, l’esclerosi múltiple (EM) és la segona malaltia neurològica més freqüent entre els adults joves , sobretot entre edats compreses entre els 20 i 40 anys. A més aquesta malaltia és la primera causa de discapacitat sobrevinguda en adults joves d’Europa i Amèrica del Nord . Espanya és, en l’actualitat, considerada una zona de risc mitjà-alt, amb una prevalença demostrada de 80-100 casos per cada 100.000 habitants i afecta, per tant, a unes 45.000 persones a casa nostra.Tras la epilepsia la esclerosis múltiple (EM) es la segunda enfermedad neurológica más frecuente entre los adultos jóvenes, sobre todo entre edades comprendidas entre los 20 y 40 años. Además ésta enfermedad es la primera causa de discapacidad sobrevenida en adultos jóvenes de Europa y Norteamérica. España es, en la actualidad, considerada una zona de riesgo medio-alto, con una prevalencia demostrada de 80-100 casos por cada 100.000 habitantes y afecta, por tanto, a unas 45.000 personas en nuestro país.

Encara que no existeix cap causa coneguda ni que es pugui atribuir de manera directa a l’esclerosi múltiple, hi ha tres hipòtesis al respecte. “D’una banda la higiene , ja que als països desenvolupats els nens té menys contacte amb els agents infecciosos i per tant esafavoreixen les malalties autoimmunes . D’altra banda la vitamina D : s’ha comprovat que en els països amb menys sol augmenta el nombre de casos. I, finalment, la genètica perquè encara que s’ha demostrat que aquesta malaltia no és hereditària, hi ha un nombre de variacions genètiques que augmenten el risc de desenvolupar aquesta malaltia “, explica Celia Orella Guevara, coordinadora del Grup d’Estudi de malalties Desmielinizants de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN).

No obstant això, l’esclerosi múltiple és potser una de les malalties neurològiques en què els avenços en el seu coneixement i tractament han estat més notables. “Encara que hi hagi augmentat gradualment la incidència i prevalença, cal tenir en compte que també han augmentat els mètodes i l’eficàcia per diagnosticar la malaltia”, assenyala Celia Oreja. Aquest any s’ha aprovat el primer tractament oral per a l’EM, que redueix el nombre de brots en més d’un 50% . També s’ha aprovat aquest any un tractament antiespàstic per a l’EM que millora l’espasticitat i els espasmes en aquests pacients” . Malgrat els avenços que s’han produït en els últims anys, la Societat Espanyola de Neurologia vol recordar que cal seguir fent esforços d’investigació.

Aunque no existe ninguna causa conocida ni que se pueda atribuir de forma directa a la esclerosis múltiple, existen tres hipótesis al respecto. “Por un lado la higiene, ya que en los países desarrollados los niños tiene menos contacto con los agentes infecciosos y por lo tanto se favorecen las enfermedades autoinmunes. Por otro lado la vitamina D: se ha comprobado que en los países con menos sol aumenta el número de casos. Y, por último, lagenética porque aunque se ha demostrado que esta enfermedad no es hereditaria, existe un número de variaciones genéticas que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad”, explica Celia Oreja Guevara, Coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

No obstante, la esclerosis múltiple es quizá una de las enfermedades neurológicas en la que los avances en su conocimiento y tratamiento han sido más notables. “Aunque haya aumentado gradualmente la incidencia y prevalencia, hay que tener en cuenta que también han aumentado los métodos y la eficacia para diagnosticar la enfermedad”, señala Celia Oreja . “Este año se ha aprobado el primer tratamiento oral para la EM, que reduce el número de brotes en más de un 50%. También se ha aprobado este año un tratamiento antiespástico para la EM que mejora la espasticidad y los espasmos en estos pacientes”. A pesar de los avances que se han producido en los últimos años, la Sociedad Española de Neurología quiere recordar que es necesario seguir realizando esfuerzos de investigación.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-higiene-el-sol-y-vitamina-d-posibles-aliados-contra-la-esclerosis-multiple

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-higiene-el-sol-y-vitamina-d-posibles-aliados-contra-la-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content