La Llar

L’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple és una entitat formada per persones afectades per aquesta malaltia crònica i altres malalties de caràcter neurodegeneratiu.

A l’any 1987 un petit grup de persones que patien una malaltia d’aquestes característiques, van crear al districte de Sants- Montjuïc de Barcelona, la Delegació Territorial de l’Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple a Catalunya amb l’objectiu de, millorar la qualitat de vida dels afectats d’esclerosi múltiple i malalties similars.

Posteriorment, a l’any 1992, es va constituir com Associació “LA LLAR”, sense ànim de lucre i estatuts propis.

Es va portar a terme un procés de planificació racional, creatiu i intuïtiu on van reflexionar s’utilitzarien. Van realitzar un anàlisis estratègic, un anàlisis de l’entorn, un anàlisis intern i un anàlisis DAFO per posar en funcionament a l’entitat, tenint en comte que podrien hi haver diferents canvis en la societat que els obligaria anar adaptant-se.

Des de els seus inicis i fins al moment, malgrat de que moltes vegades la malaltia ha volgut impedir-ho, l’entitat ha treballat diàriament la problemàtica que l’esclerosi múltiple i les malalties neurodegeneratives comporten, no sent gens fàcil.

L’entitat va néixer amb l’objectiu de fer front a una necessitat existent en aquells moments , la falta de recursos on persones amb una malaltia neurodegenerativa poguessin acudir i rebre diverses prestacions per cobrir diferents de les necessitats que patien a conseqüència de la malaltia.

Segons els estatuts, l’entitat mai podrà perseguir una finalitat lucrativa.

Millorar la qualitat de vida dels afectats d’esclerosi múltiple i malalties similars de caràcter neurodegeneratiu i la dels seus familiars, va ser i és la prioritat marcada, un objectiu ampli que te amb la finalitat de poder treballar diferents aspectes com son la rehabilitació física, la part emocional i l’ integració social del malalt.

En reconeixement a tota la seva trajectòria, a l’any 1993 va ser declarada d’utilitat pública per el Ministeri de l’Interior i, en el 2007 va rebre la medalla d’honor de la ciutat de Barcelona.

L’horari d’atenció al públic és de 15,30 a 19,30 hores

Logotip antic fundaciona

Imatge fundacional

Imatge 2009 – 2016