Organigrama

President: Blas Membrives Moya
Vicepresident: Tomás Berenguer Saval
Secretari: Gustau Gómez González
Tresorer: Pedro Perea Gambarte

Vocals:
Santa Dominga Artiñano Zuluaga, Camilo Vives Asencio,
Belen Cremades Purkiss,
Joan Ferrusola Roldán,
Lucrecia Garcia Bueno,
 Roser Periu Font.

Equip tècnic:
2 treballadores socials
3 auxiliars de clínica
1 quiromassagista
1 auxiliar de la llar

Professionals externs: 
1 fisioterapeuta
1 logopeda
1 psicóloga
1 tallerista pintura

Voluntariat:
Equip de 21 voluntaris a les diferents àrees d’atenció:
3 voluntaris taller pintura
2 voluntaris taller ceràmica
1 voluntari fisioteràpia
2 voluntaris quiromassatge
3 voluntaris sortides
2 voluntaris
4 voluntaris acupuntura
3 voluntari piscina