Organigrama

President: Blas Membrives Moya
Vicepresident: Abel Muñoz Fernández
Secretari: Gustau Gómez González
Tresorer: Pedro Perea Gambarte

Vocals:
Santa Dominga Artiñano Zuluaga, Camilo Vives Asencio, Joan Ferrusola Roldán,
Lucrecia Garcia Bueno,
 Roser Periu Font.

Equip tècnic:
2 treballadores socials
3 auxiliars sociosanitaris
2 fisioterapeutes
1 auxiliar de la llar

Professionals externs: 
1 logopeda
1 psicòloga
1 tallerista pintura

Voluntariat:
Equip de 47 voluntaris a les diferents àrees d’atenció:

6 voluntaris gestió entitat

8 voluntaris gestió activitats

6 voluntaris taller pintura
3 voluntaris taller manualitats
1 voluntaris quiromassatge
4 voluntaris sortides oci
6 voluntaris acupuntura
5 voluntaris piscina