El director gerent de la Fundació Basca Esclerosi Múltiple Eugenia Epalza, Pedro Carrascal, ha declarat que l’increment de la participació de tots els agents implicats en l’esclerosi múltiple és “sens dubte clau” per millorar l’atenció dels afectats amb motiu del Dia Mundial de la malaltia, que té lloc aquest dimecres.   El director gerente de la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, Pedro Carrascal, ha declarado que el incremento de la participación de todos los agentes implicados en la esclerosis múltiple es “sin duda clave” para mejorar la atención de los afectados con motivo del Día Mundial de la enfermedad, que tiene lugar este miércoles.

“Els propis neuròlegs, els pacients i l’Administració sanitària han de buscar com atendre les necessitats específiques d’aquesta malaltia amb un alt potencial de solució, però que segueix sent incurable, degenerativa i crònica. Per tant, flexibilitzar els models i millorar la participació és clau”, ha argumentat durant l’II Trobo Innovació & Cronicidad, organitzat per la Conselleria de Salut del País Basc.

Per la seva banda, el director d’O+Berri, pertanyent al Servei de Salut del Govern Basc, Roberto Nuno, considera que “més que canvis estructurals” fan falta un “gran nombre” de canvis funcionals “que permetin caminar cap a un nou model de prestació de serveis centrat les necessitats de pacients i poblacions”.

“La realitat actual obliga a escometre canvis en el sistema que condueixin a la interdependència i a l’equilibri dinàmic entre els agents, evitant escometre accions de manera unilateral”, ha afegit, per la seva banda, el director d’Aula de Medicina i Coneixement, Ramón Ferrer.

Aquest expert ha lloat a més al moviment associatiu que acompanya a l’esclerosi múltiple, en considerar-li com “el paradigma de la innovació i del treball en equip amb la resta d’agents”.

Prop de 46.000 persones pateixen esclerosi múltiple a Espanya, una malaltia crònica neurològica degenerativa i incurable que afecta principalment a adults joves, sobretot a dones, i que representa la segona causa de discapacitat.

“Sens dubte, és una patologia l’abordatge clínic de la qual requereix un elevat grau d’especialització que, a més, cal complementar amb suport i cura sostinguda. Per això, és la proximitat amb els pacients, els seus familiars i cuidadors i amb les organitzacions que els representen un factor clau per poder oferir uns serveis d’excel·lència des de l’àmbit sanitari, i en aquesta línia es treballa”, ha conclòs el director d’O+Berri.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/4006433/05/12/La-mejora-de-la-atencion-de-la-esclerosis-multiple-pasa-por-potenciar-la-participacion-de-todos-los-agentes-implicados.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

“Los propios neurólogos, los pacientes y la Administración sanitaria deben buscar cómo atender las necesidades específicas de esta enfermedad con un alto potencial de solución, pero que sigue siendo incurable, degenerativa y crónica. Por tanto, flexibilizar los modelos y mejorar la participación es clave”, ha argumentado durante el II Encuentro Innovación & Cronicidad, organizado por la Consejería de Salud del País Vasco.

Por su parte, el director de O+Berri, perteneciente al Servicio de Salud del Gobierno Vasco, Roberto Nuno, considera que “más que cambios estructurales” hacen falta un “gran número” de cambios funcionales “que permitan caminar hacia un nuevo modelo de prestación de servicios centrado las necesidades de pacientes y poblaciones”.

“La realidad actual obliga a acometer cambios en el sistema que conduzcan a la interdependencia y al equilibrio dinámico entre los agentes, evitando acometer acciones de manera unilateral”, ha añadido, por su parte, el director de Aula de Medicina y Conocimiento, Ramón Ferrer.

Este experto ha alabado además al movimiento asociativo que acompaña a la esclerosis múltiple, al considerarle como “el paradigma de la innovación y del trabajo en equipo con el resto de agentes”.

Cerca de 46.000 personas padecen esclerosis múltiple en España, una enfermedad crónica neurológica degenerativa e incurable que afecta principalmente a adultos jóvenes, sobre todo a mujeres, y que representa la segunda causa de discapacidad.

“Sin duda, es una patología cuyo abordaje clínico requiere un elevado grado de especialización que, además, hay que complementar con apoyo y cuidado sostenido. Por ello, es la cercanía con los pacientes, sus familiares y cuidadores y con las organizaciones que los representan un factor clave para poder ofrecer unos servicios de excelencia desde el ámbito sanitario, y en esa línea se viene trabajando”, ha concluido el director de O+Berri.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/4006433/05/12/La-mejora-de-la-atencion-de-la-esclerosis-multiple-pasa-por-potenciar-la-participacion-de-todos-los-agentes-implicados.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content