Segons dades de la Sociedad Española de Neurología (SEN),s’estima que a Espanya hi ha al voltant de 46.000 persones afectades per esclerosi múltiple, sent a més, la segona causa de discapacitat més freqüent en adults joves entre els 30 i 40 anys, per darrere de els accidents de trànsit.  Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), se estima que en España hay alrededor de 46.000 personas afectadas por esclerosis múltiple, siendo además, la segunda causa de discapacidad más frecuente en adultos jóvenes entre los 30 y 40 años, por detrás de los accidentes de tráfico.

Per millorar la qualitat de vida dels afectats, diferents experts s’han reunit durant el “II Àgora de Neuroexpertos” de Novartis. En aquesta reunió s’han abordardado els últims avenços en el tractament d’aquesta patologia i d’altres de sistema nerviós central, i han parlat sobre com els fàrmacs orals de nova generació han millorat substancialment la qualitat de vida d’aquests pacients.

Quant als últims avenços obtinguts en aquesta àrea, s’han desgranat els resultats d’estudi FIRST sobre l’última novetat terapèutica Gilenya.

El doctor Guillermo Izquierdo, cap de Neurologia, Neurocirurgia i Neurofisiologia de l’Hospital Universitari Verge de la Macarena de Sevilla, sosté:

“Aquest medicaments és molt segur a curt i mitjà termini. Disminueix l’agressivitat immunològica i pot actuar sobre mecanismes que produeixen dany neurològic irreversible i detenir, si més no parcialment, aquests mecanismes de neurodegeneració”.

En aquest sentit la doctora Mar Mendibe, neuròloga clínica i professora de la Universitat del País Basc i responsable de la Unitat d’Esclerosi Múltiple de l’Hospital Universitari Creus (Biscaia) sosté que:

“S’han impulsar assaigs clínics en totes les fases de la malaltia. El diagnòstic i tractament precoç d’aquesta malaltia és prioritari “.

Segons el coordinador d’Investigació Clínica de la Unitat d’Esclerosi Múltiple del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Donostia i l’Institut Biodonostia, el doctor Javier Olascoaga, la innovació tecnològica és fonamental per a l’avanç de la ciència en general i per millorar el coneixement de qualsevol malaltia.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://redpacientes.com/social/posts/view/51443/84

 

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE
 

Para mejorar la calidad de vida de los afectados, distintos expertos se han reunido durante el “II Ágora de Neuroexpertos” de Novartis. En está reunión se han abordardado los últimos avances en el tratamiento de esta patología y de otras de sistema nervioso central, y han hablado sobre cómo los fármacos orales de nueva generación han mejorado sustancialmente la calidad de vida de estos pacientes.

En cuanto a los últimos avances obtenidos en este área, se han desgranado los resultados de estudio FIRST acerca de la última novedad terapéutica Gilenya.

El doctor Guillermo Izquierdo, jefe de Neurología, Neurocirugía y Neurofisiología del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla, sostiene:

“Este medicamentos es muy seguro a corto y medio plazo. Disminuye la agresividad inmunológica y puede actuar sobre mecanismos que producen daño neurológico irreversible y detener, al menos parcialmente, esos mecanismos de neurodegeneración”.

En este sentido la doctora Mar Mendibe, neuróloga clínica y profesora de la Universidad de País Vasco y responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Cruces (Vizcaya) sostiene que:

“Se deben impulsar ensayos clínicos en todas las fases de la enfermedad. El diagnóstico y tratamiento precoz de esta enfermedad es prioritario”.

A juicio del coordinador de Investigación Clínica de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Donostia y el Instituto Biodonostia, el doctor Javier Olascoaga, la innovación tecnológica es fundamental para el avance de la ciencia en general y para mejorar el conocimiento de cualquier enfermedad.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://redpacientes.com/social/posts/view/51443/84

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content