Per mitjà de les imatges i seqüències obtingudes a partir de la ressonància magnètica, el neurorradiólogo pot fer un diagnòstic d’esclerosi múltiple sense esperar al fet que el pacient present una segona crisi, la qual cosa pot trigar anys.Por medio de las imágenes y secuencias obtenidas a partir de la resonancia magnética, el neurorradiólogo puede hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple sin esperar a que el paciente presente una segunda crisis, lo cual puede tardar años.

L’esclerosi múltiple (EM) es caracteritza per un dany autoinmune cap a la mielina, la capa que aïlla els nervis i permet la transmissió d’impulsos nerviosos al cervell. La deterioració neurològica dóna origen a símptomes com a debilitat muscular, dèficit de coordinació motora i falta d’equilibri, sensacions de entumecimiento, picazón o burxades, fatiga i problemes de memòria a curt termini.

La malaltia es manifesta mitjançant brots amb períodes de durada majors a 24 hores, amb un període de recuperació que sol ser breu.

En aquesta fase el pacient pot presentar episodis de rigidesa muscular, deficiències visuals, problemes de parla i de control urinari. Aquests símptomes responen a la deterioració que es presenta en la conducció dels senyals nerviosos.

La neuroradióloga espanyola Cristina Auger, qui treballa a l’Hospital Universitari Vall d´Hebron, a Barcelona, va comentar que la radiologia, “sempre basada en l’entorn clínic presentat pel neuròleg, permet diagnòstics primerencs i precisos mitjançant ressonància magnètica”. Antigament era necessari esperar al fet que el pacient presentés un segon brot clínic abans de diagnosticar-ho, la qual cosa podia trigar anys.

La importància del diagnòstic d’hora radica que es minora el risc de danys greus irreversibles. Per aconseguir aquest objectiu, els radiòlegs compten amb equips capaços de resoldre escenaris imprecisos que retarden el diagnòstic de l’esclerosi múltiple, com el fals mite que tota taca blanca reflectida en neuroimágenes és signe de la malaltia.
L’especialista en neuroradiología va aclarir que les taques blanques que apareixen en les imatges corresponen a l’augment d’aigua tissular; una activitat evidenciada, no només en EM sinó, en moltes altres malalties com a tumors, malalties cerebrovasculares o infeccions, entre unes altres.

Un altre dels factors que permeten detectar la malaltia mitjançant neuroimátges és l’avaluació de la presència de ferro en les lesions, la qual cosa és comuna en casos d’esclerosi múltiple, segons ho va explicar la neuroradióloga, qui basada en la seva experiència va agregar que: “si les imatges cerebrals no aclareixen el panorama, es pot fer una ressonància magnètica de la medul·la espinal, ja que el 70% d’aquests pacients presenten lesions medul·lars”.

A manera de conclusió, la galena va comentar que els estudis neuroradiológicos també permeten un seguiment eficaç del tractament que rep el pacient. “Mitjançant ressonàncies magnètiques es detecta si existeixen noves lesions, a més de les anteriors que van evidenciar el diagnòstic, clar senyal que el neuròleg ha de reajustar la teràpia”, va finalitzar la doctora Auger. NP

 

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 

http://informe21.com/esclerosis-multiple/radiologia-no-deja-ningun-escondite-esclerosis-multiple

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

La esclerosis múltiple (EM) se caracteriza por un daño autoinmune hacia la mielina, la capa que aísla los nervios y permite la transmisión de impulsos nerviosos al cerebro. El deterioro neurológico da origen a síntomas como debilidad muscular, déficit de coordinación motora y falta de equilibrio, sensaciones de entumecimiento, picazón o pinchazos, fatiga y problemas de memoria a corto plazo.

La enfermedad se manifiesta mediante brotes con periodos de duración mayores a 24 horas, con un período de recuperación que suele ser breve. En esta fase el paciente puede presentar episodios de rigidez muscular, deficiencias visuales, problemas de habla y de control urinario. Dichos síntomas responden al deterioro que se presenta en la conducción de las señales nerviosas.

La neuroradióloga española Cristina Auger, quien trabaja en el Hospital Universitario Vall d´Hebron, en Barcelona, comentó que la radiología, “siempre basada en el entorno clínico presentado por el neurólogo, permite diagnósticos tempranos y certeros mediante resonancia magnética”. Antiguamente era necesario esperar a que el paciente presentara un segundo brote clínico antes de diagnosticarlo, lo que podía tardar años.

La importancia del diagnóstico temprano radica en que se aminora el riesgo de daños graves irreversibles. Para lograr este objetivo, los radiólogos cuentan con equipos capaces de resolver escenarios imprecisos que retrasan el diagnóstico de la esclerosis múltiple, como el falso mito de que toda mancha blanca reflejada en neuroimágenes es signo de la enfermedad.

La especialista en neuroradiología aclaró que las manchas blancas que aparecen en las imágenes corresponden al aumento de agua tisular; una actividad evidenciada, no sólo en EM sino, en muchas otras enfermedades como tumores, enfermedades cerebrovasculares o infecciones, entre otras.

Otro de los factores que permiten detectar la enfermedad mediante neuroimágenes es la evaluación de la presencia de hierro en las lesiones, lo cual es común en casos de esclerosis múltiple, según lo explicó la neuroradióloga, quien basada en su experiencia agregó que: “si las imágenes cerebrales no aclaran el panorama, se puede hacer una resonancia magnética de la médula espinal, ya que el 70% de estos pacientes presentan lesiones medulares”.

A modo de conclusión, la galena comentó que los estudios neuroradiológicos también permiten un seguimiento eficaz del tratamiento que recibe el paciente. “Mediante resonancias magnéticas se detecta si existen nuevas lesiones, además de las anteriores que evidenciaron el diagnóstico, clara señal de que el neurólogo debe reajustar la terapia”, finalizó la doctora Auger. NP

 

 

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

http://informe21.com/esclerosis-multiple/radiologia-no-deja-ningun-escondite-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content