L’exclusiu mètode de Reflexologia Facial de la professora Sorensen, constitueix una eficaç teràpia auxiliar complementària de la medicina, sent incorporada la seva metodologia en nombrosos tractaments de rehabilitació, així com important ajuda en diverses patologies i fins i tot en la prevenció de determinades malalties.El exclusivo método de Reflexología Facial de la profesora Sorensen, constituye una eficaz terapia auxiliar complementaria de la medicina, siendo incorporada su metodología en numerosos tratamientos de rehabilitación, así como importante ayuda en diversas patologías e incluso en la prevención de determinadas enfermedades.

L’Institut de Reflexologia Podal / Facial Internacional, reconeguda institució mundial en l’ensenyament i impartició de les més avançades tècniques de Reflexologia (www.reflexologiafacial.es; www.lonesorensen.com), ha estat la teràpia seleccionada per “The Merling Project” (www.merlinproject.org.uk) per treballar amb pacients d’esclerosi múltiple.

La “Esclerosi Múltiple” és una malaltia greu del sistema nerviós, el terme del qual en realitat significa “moltes cicatrius “, que es creen en el mateix i impedeixen el funcionament normal de les fibres nervioses. Els nostres nervis condueixen senyals a tot el cos i estan aïllats per la “mielina”. Després de quedar aquesta danyada en aquesta malaltia, es generen aquestes “plaques escleróticas” que impedeixen que els senyals no passin fàcilment a través del nervi afectat. Així es produeixen curtcircuits i missatges confusos en el pacient. El dany pot ocórrer en qualsevol part del sistema nerviós, però en general es dóna en el cervell i la medul·la espinal, de forma indiscriminada, totalment imprevisible, i que pot causar veritables estralls. Els símptomes de entumecimiento en els dits de mans i peus, ceguesa, incontinència, dificultat per deglutir, etc. són alguns dels terribles efectes que sorprenen al pacient, sovint molt de sobte.

La Reflexologia Facial és una teràpia reconeguda internacionalment amb la qual es poden aconseguir positius efectes en patologies neurològiques i cerebrals, actuant de forma ràpida i efectivament. En el cas de l’esclerosi múltiple, ajuda a reeducar el cervell, sistema nerviós central (SNC) i el sistema hormonal mitjançant l’estimulació manual de les zones i punts situats en la cara.

L’exclusiu mètode de Reflexologia Facial de la professora Sorensen, constitueix una eficaç teràpia auxiliar complementària de la medicina, sent incorporada la seva metodologia en nombrosos tractaments de rehabilitació i prevenció contra determinades malalties i patologies.

Així, amb la Reflexologia Facial és possible, després d’una anàlisi de palpació sobre zones en la cara i del treball bàsic de 7 etapes, estimular el funcionament corporal global, i desenvolupar un tractament específic, exacte i individual per a un major benestar del pacient.

 Cert nombre de punts i zones de la cara actuen sobre el sistema nerviós central, altres punts i zones actuen sobre el circuit elèctric dels meridians. Amb l’estimulació manual sobre punts o zones reflecteixes de la cara es crea un mecanisme nerviós que activa el sistema neuronal de l’organisme, ajudant a una millor connexió entre els curtcircuits creats per aquesta malaltia.

La Reflexologia Facial és la gran desconeguda de molts pacients que sofreixen d’aquesta malaltia. El tractament de Lone Sorensen, directora de l’Institut, brinda un efecte relaxant al pacient, i simultàniament l’esperança que una millorança sigui possible. Això té una gran influència sobre el seu benestar.

Sobre Lone Sorensen i l’Institut de Reflexologia Podal / Facial Internacional

Terapeuta educada a Dinamarca, França, Xile, Alemanya i Cuba, Lone Sorensen és la creadora de la Reflexologia Facial, a més de la fundadora i actual directora de l’Institut de Reflexologia Podal / Facial Internacional, que constitueix una institució amb 28 anys d’antiguitat en l’ensenyament i l’aplicació de la reflexoterapia, làser-teràpia i anatomia.

A més, és presidenta de l’Associació Global Network de reflexologia i compta amb importants distincions per les seves investigacions, com els tres títols de noblesa atorgats per l’O.M.S., l’any 2.000.

Els centres amb els quals col·labora es troben en 22 països (Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Japó, Anglaterra, Holanda, Polònia, Argentina, Austràlia, Mèxic, USA, Abu Dhabi/Dubai i Espanya), treballant tant amb instituts privats com amb institucions estatals de pacients amb lesions cerebrals, a més de dedicar-se a la formació de terapeutes.

En l’actualitat, l’Institut de Reflexologia Podal / Facial Internacional treballa tant amb instituts privats com amb institucions estatals, en quatre línies principals de negoci, gràcies als intensos estudis de la seva fundadora, la prestigiosa terapeuta Lone Sorensen.

● Reflexologia Facial: per a pacients amb lesions cerebrals o altres malalties neurològiques.
● Tempranoterapia, el seu exclusiu mètode de reflexologia per a nens amb problemes escolars, danys cerebrals, síndromes i autisme, a força de tècniques corporals, reflexologia facial, podal i mans, a més de moviments, gimnàstica cerebral i lectura-teràpia
● Cosmofacial o l’aplicació de Reflexolgía Facial amb finalitats estètiques.
● A més de dedicar-se a la formació de terapeutes.

La Reflexologia Facial és actualment una pràctica terapèutica reconeguda mundialment i que cada dia més professionals apliquen a pacients amb diferents patologies. Es tracta d’una metodologia de Reflexologia combinada a partir de la medicina oriental, l’acupuntura, les tècniques primitives dels aborígens (zonaterapia) i la neuroanatomía.

 L’exclusiu mètode de Reflexologia Facial de la professora Sorensen, constitueix una eficaç teràpia auxiliar complementària de la medicina, sent incorporada la seva metodologia en nombrosos tractaments de rehabilitació, així com important ajuda en diverses patologies i fins i tot en la prevenció de determinades malalties.

Nota: Si desitja més informació sobre aquesta o altres notes de premsa, pot posar-se en contacte amb Mar Borque & Associats, S.L. Tel.932411819. e-mail: marborqueasociados@marborqueasociados.com

 

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.sunotadeprensa.com/es/ver-notas-de-prensa-blog/269-salud-y-belleza/110976-la-reflexologia-facial-utilizada-en-the-merlin-project-para-mejorar-funciones-en-pacientes-con-esclerosis-multiple.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

El Instituto de Reflexología Podal / Facial Internacional, reconocida institución mundial en la enseñanza e impartición de las más avanzadas técnicas de Reflexología (www.reflexologiafacial.es; www.lonesorensen.com), ha sido la terapia seleccionada por “The Merling Project” (www.merlinproject.org.uk) para trabajar con pacientes de esclerosis múltiple.

 La “Esclerosis Múltiple” es una enfermedad grave del sistema nervioso, cuyo término en realidad significa “muchas cicatrices “, que se crean en el mismo e impiden el funcionamiento normal de las fibras nerviosas. Nuestros nervios conducen señales a todo el cuerpo y están aislados por la “mielina”. Tras quedar ésta dañada en esta enfermedad, se generan estas “placas escleróticas” que impiden que las señales no pasen fácilmente a través del nervio afectado. Así se producen cortocircuitos y mensajes confusos en el paciente. El daño puede ocurrir en cualquier parte del sistema nervioso, pero por lo general se da en el cerebro y la médula espinal, de forma indiscriminada, totalmente imprevisible, y que puede causar verdaderos estragos. Los síntomas de entumecimiento en los dedos de manos y pies, ceguera, incontinencia, dificultad para deglutir, etc. son algunos de los terribles efectos que sorprenden al paciente, a menudo muy de repente.

La Reflexología Facial es una terapia reconocida internacionalmente con la cual se pueden lograr positivos efectos en patologías neurológicas y cerebrales, actuando de forma rápida y efectivamente. En el caso de la esclerosis múltiple, ayuda a reeducar el cerebro, sistema nervioso central (SNC) y el sistema hormonal mediante la estimulación manual de las zonas y puntos situados en la cara.

El exclusivo método de Reflexología Facial de la profesora Sorensen, constituye una eficaz terapia auxiliar complementaria de la medicina, siendo incorporada su metodología en numerosos tratamientos de rehabilitación y prevención contra determinadas enfermedades y patologías.

Así, con la Reflexología Facial es posible, después de un análisis de palpación sobre zonas en la cara y del trabajo básico de 7 etapas, estimular el funcionamiento corporal global, y desarrollar un tratamiento específico, exacto e individual para un mayor bienestar del paciente.

Cierto número de puntos y zonas de la cara actúan sobre el sistema nervioso central, otros puntos y zonas actúan sobre el circuito eléctrico de los meridianos. Con la estimulación manual sobre puntos o zonas reflejas de la cara se crea un mecanismo nervioso que activa el sistema neuronal del organismo, ayudando a una mejor conexión entre los cortocircuitos creados por esta enfermedad.

La Reflexología Facial es la gran desconocida de muchos pacientes que sufren de dicha enfermedad. El tratamiento de Lone Sorensen, directora del Instituto, brinda un efecto relajante al paciente, y simultáneamente la esperanza de que una mejoría sea posible. Ello tiene una gran influencia sobre su bienestar.

Sobre Lone Sorensen y el Instituto de Reflexología Podal / Facial Internacional

Terapeuta educada en Dinamarca, Francia, Chile, Alemania y Cuba, Lone Sorensen es la creadora de la Reflexología Facial, además de la fundadora y actual directora del Instituto de Reflexología Podal / Facial Internacional, que constituye una institución con 28 años de antigüedad en la enseñanza y la aplicación de la reflexoterapia, láser-terapia y anatomía.

Además, es presidenta de la Asociación Global Network de reflexología y cuenta con importantes distinciones por sus investigaciones, como los tres títulos de nobleza otorgados por la O.M.S., en el año 2.000.

Los centros con los que colabora se encuentran en 22 países (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Japón, Inglaterra, Holanda, Polonia, Argentina, Australia, México, USA, Abu Dhabi/Dubai y España), trabajando tanto con institutos privados como con instituciones estatales de pacientes con lesiones cerebrales, además de dedicarse a la formación de terapeutas.

En la actualidad, el Instituto de Reflexología Podal / Facial Internacional trabaja tanto con institutos privados como con instituciones estatales, en cuatro líneas principales de negocio, gracias a los intensos estudios de su fundadora, la prestigiosa terapeuta Lone Sorensen.

● Reflexología Facial: para pacientes con lesiones cerebrales u otras enfermedades neurológicas.
● Tempranoterapia, su exclusivo método de reflexología para niños con problemas escolares, daños cerebrales, síndromes y autismo, a base de técnicas corporales, reflexología facial, podal y manos, además de movimientos, gimnasia cerebral y lectura-terapia
● Cosmofacial o la aplicación de Reflexolgía Facial con finalidades estéticas.
● Además de dedicarse a la formación de terapeutas.

La Reflexología Facial es actualmente una práctica terapéutica reconocida mundialmente y que cada día más profesionales aplican a pacientes con diferentes patologías. Se trata de una metodología de Reflexología combinada a partir de la medicina oriental, la acupuntura, las técnicas primitivas de los aborígenes (zonaterapia) y la neuroanatomía.

El exclusivo método de Reflexología Facial de la profesora Sorensen, constituye una eficaz terapia auxiliar complementaria de la medicina, siendo incorporada su metodología en numerosos tratamientos de rehabilitación, así como importante ayuda en diversas patologías e incluso en la prevención de determinadas enfermedades.

Nota: Si desea más información sobre ésta u otras notas de prensa, puede ponerse en contacto con Mar Borque & Asociados, S.L. Tel.932411819. e-mail: marborqueasociados@marborqueasociados.com

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.sunotadeprensa.com/es/ver-notas-de-prensa-blog/269-salud-y-belleza/110976-la-reflexologia-facial-utilizada-en-the-merlin-project-para-mejorar-funciones-en-pacientes-con-esclerosis-multiple.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content