Un programa d’investigació europeu recolzat per la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) desenvoluparà noves maneres de monitoritzar a afectats per depressió major, epilèpsia i esclerosi múltiple amb la utilització de tecnologia wearable i telèfons mòbils intel·ligents. El Programa d’Avaluació Remota de la Malaltia i la Recaiguda-sistema nerviós central (Radar-CNS en les seves sigles en anglès) té com a objectiu millorar els símptomes i la qualitat de vida dels pacients, i el tractament d’aquestes i altres malalties cròniques.Un programa de investigación europeo apoyado por la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI) desarrollará nuevas maneras de monitorizar a afectados por depresión mayor, epilepsia y esclerosis múltiple con la utilización de tecnología wearable y teléfonos móviles inteligentes. El Programa de Evaluación Remota de la Enfermedad y la Recaída-Sistema Nervioso Central (Radar-CNS en sus siglas en inglés) tiene como objetivo mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes, y el tratamiento de estas y otras enfermedades crónicas.

“La possibilitat de monitorització contínua i remota amb la utilització de telèfons intel·ligents i tecnologia wearable ofereix una completa informació sobre l’estat del pacient amb un nivell de detall que era inabastable amb anterioritat”, explica Josep Maria Haro, investigador del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i del CIBERSAM, que coordina la participació del CIBER en el projecte.

El projecte està enfocat a epilèpsia, depressió i EM. Totes elles estan relacionades amb el deteriorament cerebral amb el que afecten greument a l’esperança de vida dels pacients ia la qualitat de vida d’aquests i dels seus familiars propers. En aquests tres trastorns, els pacients sovint travessen períodes en què són capaços de gestionar els seus símptomes juntament amb altres de deteriorament i recaiguda. Les enquestes realitzades als afectats han evidenciat repetidament la necessitat de predir quan es produiran les recaigudes per millorar així l’administració dels tractaments disponibles per a evitar-les.

“En els últims anys, la qualitat i la quantitat de dades que podem recollir amb la tecnologia wearable i els telèfons intel·ligents s’ha disparat. La informació que es genera amb aquesta gran quantitat de dades contribuirà a millorar l’assistència clínica en oferir un major detall de la situació del pacient així com del pronòstic de la seva evolució. Encara més, serà possible detectar si un pacient està començant a tenir problemes abans que hagi evidència clínica d’això “, apunta Jordi Aguiló, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona.

“La posibilidad de monitorización continua y remota con la utilización de teléfonos inteligentes y tecnología wearable ofrece una completa información sobre el estado del paciente con un nivel de detalle que era inalcanzable con anterioridad”, explica Josep Maria Haro, investigador del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y del Cibersam, que coordina la participación del CIBER en el proyecto.

El proyecto está enfocado a epilepsia, depresión y EM. Todas ellas están relacionadas con el deterioro cerebral con lo que afectan gravemente a la esperanza de vida de los pacientes y a la calidad de vida de estos y de sus familiares allegados. En estos tres trastornos, los pacientes a menudo atraviesan periodos en los que son capaces de manejar sus síntomas junto con otros de deterioro y recaída. Las encuestas realizadas a los afectados han evidenciado repetidamente la necesidad de predecir cuándo se producirán las recaídas para mejorar así la administración de los tratamientos disponibles para evitarlas.

“En los últimos años, la calidad y la cantidad de datos que podemos recoger con la tecnología wearable y los teléfonos inteligentes se ha disparado. La información que se genera con esta gran cantidad de datos contribuirá a mejorar la asistencia clínica al ofrecer un mayor detalle de la situación del paciente así como del pronóstico de su evolución. Aún más, será posible detectar si un paciente está comenzando a tener problemas antes de que haya evidencia clínica de ello”, apunta Jordi Aguiló, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-07-01/edicion-madrid/la-tecnologia-wereable-permitira-mejorar-la-vida-de-pacientes-con-trastornos-mentales/pagina.aspx?idart=990372&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-07-01/edicion-madrid/la-tecnologia-wereable-permitira-mejorar-la-vida-de-pacientes-con-trastornos-mentales/pagina.aspx?idart=990372&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content