• El servei de Farmàcia de Can Misses ofereix als pacients apropar-los la medicació als seus centres de salut per evitar desplaçaments
  • El servicio de Farmacia de Can Misses ofrece a los pacientes acercarles la medicación a sus centros de salud para evitar desplazamientos

  Fa uns mesos, una de les pacients del servei de Farmàcia de l’hospital Can Misses va explicar al personal l’odissea que havia de passar cada vegada que li tocava recollir la seva medicació.Malalta d’esclerosi múltiple, amb problemes de mobilitat, havia d’agafar fins a tres autobusos per arribar des de casa, a Cala de Bou, fins a l’hospital. Tot aquest periple només per recollir una medicació. La usuària va presentar una petició, els responsables del servei van estudiar com es podia fer, no només per a aquesta pacient, sinó per a tots els que estiguessin en situació similar, i des del passat mes de febrer ofereixen la possibilitat que els usuaris puguin recollir aquesta medicació en els seus propis centres de salut.

  No a tots els pacients i no en tots els casos, matisa Laura Anoz, responsable de les consultes externes del servei de Farmàcia. Per començar, només es l’ofereixen a pacients que porten temps ja amb la medicació i, per tant, controlen com han de prendre-i no requereixen que el personal del servei els doni moltes indicacions. És imprescindible que l’usuari es trobi estable i, en conseqüència, el tractament no variï. Tampoc poden beneficiar-se d’aquest acostament dels pacients els medicaments requereixen conservació en fred. Tampoc és possible deixar en els centres de salut dels compostos citotòxics que utilitzen alguns pacients d’Oncologia.

  Consultes en confiança
  Anoz reconeix que fins que aquesta pacient no els va plantejar els problemes que suposava per a ella haver de recollir la medicació a l’hospital tenint molt a prop de casa al centre de salut no havien pensat en aquesta possibilitat. «Tens molta relació amb ells, són pacients crònics, vénen regularment, parles amb ells …», explica Anoz, que detalla que l’habitual és veure a aquests pacients un cop al mes o cada dos mesos. «S’estableix una relació de confiança», afegeix la responsable del servei, que indica que, la majoria de les ocasions, els fan preguntes que se’ls ha oblidat fer a la consulta de l’especialista que els ha posat el tractament. La responsable d’aquestes consultes indica que la majoria de les vegades aquests distraccions es deuen als nervis i que és després, ja a casa, quan els tornen a venir tots els dubtes, que realitzen al personal de Farmàcia quan van a recollir els medicaments.

  En aquests moments el servei de Farmàcia de l’hospital Can Misses compta amb al voltant de 1.200 pacients als que dispensen tractaments. El 90 per cent d’ells són malalts crònics, matisa la gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. Anoz detalla que quan es preparaven per posar en marxa aquest sistema van revisar els casos de tots els pacients i van trobar a una mica més de 500 que, si ho volien, podien recollir la seva medicació en el seu centre de salut. A més, explica que abans es va fer una enquesta per veure quants voldrien beneficiar d’això i la meitat van respondre que els agradaria.

  No obstant això, quan van posar el sistema en marxa, es van trobar que pocs acceptaven el canvi. En aquests moments hi ha 58 pacients que recullen la seva medicació en el seu ambulatori: 15 al de Sant Antoni, 12 al de Santa Eulària, 11 a Vila, 8 a Sant Josep, 8 a Es Viver i 4 de Sant Jordi. «Aquesta mesura ha repercutit en la comoditat de determinats pacients, per als quals desplaçar-se fins a Vila suposava un problema evitable en la majoria dels casos», indica la responsable del servei, que fa broma amb el fet que tan pocs hagin acceptat, de moment , la proposta: «Prefereixen seguir venint a veure’ns!».

  Por al canvi
  Ja més seriosa comenta que hi ha gent que prefereix seguir anant a l’hospital tant per por al canvi com perquè l’horari a l’hospital és més ampli que en els centres de salut. La cap del servei confia que amb el pas del temps més usuaris es vagin animant. Recorda que recollir la medicació en els centres d’Atenció Primària no implica que deixin d’anar a la consulta, per a la qual poden demanar cita sempre que ho necessitin.

  Anoz explica que els fàrmacs s’envien als ambulatoris a través de missatger. Aquest porta un sobre amb el nom del centre de salut i, dins d’aquest, hi ha un altre sobre amb el nom del pacients. El missatger desconeix en tot moment qui és el destinatari de la medicació. A més, els sobres són completament opacs, de manera que l’auxiliar d’infermeria que el lliura finalment a l’usuari tampoc pot veure quina medicació hi ha al seu interior.

  Anoz recorda el moment en què van trucar a la pacient que va sol·licitar aquest servei per dir-li que podria recollir la seva medicació en el seu centre de salut. «Es va posar molt contenta», explica la responsable de les consultes externes del servei de Farmàcia de l’hospital Can Misses. Tant, que fins i tot es va desplaçar fins a l’hospital per donar-los les gràcies.

Hace unos meses, una de las pacientes del servicio de Farmacia del hospital Can Misses explicó al personal la odisea que debía pasar cada vez que le tocaba recoger su medicación. Enferma de esclerosis múltiple, con problemas de movilidad, tenía que coger hasta tres autobuses para llegar desde su casa, en Cala de Bou, hasta el hospital. Todo ese periplo sólo para recoger una medicación. La usuaria presentó una petición, los responsables del servicio estudiaron cómo se podía hacer, no sólo para esta paciente, sino para todos los que estuvieran en situación similar, y desde el pasado mes de febrero ofrecen la posibilidad de que los usuarios puedan recoger esta medicación en sus propios centros de salud.

No a todos los pacientes y no en todos los casos, matiza Laura Anoz, responsable de las consultas externas del servicio de Farmacia. Para empezar, sólo se lo ofrecen a pacientes que llevan tiempo ya con la medicación y, por tanto, controlan como deben tomársela y no requieren que el personal del servicio les dé muchas indicaciones. Es imprescindible que el usuario se encuentre estable y, en consecuencia, el tratamiento no varíe. Tampoco pueden beneficiarse de este acercamiento los pacientes cuyos medicamentos requieren conservación en frío. Tampoco es posible dejar en los centros de salud los compuestos citotóxicos que utilizan algunos pacientes de Oncología.

Consultas en confianza
Anoz reconoce que hasta que esa paciente no les planteó los problemas que suponía para ella tener que recoger la medicación en el hospital teniendo muy cerca de casa el centro de salud no habían pensado en esta posibilidad. «Tienes mucha relación con ellos, son pacientes crónicos, vienen regularmente, hablas con ellos…», explica Anoz, que detalla que lo habitual es ver a estos pacientes una vez al mes o cada dos meses. «Se establece una relación de confianza», añade la responsable del servicio, que indica que, la mayoría de las ocasiones, les hacen preguntas que se les ha olvidado hacer en la consulta del especialista que les ha puesto el tratamiento. La responsable de estas consultas indica que la mayoría de las veces estos despistes se deben a los nervios y que es luego, ya en casa, cuando les vuelven a venir todas las dudas, que realizan al personal de Farmacia cuando van a recoger los medicamentos.

En estos momentos el servicio de Farmacia del hospital Can Misses cuenta con alrededor de 1.200 pacientes a los que dispensan tratamientos. El 90 por ciento de ellos son enfermos crónicos, matiza la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Anoz detalla que cuando se preparaban para poner en marcha este sistema revisaron los casos de todos los pacientes y encontraron a algo más de 500 que, si lo querían, podían recoger su medicación en su centro de salud. Además, explica que antes se hizo una encuesta para ver cuántos querrían beneficiarse de esto y la mitad respondieron que les gustaría.

Sin embargo, cuando pusieron el sistema en marcha, se encontraron que pocos aceptaban el cambio. En estos momentos hay 58 pacientes que recogen su medicación en su ambulatorio: 15 en el de Sant Antoni, 12 en el de Santa Eulària, 11 en Vila, 8 en Sant Josep, 8 en Es Viver y 4 de Sant Jordi. «Esta medida ha repercutido en la comodidad de determinados pacientes, para los que desplazarse hasta Vila suponía un problema evitable en la mayoría de los casos», indica la responsable del servicio, que bromea con el hecho de que tan pocos hayan aceptado, de momento, la propuesta: «¡Prefieren seguir viniendo a vernos!».

Miedo al cambio
Ya más seria comenta que hay gente que prefiere seguir yendo al hospital tanto por miedo al cambio como porque el horario en el hospital es más amplio que en los centros de salud. La jefa del servicio confía en que con el paso del tiempo más usuarios se vayan animando. Recuerda que recoger la medicación en los centros de Atención Primaria no implica que dejen de ir a la consulta, para la que pueden pedir cita siempre que lo necesiten.

Anoz explica que los fármacos se envían a los ambulatorios a través de mensajero. Éste lleva un sobre con el nombre del centro de salud y, dentro de éste, hay otro sobre con el nombre del pacientes. El mensajero desconoce en todo momento quién es el destinatario de la medicación. Además, los sobres son completamente opacos, de manera que la auxiliar de enfermería que lo entrega finalmente al usuario tampoco puede ver qué medicación hay en su interior.

Anoz recuerda el momento en que llamaron a la paciente que solicitó este servicio para decirle que podría recoger su medicación en su centro de salud. «Se puso muy contenta», explica la responsable de las consultas externas del servicio de Farmacia del hospital Can Misses. Tanto, que incluso se desplazó hasta el hospital para darles las gracias.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/07/31/telefarmacia-hospital/857923.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME:

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/07/31/telefarmacia-hospital/857923.html