Un assaig mostra que el fàrmac redueix significativament la taxa de recidiva anual, així com la progressió de la discapacitat, i millora diversos paràmetres de mesurament de l’activitat de la malaltia.   Un ensayo muestra que el fármaco reduce significativamente la tasa de recidiva anual, así como la progresión de la discapacidad, y mejora varios parámetros de medición de la actividad de la enfermedad.

Sanofi i la seva filial Genzyme han anunciat la publicació en New England Journal of Medicine (NEJM) de l’assaig pivotal en fase III TEMSO del fàrmac en investigació per a l’Esclerosi Múltiple (EM) teriflunomida d’administració oral una vegada al dia.

Els resultats mostren que teriflunomida a una dosi de 14 mg va reduir significativament la taxa de recidiva anual, així com la progressió de la discapacitat, i va millorar diversos paràmetres de mesurament de l’activitat de la malaltia per ressonància magnètica (RM), incloent noves lesions cerebrals o empitjorament de lesions existents. Teriflunomida té un perfil de seguretat ben definit; amb una proporció de pacients que van experimentar esdeveniments adversos similar a la del grup de placebo.

“Les dades del TEMSO demostren l’efecte de teriflunomida en termes de reducció de les taxes de recidiva, la progressió de la discapacitat i les lesions en les imatges per ressonància magnètica (RM)”, va dir el Dr. Paul O’Connor, director de la clínica de EM de l’Hospital St. Michael’s de Torontó (Canadà) i investigador principal de l’estudi TEMSO. “Aquests resultats, mantinguts durant dos anys, proporcionen dades clínicament significatives per teriflunomida”, va afegir.
L’assaig, de dos anys de durada TEMSO (TEriflunomide Multiple Sclerosis Oral), va incloure a 1.088 pacients amb formes recurrents de EM procedents de 126 centres de 21 països. TEMSO és el primer estudi d’un ampli programa de desenvolupament clínic que inclou més de 4.000 pacients de 36 països. Es tracta d’un dels programes clínics més amplis i extensos sobre un fàrmac oral en desenvolupament per la EM, que inclou cinc assajos clínics de fase III, tant completats com en curs.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 http://www.aegastro.es/aeg/ctl_servlet?_f=7&pident=15213

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Sanofi y su filial Genzyme han anunciado la publicación en New England Journal of Medicine (NEJM) del ensayo pivotal en fase III TEMSO del fármaco en investigación para la Esclerosis Múltiple (EM) teriflunomida de administración oral una vez al día.

Los resultados muestran que teriflunomida a una dosis de 14 mg redujo significativamente la tasa de recidiva anual, así como la progresión de la discapacidad, y mejoró varios parámetros de medición de la actividad de la enfermedad por resonancia magnética (RM), incluyendo nuevas lesiones cerebrales o empeoramiento de lesiones existentes. Teriflunomida tiene un perfil de seguridad bien definido; con una proporción de pacientes que experimentaron acontecimientos adversos similar a la del grupo de placebo.

“Los datos del TEMSO demuestran el efecto de teriflunomida en términos de reducción de las tasas de recidiva, la progresión de la discapacidad y las lesiones en las imágenes por resonancia magnética (RM)”, dijo el Dr. Paul O’Connor, director de la clínica de EM del Hospital St. Michael’s de Toronto (Canadá) e investigador principal del estudio TEMSO. “Estos resultados, mantenidos durante dos años, proporcionan datos clínicamente significativos para teriflunomida”, añadió.

El ensayo, de dos años de duración TEMSO (TEriflunomide Multiple Sclerosis Oral), incluyó a 1.088 pacientes con formas recurrentes de EM procedentes de 126 centros de 21 países. TEMSO es el primer estudio de un amplio programa de desarrollo clínico que incluye más de 4.000 pacientes de 36 países. Se trata de uno de los programas clínicos más amplios y extensos sobre un fármaco oral en desarrollo para la EM, que incluye cinco ensayos clínicos de fase III, tanto completados como en curso.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.aegastro.es/aeg/ctl_servlet?_f=7&pident=15213

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content