A Laura Fernández i Ingrid Schut se’ls va acabar ahir la paciència. Fartes que no els deixin pujar a l’autobús amb els seus vehicles motoritzats, aquestes dues dones, que pateixen greus problemes de mobilitat (esclerosi múltiple i osteocondromas múltiples congènits), van protagonitzar ahir un acte de protesta a la parada de l’avinguda Òscar Esplà, impedint la sortida d’un dels autobusos de línia.

Parades amb els seus vehicles motoritzats davant del bus, es van negar a moure fins que, una hora més tard, diversos agents de la Policia Local es van personar per aixecar acta del que ha passat i demanar-los la documentació.

«Fa anys viatjant sense problema i de la nit al dia ens diuen que no es pot, sense donar-nos cap argument convincent», expliquen Fernández i Schut. I és que, segons denuncien aquestes usuàries, els motius pels quals se’ls veta l’accés no són certs. «Ens han dit que el pes és massa elevat per a la rampa, quan aquests vehicles són més lleugers que una cadira de rodes elèctrica, a la qual sí se li permet accedir», assenyala Laura Fernández. També, «que no podem ancorar-nos, quan els hem demostrat que sí es pot».

Fonts de l’empresa concessionària de la línia d’autobusos urbans, Vectalia, van assenyalar ahir que estan a costa de les instruccions de l’Ajuntament. I és que una ordenança municipal és la que impedeix des de fa uns dies l’accés amb aquests vehicles als autobusos de la ciutat.

Una ordenança adoptada «en compliment d’una norma europea», segons van assenyalar ahir des del Consistori. Tot i això, fonts de la Regidoria de Seguretat afegeixen que es farà un estudi dels diferents models de vehicles a motor per permetre pujar als que compleixin determinats requisits, «sobretot de pes». El problema, afegeixen, «és que la venda d’aquests s’ha disparat en els últims anys i hi ha alguns que estan habilitats per viatjar en autobús i altres no».

Mentrestant, Laura i Ingrid seguiran amb les seves accions de protesta. «Vull iniciar una campanya de recollida de signatures a nivell nacional perquè no hi ha dret que ens tractin així», afirma Fernández. I és que, per a elles, aquest vehicle s’ha convertit en imprescindible per poder desenvolupar la seva vida amb certa normalitat. «Visc a Ciutat d’Assís i vaig amb regularitat a l’Hospital General. Si no puc pujar a l’autobús hauria de fer el trajecte amb el vehicle per la carretera, perquè la vorera està plena d’obstacles o trucar un taxi amb el desemborsament que això suposa », afirma Fernández, que afegeix que« tinc el mateix dret que qualsevol una altra persona a pujar a l’autobús ».

Ingrid Schut també va amb regularitat al metge a causa de l’esclerosi múltiple que pateix des de fa anys i algunes consultes les ha a l’Hospital de Sant Joan. «Si no em permeten pujar a l’autobús no em queda més opció que pagar 40 euros per anar i tornar en taxi», lamenta.

Laura Fernández assegura que ha intentat traslladar el seu problema a l’Ajuntament en reiterades ocasions «i encara estic esperant que em diguin».

A Laura Fernández e Ingrid Schut se les terminó ayer la paciencia. Hartas de que no les dejen subir al autobús con sus vehículos motorizados, estas dos mujeres, que padecen graves problemas de movilidad (esclerosis múltiple y osteocondromas múltiples congénitos), protagonizaron ayer un acto de protesta en la parada de la avenida Óscar Esplá, impidiendo la salida de uno de los autobuses de línea.

Paradas con sus vehículos motorizados frente al bus, se negaron a moverse hasta que, una hora más tarde, varios agentes de la Policía Local se personaron para levantar acta de lo sucedido y pedirles la documentación.

«Llevamos años viajando sin problema y de la noche a la mañana nos dicen que no se puede, sin darnos ningún argumento convincente», explican Fernández y Schut. Y es que, según denuncian estas usuarias, los motivos por los que se les veta el acceso no son ciertos. «Nos han dicho que el peso es demasiado elevado para la rampa, cuando estos vehículos son más ligeros que una silla de ruedas eléctrica, a la que sí se le permite acceder», señala Laura Fernández. También, «que no podemos anclarnos, cuando les hemos demostrado que sí se puede».

Fuentes de la empresa concesionaria de la línea de autobuses urbanos, Vectalia, señalaron ayer que están a expensas de las instrucciones del Ayuntamiento. Y es que una ordenanza municipal es la que impide desde hace unos días el acceso con estos vehículos a los autobuses de la ciudad.

Una ordenanza adoptada «en cumplimiento de una norma europea», según señalaron ayer desde el Consistorio. No obstante, fuentes de la Concejalía de Seguridad añaden que se hará un estudio de los distintos modelos de vehículos a motor para permitir subir a los que cumplan determinados requisitos, «sobre todo de peso». El problema, añaden, «es que la venta de éstos se ha disparado en los últimos años y hay algunos que están habilitados para viajar en autobús y otros no».

Mientras, Laura e Ingrid seguirán con sus acciones de protesta. «Quiero iniciar una campaña de recogida de firmas a nivel nacional porque no hay derecho a que nos traten así», afirma Fernández. Y es que, para ellas, este vehículo se ha convertido en imprescindible para poder desarrollar su vida con cierta normalidad. «Vivo en Ciudad de Asís y acudo con regularidad al Hospital General. Si no puedo subir al autobús tendría que hacer el trayecto con el vehículo por la carretera, porque la acera está llena de obstáculos o llamar un taxi con el desembolso que esto supone», afirma Fernández, quien añade que «tengo el mismo derecho que cualquier otra persona a subir al autobús».

Ingrid Schut también acude con regularidad al médico debido a la esclerosis múltiple que sufre desde hace años y algunas consultas las tiene en el Hospital de Sant Joan. «Si no me permiten subir al autobús no me queda más opción que pagar 40 euros para ir y volver en taxi», lamenta.

Laura Fernández asegura que ha tratado de trasladar su problema al Ayuntamiento en reiteradas ocasiones «y todavía estoy esperando a que me llamen».


INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/05/10/ayuntamiento-prohibe-discapacitados-vehiculos/1759697.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/05/10/ayuntamiento-prohibe-discapacitados-vehiculos/1759697.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content