L’anàlisi del nervi òptic mitjançant la tomografia de coherència òptica (OCT) és clau per visualitzar els canvis causats al cervell per l’esclerosi múltiple i controlar la seva evolució, segons han destacat experts de l’Hospital La Milagrosa de Madrid amb motiu del Dia Mundial d’aquesta malaltia que se celebra aquest dimecres 25 de maig.

El análisis del nervio óptico mediante la tomografía de coherencia óptica (OCT) es clave para visualizar los cambios causados en el cerebro por la esclerosis múltiple y controlar su evolución, según han destacado expertos del Hospital La Milagrosa de Madrid con motivo del Día Mundial de esta enfermedad que se celebra este miércoles 25 de mayo.

El dany que produeix aquesta malaltia es produeix en la mielina, material que envolta els nervis, i és similar al que recobreix els cables elèctrics, permetent aïllar-los i transmetre la informació ràpidament. I la pèrdua d’aquest material “desmielinització” produeix una alteració en la capacitat dels nervis de conduir els impulsos al cervell.
Encara que els símptomes derivats d’aquest dany depenen de les zones a les que hagi afectat al cervell i medul·la espinal, s’estima que entre un 20-30 per cent dels pacients presenten un episodi visual anomenat neuritis òptica, que es caracteritza per visió borrosa , alteració dels colors o dolor amb el moviment dels ulls.

En aquests casos l’OCT serveix de gran ajuda en el seguiment i pronòstic de la malaltia, segons ha destacat Maria Capote, experta en microcirurgia de Retina i Vitri que forma part de l’equip mèdic del Servei d’Oftalmologia de La Miraculosa, que reconeix que la prova no és dolorosa i es realitza en consulta, de forma ràpida i senzilla.

En pocs segons, i mitjançant un feix de llum, s’obté gran informació de les estructures de l’ull com pot ser la capa de fibres nervioses del nervi òptic.

A més, els equips d’última generació permeten diagnosticar episodis que han pogut passar desapercebuts o no es van detectar en el moment agut. La seva velocitat d’exploració permet fer un seguiment de la malaltia, i pot detectar progressió, o fins i tot juntament amb la resta de proves fer un balanç de l’efectivitat del tractament.

L’examen de la via visual permet monitoritzar el dany axonal en aquests pacients, podent utilitzar com a marcador clínic de l’activitat i gravetat de l’esclerosi i orientar-nos així en el seu pronòstic.

El daño que produce esta enfermedad se produce en la mielina, material que envuelve a los nervios, y es similar al que recubre los cables eléctricos, permitiendo aislarlos y transmitir la información rápidamente. Y la pérdida de este material “desmielinización” produce una alteración en la capacidad de los nervios de conducir los impulsos al cerebro.
Aunque los síntomas derivados de este daño dependen de las zonas a las que haya afectado en el cerebro y médula espinal, se estima que entre un 20-30 por ciento de los pacientes presentan un episodio visual denominado neuritis óptica, que se caracteriza por visión borrosa, alteración de los colores o dolor con el movimiento de los ojos.

En estos casos la OCT sirve de gran ayuda en el seguimiento y pronóstico de la enfermedad, según ha destacado María Capote, experta en microcirugía de Retina y Vítreo que forma parte del equipo médico del Servicio de Oftalmología de La Milagrosa, que reconoce que la prueba no es dolorosa y se realiza en consulta, de forma rápida y sencilla.

En pocos segundos, y mediante un haz de luz, se obtiene gran información de las estructuras del ojo como puede ser la capa de fibras nerviosas del nervio óptico.

Además, los equipos de última generación permiten diagnosticar episodios que han podido pasar desapercibidos o no se detectaron en el momento agudo. Su velocidad de exploración permite hacer un seguimiento de la enfermedad, pudiendo detectar progresión, o incluso junto con el resto de pruebas hacer un balance de la efectividad del tratamiento.

El examen de la vía visual permite monitorizar el daño axonal en estos pacientes, pudiendo utilizarse como marcador clínico de la actividad y gravedad de la esclerosis y orientarnos así en su pronóstico.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7587234/05/16/El-analisis-del-nervio-oclave-para-el-control-de-la-esclerosis-multiple.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7587234/05/16/El-analisis-del-nervio-optico-es-clave-para-el-control-de-la-esclerosis-multiple.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content