El laquinimod oral redueix de forma modesta la taxa de recidivas i la progressió de la malaltia en pacients amb esclerosi múltiple remitent recurrent, segons un article publicat en The New England Journal of Medicine.  El laquinimod oral reduce de forma modesta la tasa de recidivas y la progresión de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, según un artículo publicado en The New England Journal of Medicine. 

  En l’estudi internacional ALLEGRO de fase 3, 1.106 pacients amb esclerosi múltiple remitent recurrent van ser aleatorizados a rebre laquinimod (0,6 mg/dia) o placebo durant dos anys. La mitjana anual de recidivas als 24 mesos va ser de 0,30 ± 0,02 en pacients tractats amb el fàrmac enfront de 0,39 ± 0,03 en els subjectes que van rebre placebo (p = 0,002). El risc de progressió confirmada de la discapacitat va ser de l’11,1% en el grup de laquinimod enfront del 15,7% en el grup placebo (hazard ràtio = 0,64; IC 95% = 0,45-0,91; p = 0,01). Concentracions elevades d’enzims hepàtics van ser més freqüents en el grup de tractament.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3507

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

  En el estudio internacional ALLEGRO de fase 3, 1.106 pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente fueron aleatorizados a recibir laquinimod (0,6 mg/día) o placebo durante dos años. La media anual de recidivas a los 24 meses fue de 0,30 ± 0,02 en pacientes tratados con el fármaco frente a 0,39 ± 0,03 en los sujetos que recibieron placebo (p = 0,002). El riesgo de progresión confirmada de la discapacidad fue del 11,1% en el grupo de laquinimod frente al 15,7% en el grupo placebo (hazard ratio = 0,64; IC 95% = 0,45-0,91; p = 0,01). Concentraciones elevadas de enzimas hepáticos fueron más frecuentes en el grupo de tratamiento.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3507

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content