Las Palmas de Gran Canària, 25 maig .- L’esclerosi múltiple, coneguda com la malaltia de les mil cares, afecta més de 3.500 persones a la província de Las Palmas, el segon major registre de l’Estat, només darrere de Màlaga , i afecta entre majoritàriament a dones.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 may.- La esclerosis múltiple, conocida como la enfermedad de las mil caras, afecta a más de 3.500 personas en la provincia de Las Palmas, el segundo mayor registro del Estado, solo detrás de Málaga, y afecta entre mayoritariamente a mujeres.

Així ho ha informat avui la consellera d’Igualtat del Consell de Gran Canària, Maria Nebot, que ha precisat que aquesta malaltia es dóna en entre dos i tres vegades més en dones que en homes, si bé en els homes se sol desenvolupar amb major velocitat , tal com va exposar avui Mila López, vicepresidenta de l’Associació Provincial d’Esclerosi Múltiple, en la presentació de la guia ‘Dona i Esclerosi Múltiple, mil cares, mil flors’, editada per l’Associació Provincial d’Esclerosi Múltiple (APEM) de Las Palmas i finançada íntegrament pel Cabildo de Gran Canària.

“La publicació contribueix al coneixement de la malaltia i, el que és encara més important, destrueix prejudicis i falses barreres que impedeixen als qui la pateixen desenvolupar una vida plena”, ha agregat Nebot.

La guia aborda aspectes relacionats amb la dona, com la maternitat o l’efecte de l’esclerosi múltiple a la vida en parella i la família.

Planteja igualment assumptes d’especial interès per a les afectades, com poden ser el diagnòstic de la malaltia, la sexualitat o la fatiga, entre d’altres qüestions.

La dona és la veritable protagonista amb les seves vivències, emocions i reflexions personals que neixen des del particular però enriqueixen amb els seus testimonis l’anàlisi general. D’aquí l’apartat titulat ‘Dones que parlen’, des del qual les afectades comparteixen les seves experiències.

La guia dedica en la seva edició d’aquest any un protagonisme especial a “les cures a les persones que tenen cura”, en paraules de Nebot, que va destacar la inconveniència d’un model patriarcal “que dificulta el ple desenvolupament de la dona en qüestions relacionades amb la malaltia, no només per a les afectades sinó també per als seus familiars “.

A les conseqüències del patiment d’esclerosi es suma l’efecte psicosocial d’aquest model, que influeix notablement en l’assumpció per part de la dona del paper de cuidadora de la persona malalta per raons culturals poderosament arrelades.

L’esclerosi múltiple és una malaltia que afecta el sistema nerviós central i que pot generar símptomes com fatiga, falta d’equilibri, dolor, alteracions visuals o cognitives així com dificultats de la parla i tremolors recurrents.

Es calcula que unes 47.000 persones pateixen esclerosi múltiple a Espanya, 600.000 a Europa i més de 2.500.000 al món.

Así lo ha informado hoy la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, María Nebot, quien ha precisado que esta enfermedad se da en entre dos y tres veces más en mujeres que en hombres, si bien en los hombres se suele desarrollar con mayor velocidad, tal como expuso hoy Mila López, vicepresidenta de la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple, en la presentación de la guía ‘Mujer y Esclerosis Múltiple, Mil caras, mil flores’, editada por la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple (APEM) de Las Palmas y financiada en su totalidad por el Cabildo de Gran Canaria.

“La publicación contribuye al conocimiento de la enfermedad y, lo que es aún más importante, destruye prejuicios y falsas barreras que impiden a quienes la padecen desarrollar una vida plena”, ha agregado Nebot.

La guía aborda aspectos relacionados con la mujer, como la maternidad o el efecto de la esclerosis múltiple en la vida en pareja y la familia.

Plantea igualmente asuntos de especial interés para las afectadas, como pueden ser el diagnóstico de la enfermedad, la sexualidad o la fatiga, entre otras cuestiones.

La mujer es la verdadera protagonista con sus vivencias, emociones y reflexiones personales que nacen desde lo particular pero enriquecen con sus testimonios el análisis general. De ahí el apartado titulado ‘Mujeres que hablan’, desde el que las afectadas comparten sus experiencias.

La guía dedica en su edición de este año un protagonismo especial a “los cuidados a las personas que cuidan”, en palabras de Nebot, quien destacó la inconveniencia de un modelo patriarcal “que dificulta el pleno desarrollo de la mujer en cuestiones relacionadas con la enfermedad, no solo para las afectadas sino también para sus familiares”.

A las consecuencias del padecimiento de esclerosis se suma el efecto psicosocial de dicho modelo, que influye notablemente en la asunción por parte de la mujer del papel de cuidadora de la persona enferma por razones culturales poderosamente enraizadas.

La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que puede generar síntomas como fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales o cognitivas así como dificultades del habla y temblores recurrentes.

Se calcula que unas 47.000 personas padecen esclerosis múltiple en España, 600.000 en Europa y más de 2.500.000 en el mundo.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20160525/402040704677/las-palmas-con-la-segunda-mayor-incidencia-de-esclerosis-multiple-de-espana.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME


 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20160525/402040704677/las-palmas-con-la-segunda-mayor-incidencia-de-esclerosis-multiple-de-espana.html

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content