El conseller madrileny de Sanitat afegeix que el seu Govern va aportar al Ministeri immediatament “un pla d’ajust amb mesures econòmiques i financeres”  El consejero madrileño de Sanidad añade que su Gobierno aportó al Ministerio inmediatamente “un plan de ajuste con medidas económicas y financieras”

El conseller madrileny de Sanitat, Javier Fernández-Lasquetty, ha afirmat aquest dissabte que la Comunitat de Madrid va informar “immediatament” al Ministeri d’Hisenda “tan aviat com va tenir la seva xifra definitiva de dèficit i va comprovar que era superior a la qual provisionalment s’hi havia benvolgut”. Amb aquesta comunicació, ha afegit el conseller sense precisar quan va ser realitzada, la comunitat madrilenya va aportar al Ministeri immediatament “un pla d’ajust amb mesures econòmiques i financeres”, el mateix que va ser aprovat per Hisenda el dijous últim.

Fernández-Lasquetty, que ha participat en una activitat dedicada als pacients d’esclerosi múltiple, ha comentat així la revisió en 4 desenes a l’alça del dèficit públic de 2011, del 8,5 % al 8,9 % del PIB, deguda -segons Hisenda- a l’augment del dèficit de Madrid, València, Andalusia i Castella i Lleó, que van registrar en 2011 desequilibris superiors als anunciats inicialment.

“En el moment en què vam veure que havia aparegut un problema es va posar una solució, que no serà l’única”, ha dit el conseller, qui ha afegit que el pla que va presentar la Comunitat el Ministeri d’Hisenda “ja està donant resultat, doncs en el primer trimestre el dèficit de Madrid ha baixat al 0 per cent”.

Fernández-Lasquetty s’ha referit també a el “ajust suplementari” anunciat per la Comunitat de Madrid mitjançant una llei que serà portada a l’Assemblea, destinada “a reduir el pressupost d’aquest mateix any”.

El conseller ha agregat que aquestes mesures demostren el “compromís absolut” de la Comunitat de Madrid amb la reducció del dèficit públic, un assumpte -ha dit- en el qual “no ens relaxem absolutament gens”.
A més, ha dit que Madrid està entre les comunitats que “millor estan responent” a la necessitat de reduir el dèficit públic, i que així seguirà, “compromesa amb la necessitat de buscar les condicions per generar creixement i creació de riquesa”.

El conseller de Sanitat també ha assegurat, pel que fa a la prevista reducció de pressupostos de 2012, que a més “caldrà adaptar les plantilles a les necessitats”, alguna cosa que ja es fa després de la implantació de jornada laboral de 37,5 hores per als empleats públics”, que ha qualificat de “beneficiosa”.

“En alguns casos fan falta menys emprats públics, però el que no es pot és tenir-ho tot, una plantilla gran i un dèficit molt petit; no són dues coses conciliables”, ha assegurat Fernández-Lasquetty.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.republica.com/2012/05/19/lasquetty-madrid-informo-a-hacienda-tan-pronto-conocio-el-deficit-definitivo_494999/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha afirmado este sábado que la Comunidad de Madrid informó “inmediatamente” al Ministerio de Hacienda “tan pronto como tuvo su cifra definitiva de déficit y comprobó que era superior a la que provisionalmente se había estimado”. Con esta comunicación, ha añadido el consejero sin precisar cuándo fue realizada, la comunidad madrileña aportó al Ministerio inmediatamente “un plan de ajuste con medidas económicas y financieras”, el mismo que fue aprobado por Hacienda el jueves último.  

Fernández-Lasquetty, que ha participado en una actividad dedicada a los pacientes de esclerosis múltiple, ha comentado así la revisión en 4 décimas al alza del déficit público de 2011, del 8,5 % al 8,9 % del PIB, debida -según Hacienda- al aumento del déficit de Madrid, Valencia, Andalucía y Castilla y León, que registraron en 2011 desequilibrios superiores a los anunciados inicialmente.

“En el momento en que vimos que había aparecido un problema se puso una solución, que no será la única”, ha dicho el consejero, quien ha añadido que el plan que presentó la Comunidad al Ministerio de Hacienda “ya está dando resultado, pues en el primer trimestre el déficit de Madrid ha bajado al 0 por ciento”.

Fernández-Lasquetty se ha referido también al “ajuste suplementario” anunciado por la Comunidad de Madrid mediante una ley que será llevada a la Asamblea, destinada “a reducir el presupuesto de este mismo año”.

El consejero ha agregado que estas medidas demuestran el “compromiso absoluto” de la Comunidad de Madrid con la reducción del déficit público, un asunto -ha dicho- en el que “no nos relajamos absolutamente nada”.

Además, ha dicho que Madrid está entre las comunidades que “mejor están respondiendo” a la necesidad de reducir el déficit público, y que así seguirá, “comprometida con la necesidad de buscar las condiciones para generar crecimiento y creación de riqueza”.

El consejero de Sanidad también ha asegurado, con respecto a la prevista reducción de presupuestos de 2012, que además “habrá que adaptar las plantillas a las necesidades”, algo que ya se hace tras la implantación de jornada laboral de 37,5 horas para los empleados públicos”, que ha calificado de “beneficiosa”.

“En algunos casos hacen falta menos empleados públicos, pero lo que no se puede es tenerlo todo, una plantilla grande y un déficit muy pequeño; no son dos cosas conciliables”, ha asegurado Fernández-Lasquetty.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.republica.com/2012/05/19/lasquetty-madrid-informo-a-hacienda-tan-pronto-conocio-el-deficit-definitivo_494999/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content