Aquest acte estava previst el passat mes de setembre, encara que va ser ajornat per la pluja.Este acto estaba previsto el pasado mes de septiembre, aunque fue aplazado por la lluvia.

LAOPINIONDEGRANADA.ES Després de l’ajornament per la pluja el passat mes de setembre, l’Associació Granadina d’Esclerosi Múltiple (AGDEM) celebra, en coordinació amb la resta d’Associacions d’Esclerosi Múltiple d’Andalusia, la seva lecta anual el dimecres 7 de novembre. Amb aquest objectiu, instal cinc taules informatives i petitòries a Granada (Plaça del Carme, Hotel Victoria, Plaça Nova, Carrer Recollides i Carrer Alhamar) en horari de 10 a 14 hores.

Aquestes taules estaran ateses per persones voluntàries (afectades i cuidadores) i les nostres tradicionals col · laboradores amb la finalitat d’obtenir recursos amb què atendre les despeses que originen l’atenció a les persones afectades i cuidadores per les activitats terapèutiques i socials que es desenvolupen en l’Associació , segons informa en un comunicat.

L’Esclerosi Múltiple és una malaltia inflamatòria del sistema nerviós central, ocasionada per una disfunció del sistema immunològic. És crònica, degenerativa i incurable i provoca un alt grau de discapacitat i disfuncionalitat que impedeix desenvolupar una vida normalitzada. A Espanya, l’Esclerosi Múltiple té una edat mitjana de diagnòstic de 30 anys, afecta a 2,3 dones per cada home i es calcula que en l’actualitat la pateixen més de 50.000 persones. En aquesta malaltia influeixen factors d’origen genètic i mediambiental sense que de moment s’hagi trobat curació efectiva.

L’Associació Granadina d’Esclerosi Múltiple ofereix a les persones afectades d’esclerosi múltiple i malalties similars assistència social, psicològica, fisioterapèutica, logopèdica i terapèutica ocupacional a la seva seu. A més, també atén en qualitat d’usuàries a persones amb malalties neurològiques. En tots els casos, les famílies de les persones associades i usuàries tenen un paper protagonista en la nostra atenció i activitats, en especial les que es dediquen a les cures familiars.

Per això, l’Associació sol · licita la col · laboració i solidaritat de la població granadina i l’anima a participar en aquesta jornada amb la generositat que sempre l’ha caracteritzat, coneixent la seva resposta davant les necessitats socials del nostre col · lectiu.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.laopiniondegranada.es/granada/2012/11/05/asociacion-granadina-esclerosis-multiple-organiza-cuestacion-anual/325454.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

LAOPINIONDEGRANADA.ES Tras su aplazamiento por la lluvia el pasado mes de septiembre, la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple (AGDEM) celebra, en coordinación con el resto de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía, su Cuestación Anual el miércoles 7 de noviembre. Con este objetivo, instala cinco mesas informativas y petitorias en la capital granadina (Plaza del Carmen, Hotel Victoria, Plaza Nueva, Calle Recogidas y Calle Alhamar) en horario de 10 a 14 horas.

Estas mesas estarán atendidas por personas voluntarias (afectadas y cuidadoras) y nuestras tradicionales colaboradoras con el fin de obtener recursos con los que atender los gastos que originan la atención a las personas afectadas y cuidadoras por las actividades terapéuticas y sociales que se desarrollan en la Asociación, según informa en un comunicado.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, ocasionada por una disfunción del sistema inmunológico. Es crónica, degenerativa e incurable y provoca un alto grado de discapacidad y disfuncionalidad que impide desarrollar una vida normalizada. En España, la Esclerosis Múltiple tiene una edad media de diagnóstico de 30 años, afecta a 2,3 mujeres por cada hombre y se calcula que en la actualidad la padecen más de 50.000 personas. En esta enfermedad influyen factores de origen genético y medioambiental sin que por el momento se haya encontrado curación efectiva.

La Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple ofrece a las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y enfermedades similares asistencia social, psicológica, fisioterapéutica, logopédica y terapéutica ocupacional en su sede. Además, también atiende en calidad de usuarias a personas con enfermedades neurológicas. En todos los casos, las familias de las personas asociadas y usuarias juegan un papel protagonista en nuestra atención y actividades, en especial las que se dedican a los cuidados familiares.

Por ello, la Asociación solicita la colaboración y solidaridad de la población granadina y la anima a participar en esta jornada con la generosidad que siempre la ha caracterizado, conociendo su respuesta ante las necesidades sociales de nuestro colectivo.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.laopiniondegranada.es/granada/2012/11/05/asociacion-granadina-esclerosis-multiple-organiza-cuestacion-anual/325454.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content