La consellera d’Acció Social del Consell de Tenerife, Cristina Vàlid, ha rebut recentment a la nova presidenta de l’Associació Tinerfeña d’Esclerosi Múltiple (ATEM), Ángeles González.

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido, ha recibido recientemente a la nueva presidenta de la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM), Ángeles González.

Durant la trobada, es van exposar les principals línies d’actuació del col·lectiu per als propers mesos, que inclou l’obertura d’un centre d’atenció neuropsicosocial a principis del proper any.
Cristina Vàlid va destacar el treball que realitza ATEM i ha destacat que ara tindrà “un nou impuls de la mà d’Àngels, que és una lluitadora nata i té uns reptes importants per als propers mesos i anys”.

Ángeles González va agrair la predisposició del Cabildo per ajudar, en la mesura de les seves possibilitats, a aconseguir els objectius marcats des ATEM, que passen per l’obertura d’altres delegacions a mig termini.

Així mateix, la Corporació insular donarà suport a l’Associació en la consolidació i formació especialitzada del voluntariat i la fidelització d’empreses amb responsabilitat social corporativa, entre d’altres fins.

ATEM és una organització sense ànim de lucre d’iniciativa privada que neix l’any 1995 gràcies a la voluntat de Persones amb Esclerosi Múltiple (PCEM) ia les seves famílies que decideixen treballar pel col·lectiu de persones afectades d’Esclerosi Múltiple (EM).

Durante el encuentro, se expusieron las principales líneas de actuación del colectivo para los próximos meses, que incluye la apertura de un centro de atención neuropsicosocial a principios del próximo año.
Cristina Valido destacó el trabajo que realiza ATEM y destacó que ahora tendrá “un nuevo impulso de la mano de Ángeles, que es una luchadora nata y tiene unos retos importantes para los próximos meses y años”.

Ángeles González agradeció la predisposición del Cabildo para ayudar, en la medida de sus posibilidades, a lograr los objetivos marcados desde ATEM, que pasan por la apertura de otras delegaciones a medio plazo.

Asimismo, la Corporación insular apoyará a la Asociación en la consolidación y formación especializada del voluntariado y la fidelización de empresas con responsabilidad social corporativa, entre otros fines.

ATEM es una organización sin ánimo de lucro de iniciativa privada que nace en el año 1995 gracias a la voluntad de Personas con Esclerosis Múltiple (PcEM) y a sus familias que deciden trabajar por el colectivo de personas afectadas de Esclerosis Múltiple (EM).

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7752504/08/16/La-Asociacion-Tinerfena-de-Esclerosis-Multiple-abrira-un-nuevo-centro-en-2017.htm

lTRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7752504/08/16/La-Asociacion-Tinerfena-de-Esclerosis-Multiple-abrira-un-nuevo-centro-en-2017.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content