El Comitè europeu de productes dietètics, nutrició i al·lèrgies ha augmentat recentment el límit màxim tolerable per a la vitamina D. A petició de la Comissió Europea, el panell va fer un cop d’ull a la investigació fins a la data per tornar a avaluar si un canvi en el límit superior era necessari.   El Comité europeo de productos dietéticos, nutrición y alergias ha aumentado recientemente el límite máximo tolerable para la vitamina D. A petición de la Comisión Europea, el panel echó un vistazo a la investigación hasta la fecha para volver a evaluar si un cambio en el límite superior era necesario.

En conseqüència, el Grup va augmentar el límit superior a 4.000 UI de vitamina D / dia per a adults i adolescents majors d’onze anys, malgrat no trobar cap evidència d’hipercalcemia o hipercalciuria en el suplement de fins a 11.000 UI / dia. El panell va citar que no vol elevar el límit màxim, de moment, a fi de tenir “en compte les incerteses associades a aquests estudis”.

Els nens entre 1-10 anys d’edat, el panell va proposar una vitamina D límit superior de 2.000 UI / dia. Per als bebès menors d’un any, el límit superior es va fixar en 1.000 UI / dia.

L’opinió opinió científica es pot trobar íntegrament en el Diario Europeo de Seguridad Alimentaria .
Font: Vitamin D Council © Vitamin D Council 2012 (15/08/12)

 INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

  En consecuencia, el Grupo aumentó el límite superior a 4.000 UI de vitamina D / día para adultos y adolescentes mayores de once años, a pesar de no encontrar ninguna evidencia de hipercalcemia o hipercalciuria en el suplemento de hasta 11.000 UI / día. El panel citó que no quiere elevar el límite máximo, por el momento, a fin de tener “en cuenta las incertidumbres asociadas a estos estudios”.

Los niños entre 1-10 años de edad, el panel propuso una vitamina D límite superior de 2.000 UI / día. Para los bebés menores de un año, el límite superior se fijó en 1.000 UI / día.

La opinión opinión científica se puede encontrar en su totalidad en el Diario Europeo de Seguridad Alimentaria .

Fuente Vitamin D Council © Vitamin D Council 2012 (15/08/12)

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content