-Segons l’Institut de Neurociencias de Castella i Lleó (Incyl)

Un nou tractaments d’endoerapia, eficaç en el 72% dels pacients d’esclerosi múltiple, i que ha superat ja els primers assajos amb animals després de ser provat en 102 malalts, podria estar al mercat en els propers cinc anys.

-Según el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (Incyl)

Un novedoso tratamientos de endoerapia, eficaz en el 72% de los pacientes de esclerosis múltiple, y que ha superado ya los primeros ensayos con animales tras ser probado en 102 enfermos, podría estar en el mercado en los próximos cinco años.

  Segons va informar Pablo Coveña, investigador de l’Institut de Neurociencias de Castella i Lleó (Incyl) que participa en aquest projecte, aquest assaig clínic va provar que un fàrmac aconsegueix “estabilitzar la malaltia” en un percentatge important dels pacients, alguna cosa que no aconsegueix cap dels medicaments comercialitzats ara.

En concret, va detallar que en el 20% dels pacients la progressió de la malaltia es redueix, en un 17% hi ha estabilització i en el 35% dels casos es produeix una millorança. No obstant això, el 28% dels malalts no responen al tractament i la malaltia segueix el seu curs.

Aquest expert va confessar que desconeixen la causa per la qual uns individus reacciona bé al tractament i uns altres no. Fins al moment s’ha comprovat que en els casos en què el medicament és eficaç, frena la progressió de la malaltia o la deixa estancada.

L’estudi ha estat dirigit pel Professor Michel Geffard i s’ha realitzat a Bordeus, mentre que a Salamanca es van desenvolupar els experiments en models animals d’esclerosi múltiple, on es van confirmar inicialment els efectes positius del fàrmac.

Entre els avantatges d’aquest tractament, destaca que no té efectes secundaris “greus”.

Ara, els investigadors estan a l’espera que un laboratori s’ofereixi a realitzar un estudi a gran escala, que requerirà una inversió d’uns tres milions d’euros perquè aquesta fórmula pugui veure la llum.

L’esclerosi múltiple és una malaltia autoinmune, ocasionada pel propi organisme, i que es caracteritza per una infiltració de leucòcits o glòbuls blancs en el sistema nerviós central a causa d’una pèrdua de la barrera hematoencefálica.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://noticias.lainformacion.com/salud/terapia/la-endoterapia-eficaz-en-el-72-de-los-pacientes-de-esclerosis-multiple_vyH5TqURlkA0V7ozHzR892/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Según informó Pablo Coveña, investigador del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (Incyl) que participa en este proyecto, este ensayo clínico probó que un fármaco logra “estabilizar la enfermedad” en un porcentaje importante de los pacientes, algo que no consigue ninguno de los medicamentos comercializados ahora.

En concreto, detalló que en el 20% de los pacientes la progresión de la enfermedad se reduce, en un 17% hay estabilización y en el 35% de los casos se produce una mejoría. Sin embargo, el 28% de los enfermos no responden al tratamiento y la enfermedad sigue su curso.

Este experto confesó que desconocen la causa por la que unos individuos reacciona bien al tratamiento y otros no. Hasta el momento se ha comprobado que en los casos en que el medicamento es eficaz, frena la progresión de la enfermedad o la deja estancada.

El estudio ha sido dirigido por el Profesor Michel Geffard y se ha realizado en Burdeos, mientras que en Salamanca se desarrollaron los experimentos en modelos animales de esclerosis múltiple, donde se confirmaron inicialmente los efectos positivos del fármaco.

Entre las ventajas de este tratamiento, destaca que no tiene efectos secundarios “graves”.

Ahora, los investigadores están a la espera de que un laboratorio se ofrezca a realizar un estudio a gran escala, que requerirá una inversión de unos tres millones de euros para que esta fórmula pueda ver la luz.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, ocasionada por el propio organismo, y que se caracteriza por una infiltración de leucocitos o glóbulos blancos en el sistema nervioso central debido a una pérdida de la barrera hematoencefálica.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

 

http://noticias.lainformacion.com/salud/terapia/la-endoterapia-eficaz-en-el-72-de-los-pacientes-de-esclerosis-multiple_vyH5TqURlkA0V7ozHzR892/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content