M. Adrover. Palma L’aparició d’episodis dolorosos és una de les principals conseqüències de la paralització de l’activitat diària de les persones. Els experts aconsellen no fer un excessiu cas a aquests episodis. “El dolor és un símptoma que no ha de bloquejar a les persones”. Són paraules de la doctora. Patricia Hernández-Puiggros, especialista en anestesiologia, reanimació i teràpia del dolor.M. Adrover. Palma La aparición de episodios dolorosos es una de las principales consecuencias de la paralización de la actividad diaria de las personas. Los expertos aconsejan no hacer un excesivo caso a estos episodios. “El dolor es un síntoma que no debe bloquear a las personas”. Son palabras de la doctora. Patricia Hernández-Puiggros, especialista en anestesiología, reanimación y terapia del dolor.

La doctora Hernández, acompanyada de l’especialista en medicina esportiva Teo Cabanes i de la psicòloga Anna Mantecón, van participar en el col · loqui titulat “Amb el dolor, no t’aturis”. La taula rodona estava organitzada per la Unitat del Dolor, Salut i Esport (UDSE).

“Cal-va assegurar la doctora Hernández-que canviem el xip. Les persones que tenen alguns símptomes de dolor tendeixen a bloquejar, a quedar-se a casa i ensorrar psicològicament. Existeixes fórmules per aconseguir-ho i nosaltres en UDSE estem treballant per ajudar a molts pacients i investigant amb noves tècniques “.

Una de les investigacions que estan duent a terme és la teràpia mitjançant el Stand-up-pàdel (esport que consisteix en el desplaçament sobre l’aigua amb una taula i un rem), coneguda com Supterapia. La investigació és en col · laboració amb l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM). Els investigadors mantenen que els pacients amb aquesta greu malaltia pot recuperar la sensibilitat i l’equilibri en moltes parts del seu cos practicant la Supterapia. En aquests moments estan buscant finançament per poder desenvolupar el seu projecte. La Supterapia també pot servir com a complement físic d’altres esports, ja que ajuda a millorar el to muscular.

El doctor Teo Cabanes va explicar que entre el 30% i el 50% de les lesions esportives són per sobrecàrregues que emeten símptomes de dolor. Ha assegurat que l’escalfament, correcte i el perfeccionament de les tècniques esportives ajudaran a la prevenció de lesions i s’evitaran episodis dolorosos. “Actualment, tant en l’esport d’elit com l’aficionat, la intensitat és un factor predominant. Per això, cal aplicar tècniques adequades”, ha afirmat Cabanes.

Ana Mantecón, psicòloga especialitzada en neuropsicologia i dolor crònic, va parlar de tots aquells aspectes que influeixen en les persones a l’hora de tenir episodis dolorosos. “El pensament, les emocions i l’atenció de les persones influeixen de manera especial en el dolor”, ha apuntat Mantecón. La psicòloga ha indicat que hi ha diversos tractaments per combatre el dolor causat per aspectes psicològics i que, en moltes ocasions, provoquen el bloqueig de l’activitat de les persones. Va destacar el control de les emocions, el suport social, l’orientació de tasques cap aspectes agradables i evitar els excessos. “L’important és no prestar tanta atenció al dolor”, va concloure Ana Mantecón.

Col · loqui “Amb el dolor, no t’aturis”
Conferència sobre les conseqüències de processos dolorosos. Divendres, febrer 1, 2011, 19:00 hores. Club Diari de Mallorca. Puerto Rico 15. Entrada lliure.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/02/02/personas-deben-bloquearse-sintomas-dolor/824013.html

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La doctora Hernández, acompañada del especialista en medicina deportiva Teo Cabanes y de la psicóloga Ana Mantecón, participaron en el coloquio titulado “Con el dolor, no te pares”. La mesa redonda estaba organizada por la Unidad del Dolor, Salud y Deporte (UDSE).

“Es preciso –aseguró la doctora Hernández– que cambiemos el chip. Las personas que tienen algunos síntomas de dolor tienden a bloquearse, a quedarse en casa y derrumbarse psicológicamente. Existes fórmulas para conseguirlo y nosotros en UDSE estamos trabajando para ayudar a muchos pacientes e investigando con nuevas técnicas”.

Una de las investigaciones que están llevando a cabo es la terapia mediante el Stand-up-paddle (deporte que consiste en el desplazamiento sobre el agua con una tabla y un remo), conocida como Supterapia. La investigación es en colaboración con la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple (ABDEM). Los investigadores mantienen que los pacientes con esta grave enfermedad puede recuperar la sensibilidad y el equilibrio en muchas partes de su cuerpo practicando la Supterapia. En estos momentos están buscando financiación para poder desarrollar su proyecto. La Supterapia también puede servir como complemento físico de otros deportes, ya que ayuda a mejorar el tono muscular.

El doctor Teo Cabanes explicó que entre el 30% y el 50% de las lesiones deportivas son por sobrecargas que emiten síntomas de dolor. Aseguró que el calentamiento, correcto y el perfeccionamiento de las técnicas deportivas ayudarán a la prevención de lesiones y se evitarán episodios dolorosos. “En la actualidad, tanto en el deporte de elite como el aficionado, la intensidad es un factor predominante. Por ello, es preciso aplicar técnicas adecuadas”, aseveró Cabanes.

Ana Mantecón, psicóloga especializada en neuropsicología y dolor crónico, habló de todos aquellos aspectos que influyen en las personas a la hora de tener episodios dolorosos. “El pensamiento, las emociones y la atención de las personas influyen de forma especial en el dolor”, apuntó Mantecón. La psicóloga indicó que existen diversos tratamientos para combatir el dolor causado por aspectos psicológicos y que, en muchas ocasiones, provocan el bloqueo de la actividad de las personas. Destacó el control de las emociones, el apoyo social, la orientación de tareas hacia aspectos agradables y evitar los excesos. “Lo importante es no prestar tanta atención al dolor”, concluyó Ana Mantecón.

Coloquio “Con el dolor, no te pares”
Conferencia sobre las consecuencias de procesos dolorosos. Viernes, 1 de febrero de 2011, 19:00 horas. Club Diario de Mallorca. Puerto Rico 15. Entrada libre

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/02/02/personas-deben-bloquearse-sintomas-dolor/824013.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content